Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 14, 6 april 2018

Fler städer inför gratis busstrafik

Nyligen meddelade Paris borgmästare att hon beställt en undersökning om avgiftsfri kollektivtrafik. Få större städer har infört gratis transportmedel men flera mindre. Nu senast har svenska Sala och Fagersta, fått avgiftsfria bussar.


Anna Nygård. (Foto: Planka.nu STHLM)

Den franska borgmästaren uppgav i samband med beställningen att fri kollektivtrafik är viktig för att ?den förorenande bilen? inte längre skulle ha en central plats i den franska huvudstaden. Under senare år har kostnadsfri kollektivtrafik erbjudits vissa dagar på grund av hög luftförorening. Ett tjugotal franska städer har infört fri kollektivtrafik.

I Sverige har vissa mindre städer, däribland Avesta, Ockelbo och Hallstahammar, infört nolltaxa på stads- och landsbygdstrafik. Den 1 april infördes det i Sala och Fagersta, på tre respektive ett år. För att täcka bortfallet av biljettintäkter skjuter Sala kommun till 800 000 kronor och Fagersta avsatte en miljon för 2018.

Lönsamt på lång sikt

Förra sommaren drev Socialdemokraternas ungdomsförbund en kampanj för avgiftsfri kollektivtrafik. Planka.nu är ett nätverk i primärt Göteborg och Stockholm som arbetar för avgiftsfri kollektivtrafik. Anna Nygård, nätverkets talesperson:

- Vi är naturligtvis glada för att Sala ooch Fagersta slutit sig till de städer som infört gratis kollektivtrafik. Vi kommer inom kort att åka dit för att prata med människor om hur det går. I dag kör bussar halvtomma eller med ett fåtal passagerare i många kommuner och städer.

Hon menar att kollektivtrafiken är för dyr och slår hårt mot grupper med små resurser. Att ta bort avgiften är ett sätt att få fler att åka mer klimatmart.

- För att införa nolltaxa krävs det under en period ett ekonomiskt tillskott. Men flera som räknat på kollektivtrafikens kostnad ur ett marknadsekonomiskt perspektiv menar att i det längre perspektivet är det lönsamt att ta bort avgifterna. Du tar ju bort administration för biljetter, kontrollapparat etcetera.

- Men viktigare är, för att vi ska vi ska nå de miljömål som vi åtagit oss så behöver fler resa kollektivt och kollektivtrafiken behöver byggas ut. Initialt kan det kosta att ställa om för klimatet, men har vi ett alternativ?

Ett månadskort för buss och tunnelbana i Stockholm kostar 860 kronor för vuxna, 570 kronor för pensionär och ungdom.

På lågtrafiktimmarna

Andra tycker att gratis kollektivtrafik är en dålig idé. Professor Maria Börjesson på Statens väg- ?och transportinstitut:

- Många studier har visat att få bilister slutar åka bil om kollektivtrafiken blir avgiftsfri. Snarare byter fotgängare och cyklister till kollektivtrafik. Och människor reser mer. Det är redan mycket trängsel i Paris kollektivtrafik, och det kan bli ännu värre med avgiftsfri kollektivtrafik. Men en bra lösning, till exempel i Stockholm, kan vara att sänka priset på lågtrafiktimmarna, när ökad trängsel inte är något problem, säger Maria Börjesson till Svenska Dagbladet.

För just ungdomar kan avgiftsfri kollektivtrafik bli verklighet redan i sommar. Förra året presenterade nämligen regeringen och Vänsterpartiet en satsning på 350 miljoner som öronmärktes för att under tre år möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga. Stockholms läns landsting har uttalat sig positiva till förslaget. Men ?det gäller att det inte blir för krångligt att ansöka om pengar till satsningen och att det inte kräver mycket administration,? skriver trafikförvaltningen i sitt remissvar.

  Share