Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 7, 16 februari 2018

Karin Boye - levande amazon


Den nya dagen gryr
Johan Svedjedal
Wahlström & Widstrand

Böcker har sina öden. För några år sedan forskade Johan Svedjedal i den svenska bokmarknadens ekonomiska villkor under mellankrigstiden och råkade på Karin Boyes i dag närmast bortglömda roman För lite. Och så, i höstas, utkom han med en av de mest omfångsrika biografierna om poeten på många år - Den nya dagen gryr. I själva verket var detta en av årets, i min mening, avgjort största litterära händelser.


Bokens undertitel är Karin Boyes författarliv.

Boye själv behöver väl ingen närmare presentation, särskilt som hon på senare tid allt oftare gjort sig påmind i populärkulturen, trots de dryga 70 år som förflutit sedan hennes bortgång. Född i en medelklassmiljö i Göteborg, senare präglad av lärdom och studentradikalism i Uppsala och Stockholm, blev hon under cirka 20 år vad som i dag skulle kallas en kulturpersonlighet genom sin ständiga närvaro i press, radio och debatt.

Vid sidan av detta verkade hon som inflytelserik författare, skriftställare och poet, något hon alltjämt är långt efter sin död vid 40 års ålder. Det finns biografier som följer en enträget inert karaktär genom en serie konflikter och publiksuccéer, där läsarens intresse för ifrågavarande karaktär minskar exponentiellt från den första sidan fram till mitten.

Svedjedals biografi är av helt annat slag. Den är varsam med att slå fast och mån om att låta alternativa teorier höras. Bearbetningen av ett digert material ligger bakom slutresultatet och en dialog med andra samtida (och dåtida) Boye-biografer saknas ingalunda. Vänners, kollegers och närståendes minnen och vittnesmål redovisas, men sätts också in i sin kontext och värderas därefter. Även den tid och miljö Boye levde och verkade i, under en av världshistoriens mest dramatiska och blodiga perioder, skildras och levandegörs genom Boye och hennes generationskamrater.

Och trots detta framträder alltså bilden av poeten, författaren, aktivisten men också människan Karin Boye, genom att läsaren, tack vare författarens kvalificerade urval från mängden av stoff, ges möjligheten att överblicka allt detta.


Johan Svedjedal är professor vid Uppsala universitet. (Foto: Dan Hansson)

Visst kan det bli omständligt här och där. Den som förväntat sig att få veta hur det egentligen låg till med poetens självmord eller sexuella identitet kommer inte att tro sig komma till klarhet om detta. Svedjedal ger oss de fakta som finns, men föredrar ofta att låta experter värdera dem framför att själv spekulera.

Är då allt detta läsvärt? Definitivt. Dels för den klara framställningen med sitt tillgängliga språkbruk, dels för den mängd av material som här fördjupar och nyanserar bilden av Sveriges kanske mest ikoniska poet, därtill på ett spännande sätt. Här finns verkligen allt. Brottstycken ur brev, fotografier som inte ofta visas, citat ur dikterna med fullständiga referat av deras tillkomsthistoria, inblickar i Boyes erfarenhet av föreningsliv, psykoanalys, politik och mycket mer.

Som nyckel till en av de allra största svenska poeternas liv och verk är denna bok en riktig pärla, som skildring av en tänkande och kännande människa är den angelägen långt utanför de hängivet litteraturintresserades krets.

  Share