Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 3, 18 januari 2018

Kärnvapen högt på Sälenagenda

När statsminister Stefan Löfven (S) inledde konferensen Folk och Försvar i Sälen adresserades kärnvapenhotet bland annat med orden: "En upptrappad risk för kärnvapenkrig gör att världen håller andan".


Agnes Hellström, generalsekreterare för Svenska Freds. (Foto: Svenska Freds)

Den 14-16 januari reste stora delar av det svenska militärindustriella komplexet till Högfjällshotellet i Sälen. En het fråga på konferensen är kärnvapenavtalet, där den rödgröna regeringen är oense. Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, krävde på DN Debatt inför konferensen att Sverige ska skriva under kärnvapenkonventionen. Hennes departementskollega, utrikesminister Margot Wallström (S), ger utryck för samma åsikt, till skillnad från försvarsminister Peter Hultqvist (S).

- Vi är i ett valår och då finns ett behov från olika partiet att profilera sig. Det är i det perspektivet jag betraktar denna artikel i dag, säger Hultqvist i Ekots lördagsintervju den 13 januari. Regeringen har beslutat att vi ska utreda och utvärdera förutsättningarna för att underteckna denna konvention och understryka eventuella effekter på våra samarbeten inom Nato-kretsen. För min del är det så att samarbeten inte får rubbas.

- Det socialdemokratiska beskedet är att vi måste arbeta mot kärnvapen. Ickespridningsavtalet, där även stormakterna är med, är huvudmetoden för att klara den här typen av process.

På plats i Sälen mötte Stefan Löfven kritik bland annat för att inte ge tydliga besked i frågan från sina meningsmotståndare.

Konferensens slutna rum

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg var en av de ditresta gästerna och gav sin bild av varför Nato är emot FN-konventionen om kärnvapenförbud.

- Vi tror inte att världen blir tryggare om Nato avskaffar sina kärnvapen medan Kina, Ryssland och Nordkorea har kvar sina. Det måste finnas balans. Så länge det finns kärnvapen i världen vill Nato ha det, säger han.

?

Från scenen och på presskonferensen upprepade han tidigare budskap: Att skriva på avtalet kan komma att få konsekvenser, men specificerade inte vilka, för det svenska samarbetet med Nato.

- Vi kan inte utesluta att det får konsekvenser, säger han.

Agnes Hellström, generalsekreterare på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, befinner sig också i Sälen för att, som organisationen uttrycker det, "lyfta blicken och omdefiniera vad som egentligen ryms i begreppet säkerhet, även i Sälenkonferensens slutna rum". I en debattartikel för hon fram kritik mot en rad politiska beslut, däribland ett uteblivet skärpt regelverk för svensk krigsmaterielexport, som ännu inte har beslutats om, och inte minst- kärnvapenavtalet.

Hellström lyfter bland annat fram frågeställningen: Kan Sverige köpa luftvärnssystemet Patriot från USA om det finns ?en avsikt att ratificera FN-avtalet? Tillverkaren Raytheon levererar delar till missiler som alltså kan bestyckas med kärnvapen.

"Under hösten 2017 beslutade regeringen att välja Patriot som nytt luftvärn, trots att det är oklart hur många miljarder det kommer att kosta", skriver hon i magasinet Mänsklig Säkerhet.

Sårbarheten i samhällen

I sitt tal presenterade statsministern inrättandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar. Utgångspunkten är att bevara det öppna samhällets fria kunskaps- och informationsutbyte.

- Det är en förutsättning för vår demokrati och vår rättsstat. Ett psykologiskt försvar handlar om att säkerställa befolkningens försvarsvilja i fred och motståndsvilja i krig, säger Löfven.


Folk och Försvars rikskonferens 2018. (Foto: Ulf Palm)

Siktet är ställt på att säkerställa förmedling av saklig information under alla förhållanden och att yttre påverkan undviks.

I dag ligger ansvaret för det psykologiska försvaret på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Efter kungörandet uppgav myndigheten att det tidigare har äskats mer pengar för ?att utveckla arbetet.

Samtidigt som Stefan Löfven lyfter fram vikten av det globala samarbetet, som ska bekämpa bland annat klimatförändringar, uppmålas också hot till exempel att "sofistikerade cyberattacker visar på sårbarheten i våra uppkopplade samhällen".

Förbundet Ung Pirat gjorde ett inpass på Twitter till deltagarna: "Det pratas om cybersäkerhet nu på #fofrk och det skrämmande är hur många på konferensen det är som är uppkopplade på vårt öppna, övervakade wifi."

Fakta

Luftvärnssystemet Patriot kan göra att Sverige så tidigt som 2020 kan skjuta ned ballistiska robotar, en typ av missil.

Underteckna FN-konventionen kan de 122 länder, som röstade för ett globalt förbud mot kärnvapen i FN, göra.

Cybersäkerhet ska ha samma innebörd som ordet IT-säkerhet.

  Share