Här hittar du samtliga faktaartiklar som publicerats på hemsidan under 2013.Utredning klar om fossiloberoende

Forskare och industri är överrens om att det går att snabbt ställa om Sveriges fordonsflotta till att bli till stor del oberoende av fossilbränsle till 2030. Men en fråga är om politikerna kommer att våga.
Läs artikeln

Klimatsamtal utanför ramen

På S.P.G. (Susanne Pettersson Gallery) i Stockholm ställer Patrik Qvist (till och med 14/12-13) ut en serie målningar, skulpturer och videoverk som gestaltar natur-och miljökatastrofer. Drivkraften fick Qvist att bjuda in till ett så kallat Artist Talk (4/12-13) med titeln: "Domedag vardag - ett samtal om livet i antropocenens gryning".
Läs artikeln

Bygg hållbara hus med hampa

Hampabranschen består av ett kalejdoskop med produkter och möjligheter. Ett av dom bästa sätten att använda hampa i modern tid är - förutom mat, kläder, kosmetika, rep och garnprodukter - till husbygge.
Läs artikeln

MR-dagar belyser aktuella brister

MR-dagarna är sedan ett tiotal år en återkommande mö-t-esplats för dem som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige. Arrangemanget växer och i år tillkom en tredje dag, öppen för allmänheten. Sju frivilligorganisationer och tre akademiska institutioner står i år bakom MR-dagarna.
Läs artiklarna

"Vi vill vara en bro till en annan berättelse"

Nätverket Lodyn bildades av ett antal individer som kände behovet av en starkare röst som för naturens talan. Målet är att sätta naturens rättigheter och Ekocid högre upp på agendan, och skapa idéer för ett nytt paradigm.
Läs artikeln

Klimatforskningen behöver mångfald

FN:s klimatpanel domineras av naturvetare och forskare från väst. Det gör att många viktiga perspektiv glöms bort. För att lösa vår tids stora kriser krävs mer samarbete med samhällsvetenskap och humaniora, menar forskarna själva. Men det finns hindrande strukturer för detta.
Läs artikeln

Romsk strategi tar lång tid

På Roma festival 2013, 8-9 november på Södra teatern i Stockholm, fördes ett samtal om romers situation i Sverige under rubriken Förändringar är på gång. Deltog gjorde Katja och Ingrid "Kipa" Blomerus från HVB-hemmet Katitzi, och Domino Kai, projektledare för Roma film festival.
Läs artikeln

Utmaningar för förnybart

Med ökande andel förnybar energi kommer behovet av mineraler och metaller att öka betydligt, varnar franska forskare. Gruvbrytningen skapar redan stora etiska problem, och forskarna uppmanar till bättre global samordning.
Läs artikeln

Han målar för fred och samhörighet

Med ett engagemang för ett fredligare och mer medmänskligt samhälle har Roberto Torregiani skapat konst under fyra decennier. Miljömagasinet besökte hans ateljé där han visade innebörden av miljövänlig färg och förklarade vikten av ett helhetstänkande.
Läs artikeln

Målet: En lagom ekonomi

Är Thailand bättre rustat för att utveckla ett hållbart samhälle, och vad kan vi lära oss av dem? Detta diskuterades på ett seminarium utifrån två projekt: Det ena handlar om självförsörjning och det andra om sociala företag, men båda bygger på thailändsk tradition och kunskap.
Läs artikeln

Samerna intog Stockholm

En fyra dagar lång manifestation i huvudstaden mot gruvetableringarna i Sápmi avslutades med en demonstration på lördagen.
Läs artikeln

Ja till nya Slussen i Svea Hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt godkände 27 september 2013 stadens beslut om detaljplan för Slussen. Beslutet fattades trots att flera stora juridiska ärenden återstår.
Läs artikeln

Hård kamp för historisk park i Vadstena

I Vadstena vill man från kommunalt håll driva igenom ett förslag som går ut på att delar av den 500 år gamla Asylenparken exploateras till förmån för en nybyggnation av 48 stycken äldreanpassade lägenheter fördelade på tre hus. Detta har skapat en stor debatt i staden och en högljudd opinion mot projektet har växt fram.
Läs artikeln

Köp tillskott med förnuft

"Flera undersökningar har visat att örtbaserade läkemedel och kosttillskott innehåller ämnen som enligt etiketten inte ska vara där. En fråga om kvalitet men också hälsa. I Sverige är ansvaret uppdelat på olika myndigheter, men i slutändan är det upp till konsumenten att välja rätt."
Läs artikeln

På akterseglat Örskär bevaras rik natur

Norra Roslagens verkliga utpost är Örskär, en ö med vindpinade tallar, kala klippor och säregen flora. Förr var livet här tungt, människor slet i den stenbundna jorden, enorma stenrösen berättar, de få åkerlapparna skulle ge kon några extra hötappar.
Läs artiklarna

Havet tar klimatbördan

Klimatforskningen går hela tiden framåt med ökande förståelse och mer säkra resultat. Men politikerna tvekar och för varje år som går med fortsatt höga utsläpp blir chanserna allt mindre att undvika en klimatkatastrof för mänskligheten.
Läs artiklarna

Vanmakt blev vrål för klimatet

De stod inte ut med tanken på att deras barn ska behöva lida för de felaktiga beslut kring klimatfrågan som vi tar i dag, så de startade nätverket Föräldravrålet.
    - Vi måste träda fram som föräldrar, bortom blockgränser, och tvinga politikerna att lyfta klimatfrågan inför nästa val, säger Idah Magnusson, talesperson för Föräldravrålet.
Läs artikeln

Samerna tar protesterna till Stockholm

Efter att bland annat FN riktat skarp kritik mot Sveriges urfolkspolitik tar nu samerna själva ett gemensamt initiativ med en rad manifestationer i Stockholm den 23-26 oktober för att ytterligare sätta press på makthavarna.
Läs artikeln

Stranden i Laholm - för vem?

I Laholms kommun finns en av landets längsta sandstränder. Det har alltid varit populärt att ta bilen och köra ända ned till vattnet. Är detta förenligt med en hållbar miljö? På övriga stränder i landet är biltrafik på stranden numera förbjudet.
Läs artikeln

"Miljöfrågan kan avgöra valet"

Om man lyckas förena miljöfrågan med andra viktiga frågor som exempelvis jobbfrågan så kan den bli en av de viktigaste frågorna inför valet. Det säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, under ett miljöseminarium arrangerat av den liberala tankesmedjan Fores.
Läs artikeln

"Den stora striden är att få slut på luftekonomin"

Miljömagasinet ger årets fritänkarpris till Ewa Larsson, ordförande i Gröna kvinnor och miljöpartist. Hon ser trådarna i samhällets maktstrukturer och arbetar på många fronter för att göra den mänskliga väven mer rättvis och hållbar.
Läs artikeln

Obama möttes av protester

Under USA:s president Barack Obamas besök i Stockholm förra onsdagen kantades gatorna av hyllande, flaggviftande människor. Samtidigt genomfördes ett flertal demonstrationer mot USA:s politik. Den största ägde rum på Medborgarplatsen, där cirka 4 000 personer hade samlats.
Läs artikeln

Ekocentrum firade 20 år

Den permanenta ekologiska utställningen Ekocentrum i Göteborg firade 20 år förra veckan i sin nuvarande form. Men den har en längre förhistoria.
Läs artikeln

"Mer ekologiskt till folket"

Mellan förorterna Akalla och Rinkeby, på det gröna Järvafältet i Stockholm, ligger en ekologisk odling som just nu drivs helt ideellt. Eldsjälen Rafael Altez Calderon har en vision om nyttigare mat och bättre livskvalitet för alla och solidaritet både lokalt och globalt.
Läs artikeln

Naturskog för en levande jord

Vad är karakteristiskt för en naturskog? "Att det finns träd i alla åldrar, allt från unga till gamla levande träd till jättegamla döda träd, både stående och liggande." Så lyder Sebastian Kirppus korta definition.
Läs artikeln

Rymdbolagets militära kunder

Det statliga svenska Rymdbolaget har numera dotterbolag över hela världen med kunder som amerikanska flygvapnet och privata vapenföretag. Men bolaget menar att man bara säljer en kommunikationstjänst.
Läs artikeln

Besök på fäbod

Att driva fäbodbruk är en framtida resurs för mångfald och hållbarhet. Yvonne Smedberg och Ove Lindgren på Kättboåsen visar på en möjlig livsstil.
Läs artikeln

Forum för levande jord

Sofia Härén och Rikard Rehnbergh har besökt femdagarsforumet Living Soil vid antroposofernas kulturcentrum i Ytterjärna utanför Södertäljee.
Läs artiklarna

Kvarnen i Knäred lever på nytt

"Riv skiten, vi kan inte bevara vartenda hus i det här landet bara för att det är gammalt", så lät en anonym kommentar i Hallandsposten 2008, när den gamla kvarnen från 1600-talet, förmodligen ännu äldre, och sågen intill, hade stått tomma i flera årtionden.
Läs artikeln

Liten varelse med stor symbolisk betydelse

Grodan har sedan urminnes tider haft en stor religiös och symbolisk betydelse. Grodan förekommer i myter och sagor över hela världen och har inspirerat otaliga konstnärer, författare och sagoberättare.
Läs artikeln

Med solen mot framtiden

Trots de oklara och motsägelsefulla budskap som vår regering skickar ut angående den energiväg Sverige bör välja så finns det ute i landet mindre energibolag som med ett klart miljötänk går sin egen väg rakt fram. Bland dem intar Sala-Heby Energi AB en tätposition.
Läs artikeln

"Elda under din vrede med maktens nyheter"

Agneta Norberg har varit engagerad i kvinno- och fredsrörelsen sedan 1969. Tanken är att vi ska prata om drönare och hennes syn på utvecklingen som pågår, men Agneta Norberg menar att drönarna måste ses i sitt större sammanhang. Hon berättar även om sitt eget engagemang.
Läs artikeln

Bred samverkan vid klimatläger

Det fjärde klimatlägret i Glonbal Rättvisa Nu:s regi hölls i Lindsbergs kursgård utanför Falun. Det handlade om allt från alternativ ekonomi och lokal omställning till fackföreningarnas roll i detta.
Läs artikeln

Sol-Ola har byggt Sveriges största solpark

Ett livslångt engagemang mot kärnkraft och kärnvapen har lett Ola Jönsson till att bli sol-och-vindentreprenör. Redan i vintras säkrade hans nybyggda solpark årets produktionsmål och han har sett hur 1970-talets dröm om sol och vind har blivit verklighet.
Läs artikeln

Den muntliga traditionen

Författaren Pierre Gbolo skildrar i sina senaste böcker sin barndom i Centralafrikanska Republiken och tron på sitt folk. I Contes Gbaya har han samlat gamla muntliga berättelser, från hemlandet, som alla har ett moraliskt budskap.
Läs artikeln

Mångfald och jämlikhet gynnar samhället

Styrande politiker förklarar oroligheterna i Husby och andra områden med stökiga individer från andra kulturer. Forskare menar att orsaken är grundläggande sociala problem i samhället och att personer med dubbla kulturer i stället har förutsättningarna för att bli mer kreativa än andra.
Läs artikeln

Nödvändiga systemskiften

Henrik Teleman är konstnären som ställer politiker och stadsplanerare mot väggen. Som chef på Virserums konsthall har han engagerat arkitekter över hela världen för hållbar arkitektur och samhällsbyggnad.
Läs artikeln

Prov ersätter djurförsök

EU:s sista etapp i införandet av förbud mot kosmetikatester på djur har ökat efterfrågan på alternativ. En forskargrupp i Lund har tagit fram en ny metod med odlade mänskliga celler.
Läs artikeln

Med språket som verktyg

För Lena Anér Melin kommer den 11 september alltid att vara dagen för den blodiga statskuppen i Chile 1973, och president Salvador Allendes dödsdag. Händelsen blev till en vändpunkt i hennes karriär som översättare.
Läs artikeln

Militärt samarbete ska utvidgas

Riksdagens Försvarsberedning överlämnade sin rapport "Vägval i en globaliserad värld" till försvarsministern förra fredagen. Vänsterpartiet är enda parti som motsätter sig utökat samarbete med Nato.
Läs artikeln

Kongress på tvärs med ledningen

Under Miljöpartiets kongress i Västerås förra helgen gick de röstande ombuden emot partistyrelsens linje i centrala frågor. En svängning åt det "djupgröna" hållet anser många och en bekräftelse på att partiets gräsrötter kan spela en avgörande roll.
Läs artiklarna

Blygsam diplomat som räddade tusentals

Han kallades Den Svarta nejlikan och fick en av Norges högsta utmärkelser efter andra världskriget. En aristokrat var han, alltid oklanderligt klädd, artig och orädd. "Adelskap förpliktigar", det visste han men inte att han skulle bli behandlad som "klassförrädare". Men medan Raul Wallenberg blev berömd för sina insatser är Harald Edelstam nästan bortglömd.
Läs artikeln

Ansvaret för allas hav och livsmiljö

De flesta är överens om att överfiske och utsläpp av tungmetaller från gruvor är dåligt. Men samtidigt vill företagen tjäna pengar och många vill ha fisk till middag och nyaste mobiltelefonen. Vems är ansvaret? Är det fiskarens, politikerns eller konsumentens? Frågorna debatterades på konferensen Tillståndet i miljön den 7 maj.
Läs artikeln

Parkteaterns stora sommarsatsning

Kåldolmar och kalsipper bygger på Nationalteaterns kultförklarade barnskiva från 1970-talet. I Parkteaterns uppdaterade version för hela familjen står inte mindre än 14 skådespelare och musiker på scenen.
Läs artikeln

Nya alternativ ersätter gammal kärnkraft

Vid en omställning kommer vattenkraft och vindkraft dominera enligt Greenpeace. 2020 kompletteras de med solel, biomassa och geoenergi.
    - När jag bodde i Amsterdam hade jag solpaneler på huset. När tvättmaskinen inte var igång och det var soligt gick min mätare baklänges och för varje producerad timme fick jag en kilowatt-timme rabatt, berättar Martina Krüger på Greenpeace.
Läs artikeln

Solidaritetshuset jubilerar

Solidaritetshuset på Söermalm i Stockholm firar 30-årsdag på Drakens dag den 18:e maj. Det berättar Maria Bergstrand, bibliotekarie och informatör. Det blir aktiviteter av de mest skilda slag, loppis, auktion, filmvisning, workshops, teater, mat och mycket sång och musik.
Läs artikeln

För fast mark och rent vatten

I början av april protesterade drygt 700 personer från hela landet mot svensk gruvpolitik. Regeringens nya mineralstrategi stod i fokus och talare och demonstranter uttryckte att den gör ett fåtal rikare, på bekostnad av natur och livsmiljön för människor.
Läs artikeln

Kosten, hälsan och kriminalitet

Kan bra kost och bättre matvanor minska risken för kriminalitet? Det frågar sig Ann-Marie Lidmark, zoofysiolog och folkhälsovetare, efter utvärdering av projektet "Matrevolutionen" hos föreningen X-cons i Stockholm.
Läs artikeln

Religionshistoriker Jan Hjärpe:

"Det pågår en revolution inom islam"

Förutom krav på sekulära stater i den arabiska våren finns det även en yngre generation muslimer som ifrågasätter de traditionella tolkningarna av Koranen. Det finns stöd för jämställdhet och demokrati i texterna menar de. Kvinnornas kamp är en del av en kamp för hela samhällets frigörelse och rätt till mat, skola och sjukvård.
Läs artikeln

En miljöaktivist på indisk odyssé

Miljömagasinets medarbetare Rikard Rehnbergh for till Indien över vintern för ett klimatprojekt, och passade samtidigt på att resa runt i det stora landet i öst. Han låter oss här ta del av sina intryck kring klimat, kultur, politik och historia, i ett resereportage om fyra delar.
Läs artikeln

Elbilen framgång trots brister

Farmor Ankas bil var en elbil. Den modellerades på en Detroit Electric, som tillverkades fram till 1938. Hastigheten var 30 kilometer i timmen och räckvidden13 mil.
Läs artikeln

Efter den arabiska revolutionen

World Social Forum hölls första gången 2001 i Porto Allegre i Brasilien, som en reaktion på de årliga mötena i Davos för världsekonomins makthavare. Ingela Mårtensson besökte nyligen tolfte upplagan i Tunis och berättar bland annat om många seminarier med kvinnoperspektiv.
Läs artikeln

Fröer och konst är guldkorn på mässa

Trädgårdsmässan Rum och trädgård hölls i början på mars i Kista, Stockholm. Med runt 140 utställare erbjuds det en stor bredd av produkter med allt från sättlökar till blommiga trädgårdsförkläden, tomatpesto och doftljus. Men det finns även några guldkorn.
Läs artikeln

Mobilstrålning påverkar sömnen

Mikrovågsstrålning från mobilmaster påverkar försöksdjur vid nivåer som är vanligt förekommande i många hem, visar ny fransk forskning.
Läs artikeln

Mer hälsosamma boningar

På Eco Now´s miljömässa den 23 mars, i anslutning till Earth Hour, fanns många små företag representerade. De flesta drivs halvt ideellt, av människor som av olika anledningar vill erbjuda alternativ till det massproducerade och kemikaliekrävande. Tre personer som Miljömagasinet pratar med lite extra arbetar alla för att minska mängden kemikalier både i miljön och i vårt boende och samtidigt skapa en mer hälsosam och trivsam innemiljö.
Läs artiklarna

Del 2 av serien om indisk återvinning

En soptipp för mycket

Rikard Rehnbergh avslutar en resa genom Indiens sopsystem på en klimatvidrig soptipp och funderar över varför man inte också satsar på att minska mängden sopor i stället för att öppna tipp efter tipp i känsliga ekosystem.
Läs artikeln

Del 1 av 2

En resa med soporna i den indiska återvinningscykeln

I slummen arbetar många av Indiens daliter, de som kallats både oberörbara och kastlösa, med återvinning i stor skala. Rikard Rehnbergh har besökt dem och andra länkar i jättestaden Mumbais sophanteringskedja.
Läs artikeln

Om fredsprocesser

En ny FN-resolution är bara ett första steg. Sedan måste den inarbetas så att den följs upp av samtliga. Det sa Marika Griehsel när hon på inbjudan av Kvinnor för fred visade sin film Wallströms resolution på Internationella kvinnodagen i Laholm.
Läs artikeln

Fallet med de fem kubanerna

Några män från Kuba har på oklara grunder suttit i fängelse i USA i 15 år. Fallet har blivit världsbekant som "The case of the cuban five" och det godtyckliga fängslandet har kritiserats av till exempel FN och Amnesty. Gabor Tiroler besökte ett möte i Holguin där frågan lyftes.
Läs artikeln

Krävs snabbare tag för den hållbara staden

Efterfrågan på ett mer hållbart byggande växer, men hållbart för vem och på vilket sätt? Det är några av frågorna som ställs på konferensen Nordbygg Ecoforum. Bland många presentationer av innovativa tekniska lösningar uppmärksammas även att den sociala aspekten ofta glöms bort, liksom helhetssynen.
Läs artikeln

Internationell vinterkonferens i Jokkmokk:

"Bolagen rånar våra marker på mineraler"

Höjda priser på metaller och numera nästan obefintliga avgifter för gruvbolagen har gjort att Sverige enligt forskare låter sig kolonialiseras av utländska företag. I norra delen av landet, som drabbas mest, är kritiken stor vilket lyftes på en internationell konferens i februari.
Läs artikeln

Sponsrat skolmaterial ökar

Svenskt Näringsliv såg på 1970-talet en möjlighet att kämpa mot "vänstervågen" genom att rikta sig till lärare och elever med sitt budskap. I dag är fenomenet med sponsrade läromedel utbrett men det är oklart hur det används i skolan.
Läs artikeln

Nya mått som mäter framgång

Miljöproblemen slår från allt fler håll och många saknar livskvalitet som ett mål i politiken. Miljöpartiet föreslår i en ny rapport 16 indikatorer för att mäta samhällens utveckling, där BNP ingår som en.
Läs artikeln

Vindkraften under lupp

Vindkraften blev konkurrenskraftig snabbare än de flesta anat men miljöhänsyn och lokalt motstånd sätter käppar i hjulen. Förra veckans internationella forskningkonferens om vindkraftens påverkan handlade om miljökonsekvenser och fortsatt utbyggnad.
Läs artiklarna

"Kräv en rättvis och uthållig ekonomi"

Margrit Kennedy är ett välkänt namn när det gäller alternativa, lokala och hållbara ekonomiska system. Hon har arbetat med frågan i 30 år och har sett hur intresset har växt enormt under de senaste åren - både som en följd av finanskrisen och behovet av ett mer uthålligt samhälle.
Läs artikeln

Grön feminism och könets gåta del 2

Fånge i färgglada handbojor

Vi ser på världen i motsatser som vi rangordnar och den vite mannens norm härskar i samhället. Måste det vara så? Det frågar sig Angela Aylward i den andra delen av serien om grön feminism.
Läs artikeln

En världsmedborgares vedermödor

Rikard Rehnbergh har träffat Inge Oskarsson, som initierade Världsmedborgarrörelsen i Skandinavien 1949 och Moskvamarschen 1962, som varit organiserad syndikalist i 30 år och aktiv miljöpartist i 25, samt författat sju böcker - som flera skulle kalla för radikala för dagens förlag. Böcker han själv bekostat och sålt i "ångestgången" (mellan tub- och tågcentralen) i Stockholm.
Läs artikeln

Fokus på jobb läker gamla sår

Den gamla motsättningen mellan miljörörelsen och fackförbunden är på väg att lösas upp. I till exempel England, Danmark och Tyskland har samarbeten kommit igång på allvar. På Välfärdskonferensen signalerades om ett gemensamt framryck även i Sverige.
Läs artikeln

Bränslekris i Afrika

De flesta hushåll i Sydafrika har inte råd med elspis eller elräkning, därför samlas stora mängder ved varje år. Forskare varnar för att träbränslet snart tar slut.
Läs artikeln

Samsö - en fyr för förnybar energi i Kattegatt

Den danska ön Samsö inledde sin resa mot en hållbar energiförsörjning 1997 när dåvarande miljöministern utlyste en nationell tävling. Vägen har inte varit självklar - men med kombinationen lokala eldsjälar och statliga styrmedel har den lilla kommunen blivit ett globalt föredöme. Inger Widell skriver om sitt besök på ön förra året.
Läs artikeln

Olof Palmepriset - för mänskliga rättigheter

- Vill ni att jag ska tiga måste ni döda mig. Så sa Radhia Nasraoui i sitt tacktal för Olof Palme-priset den 25 januari.
Läs artikeln

Grön feminism och könets gåta

Att verka för jämställdhet i politiken är inte alltid enkelt; när ska till exempel könet synliggöras och när ska det sakna betydelse? Angela Aylward djupdyker i begreppen i en serie om två delar och kommer en grön feminism på spåren.
Läs artikeln