Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 12, 22 mars 2013

Om fredsprocesser

En ny FN-resolution är bara ett första steg. Sedan måste den inarbetas så att den följs upp av samtliga. Det sa Marika Griehsel när hon på inbjudan av Kvinnor för fred visade sin film Wallströms resolution på Internationella kvinnodagen i Laholm.

Griehsel var SVT:s Afrikakorrespondent i elva år, nu är hon frilansare med fokus på Afrika. Debattfilmen, som hon kallar den, gjorde hon som följeslagare till Margot Wallström när hon som särskild FN-representant bevakade kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter, speciellt i Kongo-Kinshasa och forna Jugoslavien. Filmen hade fått stöd bland annat av organisationen Kvinna till Kvinna.

FN-resolution 1960

Wallströms arbete ledde till resolution 1960 som antogs enhälligt av Säkerhetsrådet i december 2010: Sexuellt våld förpassas inte längre till den privata sfären. Det slås fast att våldtäkt, sexuellt slaveri och påtvingad prostitution används som krigsstrategi, förövarna ska gripas och ställas inför rätta.

- Kvinnor förnedras, de blir utstötta ur sina familjer när de föder fiendens barn. Samhället rasar ihop när även kvinnor, stöttepelarna, försvinner. Det blir ännu lättare för angriparna att komma åt landets naturrikedomar som i Kongo-Kinshasa, säger Marika Griehsel.

Särskilt gripande i filmen är mötet mellan traumatiserade kvinnor i forna Jugoslavien med sina systrar i Kongo-Kinshasa. Att kunna mötas, hitta ord för upplevelserna verkar förlösande, ger kraft! För att bekräfta det nedbrytande genom alla tider intervjuar Marika Griehsel också Katja Oback som för första gången inför en kamera berättar om sina upplevelser som ung vid slutet av andra världskriget i forna Tyskland.

- Vi klippte bort alla gråten, kommenterar Griehsel med ett leende.

En namninsamling

Arbetet med att inarbeta resolution 1960 pågår. Den 16 december 2012, två år efter att resolutionen antogs gavs en stödmanifestation för Kongos folk i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Sveriges regering uppmanas bland annat att verka för att EU och FN ställer krav på Kongos makthavare och världssamfundet att bekämpa våldet, bristen på rättssäkerhet, korruptionen samt plundringen av landet. Sveriges regering bör även arbeta för att Kongos tillgångar ska komma befolkningen tillgodo.

En namninsamling pågår och Griehsel uppmanar åhörarna att underteckna. Afrikakännaren och -älskaren Marika Griehsel visar sig också vara en handlingskraftig aktivist.

Fakta: Resolution1960 (UNSCR 1960)

  • Aktörer som är inblandade i sexuellt våld årligen ska listas för att öka trycket på parter involverade i konflikter.

  • Sanktioner och andra riktade åtgärder kommer att riktas mot stridande parter som använder sexualiserat våld i sin krigföring.

  • Rapporterings- och analysmekanismer ska inrättas för att säkerställa enhetliga och samordnade insatser som kan fånga upp trender och "early-warnings" på fälten.

  • Säkerhetsrådet ska regelbundet inhämta synpunkter från kvinnor som drabbats av sexuellt våld samt olika kvinnoorganisationer

Källa: Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Share