Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 33, 17 augusti 2018

Skogsträdgården - ätbart överallt


Skogsträdgården - odla ätbart överallt
Philipp Weiss, Annevi Sjöberg
Hälsingbo Skogsträdgård HB

Efter flera år av skrivande, forskande och experimenterande har de båda författarna Anneli Sjöberg och Philipp Weiss förlöst en av vår samtids viktigaste trädgårdsböcker. Ett brinnande manifest för biologisk mångfald, ett praktverk i handboksform om hur man anlägger en skog av fleråriga ätliga växter.


Författarna och illustratören. Från vänster Anneli Sjöberg, Daniel Larsson formgivare och Philipp Weiss. (Foto: David Roxendal)

Vi lever i en värld där naturliga habitat förstörs, fragmenteras och ersätts av ohållbara monokulturer bestående av enstaka grödor eller av trädåkrar. Vi har flera ödesfrågor att tampas med: klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald, förlusten av matjordar och spridning av gifter för att nämna några. Vår överkonsumtion, hur vi lever och på vilket sätt vi producerar vår mat är några av de mest centrala frågorna i vår samtid. Frågan om matproduktionen är också kopplad till en annan mycket viktig fråga, nämligen rättvis fördelning.

Samtidigt som många politiker runt om i världen, de storskaliga jord- och skogsindustrierna och deras lobbyister vurmar för mer intensiva odlingstekniker - plöjning, konstgödsling, markberedning, giftanvändning, kalhyggen, invasiva arter och plantager - växer en annan rörelse fram globalt. Hållbara naturnära skogsbruksmetoder har utvecklats för mångbruk och virkesskörd i brukade skogar. När det gäller matproduktionen har intensiva, men ekologiska odlingstekniker för ettåriga grönsaker utvecklats i Kanada och Europa; tekniker som kan ersätta det konventionella industrijordbruket.

Samtidigt experimenterar gröna profiler med kompletterande odlingssystem med fleråriga växter. Dessa består av två- eller flerskiktade matproducerande, mer resilienta ekosystem, med rikare biologisk mångfald och bättre kollagringskapacitet än de renodlade ettåriga odlingarna.

De ettåriga odlingarna kan också kombineras med perennodlingarna. Allt finns på skalan från storskaliga jordskogsbruk där ettåriga grödor odlas mellan alléer av träd, till smågårdar och villatomter med så kallade skogsträdgårdar med hundratals arter i en mer dynamisk utformning, eller enstaka rabatter med sam-odling av flera perenna grödor. Teknikerna och mångfalden av former är stor och växer.

Skogsträdgården, odla ätbart överallt, är den första stora boken på svenska om skogsträdgårdar. Boken behandlar den form av trädgårdskonst och odling som jag finner mest inspirerande, nämligen att kombinera ätliga växter (vilda och kultiverade) och andra systemstödjande växter till en mångfaldsträdgård: ett ätbart ekosystem.

Boken riktar sig till en bred läsekrets. Gerillaodlare utan egen mark, människor med villa-tomt eller kolonilott och de som har mer mark att anlägga trädgård på. Från skolor som vill använda konceptet pedagogiskt till kollektiva odlare i stad och på landsbygd. Boken kan även användas som ett rent uppslagsverk.


På guidad tur i skogsträdgården Permakultur Skovhave i Danmark. (Foto:Viktor Säfve)

Författarna presenterar sina källor och är källkritiska och ifrågasättande, och inte minst: De är tydliga med när teserna och råden bygger på forskning, antaganden eller erfarenheter.

De granskar också flera av sina föregångares teser och pekar både på olika teknikers för- och nackdelar.

Behöver det vara svårt att anlägga en skogsträdgård? Nej, det kan vara så enkelt som att du utgår från en villaträdgård med enstaka fruktträd och bärbuskar och att du helt enkelt ersätter stora delar av gräsmattan mellan buskar och träd med andra ätliga perenner av olika slag. Visste du att man kan odla kiwi, valnöt och mispel i Sverige? Och vanliga trädgårdsarter som strutbräken funka, kärleksört och daglija är delikatesser. Prova att samodla några av de hundratals spännande arter som finns i boken!

Boken kan användas som ett rent uppslagsverk. Boken är viktig läsning för alla som är intresserade av miljöfrågor - med eller utan en egen markplätt. Detta praktverk på över 460 sidor innehåller förutom otroligt välarbetade växtporträtt (hundratals nyttoväxter), och förslag på hur man kan utforma sin trädgård, även råd och tips kring ympning, frösådd, konsten att ta sticklingar och mycket mer. Kapitlet Förstå går igenom vad naturlig succession är samt en rad grundkunskaper inom centrala frågor som vatten, jord och biologisk mångfald. Andra kapitel handlar exempelvis om planering, etablering och förvaltning, om förökning av plantor och mycket mer.

Fakta: Skogsträdgård

En skogsträdgård är ett odlingssystem som försöker efterlikna naturliga ekosystem, så som en skog, en lund eller ett skogsbryn. Skogsträdgården domineras av fleråriga (perenna) växter och kännetecknas av en struktur i flera olika skikt, både ovan och under jorden, så som illustrationen visar. Med hjälp av de olika skikten kan växterna utnyttja det infallande solljuset, vattnet och näringsämnena optimalt. Till skillnad från ett naturligt ekosystem är skogsträdgården fylld av växter som till stor del kan skördas som mat av människor, så som nöt- och fruktträd, bärbuskar eller fleråriga grönsaker. Det finns även vissa växter som är rent funktionella, så som kvävefixerande växter som förbättrar jorden eller marktäckare som skyddar jorden och håller den fuktig precis som löven i en skog. (Källa: skogsträdgården.stjärnsund.nu)

  Share