Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 34, 24 augusti 2018

Försäkringsbolagen:

Styrmedel mot klimatförändring

Efter sommarens värmebölja ser vi hur nyheterna fylls av klimatrapporter, diskussioner och intervjuer. Forskarna talar om skräckscenarion med upp till flera meter högre havsnivåer som kan resultera i att stora delar av jorden inom en inte alltför långt bort liggande framtid kan bli obeboeliga.


Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar och före detta meteorolog.

Miljömagasinet tog kontakt med den före detta meteorologen och numera naturskadespecialisten på Länsförsäkringar Pär Holmgren, för att få en inblick i hur försäkringsbolagen jobbar inom området och för att kanske sprida en gnutta hopp inför den stundande framtiden. Här svarar han.

Är sommarens värmebölja ett resultat av klimatförändringarna?

- Jag tycker att man kan säga det. Rent teoretiskt hade vi möjligen kunnat haft precis samma väder den här sommaren även utan en klimatförändring, men sannolikheten för det är så försvinnande liten att man kan bortse ifrån den.

- Vi människor har ju förändrat sammansättningen i vår atmosfär så pass mycket att allt väder på den här planeten är påverkat. Alltså varenda snöflinga, varenda vindpust, varenda molntuss är påverkat av att vi har förändrat klimatet. Vi har ökat mängden koldioxid i atmosfären med nästan femtio procent, jämfört med den förindustriella tiden.

- Vissa forskare är väldigt försiktiga med att säga att detta skulle vara ett bevis för en klimatförändring, men det är ju snarare för att de svarar på en annan fråga. Nämligen; är det faktum att vi nu har haft en lång värmebölja i Sverige ett bevis för en klimatförändring? Det är det ju egentligen inte, men vi vet ju redan att vi har en klimatförändring och då i det klimat som vi har nu på 2010-talet så är det ju fullt rimligt att vi får sådana här toppar, även om alla somrar inte behöver vara så här. Vi ser också ur ett globalt perspektiv hur det har slagits mängder med extrema värmerekord den här sommaren runt omkring i världen.

Hur påverkas försäkringsbranschen av klimatförändringarna?

- Bland det första vi gjorde när jag blev anställd hos Länsförsäkringar, där jag nu varit i tre år, var att vi tittade på vår statistik, där vi hade bra statistik från 1995-2015. Under dessa år såg vi hur andelen av den totala skadekostnaden hos oss relaterade till så kallade naturskador, vilka i Sverige omfattar följder av extrema väderhändelser, ökade från cirka tio procent till cirka tretton procent. Efter det, 2016 och 2017, har vi haft två ganska lugna år, men i år lär det ju sticka iväg och bli ett ganska omfattande skadeår. I föregående helgs nummer av DN finns det en väldigt bra sammanställning på all denna statistik, i en artikel där jag och en av skadecheferna intervjuades.

Kan försäkringsbolagen användas som ett styrmedel för att påverka klimatförändringarna?

- Ja, definitivt. Det gäller framförallt kanske vi som ömsesidigt kundägt försäkringsbolag. Vi sitter ju inte fast i någon kvartalsekonomi, utan som kundägda har vi väldigt enkelt att titta långt framåt.

- Vår uppgift är inte att tjäna pengar till aktieägare eller riskkapitalister men att fördela riskerna så rättvist och jämnt som möjligt så att eventuellt överskott går tillbaka som återbäring till våra kunder eftersom det är de som är våra ägare. Det gör att vi är väldigt på nu i klimatfrågan när det gäller att jobba med det som vi brukar kalla för skadeförebyggande arbete, alltså att se till på så många olika sätt som möjligt att dra ner på riskerna och dra ner på kostnaderna.

- Det kan till exempel vara att ha konstruktiva dialoger med kommuner och länsstyrelser när det gäller framtida samhällsplanering. Men det kan också vara med kommuner när det gäller klimatanpassning framförallt av de stora tätorterna, så att de är bättre rustade när det kommer ett skyfall, en värmebölja eller kraftig åska. Framförallt gäller detta södra Sverige när haven på sikt börjar att stiga.


"Vi ser också ur ett globalt perspektiv hur det har slagits mängder med extrema värmerekord den här sommaren runt omkring i världen." (Foto: Ben Seidelman / CC BY)

Varför har Länsförsäkringar tagit beslutet att inte försäkra vissa kommande fastigheter?

- Det är ju helt enkelt så att vi ser en alltför stor risk i det. Det gäller då fastigheter där kommuner och länsstyrelser har olika syn på om man ska bygga i ett visst område eller inte och då har vi bestämt att vi alltid ska gå på länsstyrelsens linje. En kommun ser ju tyvärr oftast endast till sitt eget bästa. Man vill att kommunerna ska växa. Ligger kommunen ifråga då så till att man för att växa tvingas att bygga på platser där man egentligen inte borde bygga, så kommer kommunen kanske att vilja göra det ändå. På länsstyrelsenivå har man oftast en mycket bättre överblick över hela regionen och då kanske man från deras sida tycker att det är rimligt att man inte bygger mer i den kommunen utan i stället flyttar resurser till en annan kommun som ligger bättre till.

På vad sätt kan detta skydda människor och värden?

Återigen, eftersom vi är kundägda så blir det för stor obalans om vi skulle gå in och börja försäkra fastigheter som vi redan från början ser att de ligger sämre till. Det skulle slå igenom på hela försäkringsresultatet. Om vi genom att göra denna tydliga markering nu, kan få stopp på vissa byggplaner i Sverige, då har vi även gjort en enormt stor samhällsekonomisk insats. Eftersom de områdena på lång sikt, låt oss säga fyrtio eller femtio år, antagligen kan råka väldigt illa ut, oavsett om vi pratar skyfall, stigande världshav eller vad det nu handlar om.

Om allt fler försäkringsbolag skulle börja införa samma policy som ni - skulle det öka hållbarheten i samhället? Skulle det till och med kunna leda till att utsläppen minskar snabbare än annars?

- Definitivt. Nu är ju vi ledande på de här frågorna, delvis för att vi också är störst. Men vi gör även mycket samarbeten med vår branschorganisation Svensk försäkring. I vissa frågor är det en jättestyrka om många försäkringsbolag agerar ungefär likadant.

  Share