Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 47, 22 november 2013

"Vi vill vara en bro till en annan berättelse"

Nätverket Lodyn bildades av ett antal individer som kände behovet av en starkare röst som för naturens talan. Målet är att sätta naturens rättigheter och Ekocid högre upp på agendan, och skapa idéer för ett nytt paradigm.


Taket på huset är täckt med stora solpaneler. För Pella Larsdotter Thiel är det viktigt att leva som hon lär.

- Idag sysslar miljörörelsen med att sätta plåster på blödande sår. Det löser ingenting. Vi behöver en ny revolution där vi tvingas förhålla oss till naturens villkor, säger Pella Larsdotter Thiel, talesperson för nätverket Lodyn.

Vi går upp för trapporna till ett gult gammalt trähus med stora solpaneler på taket. I köket puttrar en kaffebryggare. Utanför husets fönster klamrar sig höstens sista löv desperat fast vid trädens grenar. Det var här på släktgården, långt ut i Ingarö skärgård, som intresset för naturen och miljön väcktes för Pella Larsdotter Thiel.

- Min mormor tog ofta med mig ut i skogen när jag var liten. Det var där allting började.

Pella, som är ekolog i grunden, inledde sin miljöinriktade karriär som djurvårdare på Skansen. Därefter har hon bland annat jobbat som naturguide och innehaft styrelseuppdrag för Naturskyddsföreningen, en förening hon fortfarande är aktiv inom. I dag driver hon en egen firma där hon informerar och föreläser om hållbara omställningsalternativ.

Behövde skifta fokus

För fem år sedan kände Pella att hon behövde skifta fokus. Hon upplevde inte längre att miljörörelsen var trovärdig. Det hon letade efter fann hon inom omställningsrörelsen.

- Här finns ett tydligare fokus på att förändra från grunden, inte bara lappa ihop de värsta skadorna. Omställningsrörelsen tror att yttre och inre omställning går hand i hand, och det stämmer väl överens med min egen syn, förklarar hon.

Under de senaste åren har Lodyn växt fram som ett nätverk för ekopsykologi, naturvakenhet och aktivism, med naturens rättigheter i centrum.

- Det är svårt att lämna en berättelse om det inte finns något nytt att ersätta den med. Nätverket startade för lite mer än ett år sedan och är fortfarande i sin linda, så exakt hur de vill utvecklas i framtiden är än så länge oklart. Men en sak är säker, de vill verka som en plattform för förändring från grunden.

- Vi vill återkoppla och stärka relationerna mellan människor och natur, och där kan vi vara ett verktyg som underlättar den processen, förklarar Pella.


Arbetet på gården skapar balans i vardagen.

Stort intresse

Trots att nätverket är relativt nytt, och att de inte direkt har gjort någon reklam, har intresset för Lodyn varit stort. Pella berättar att de blir kontaktade av människor som drar åt samma håll och som lever efter en logik som inte passar in i dagens samhälle.

- Den dominerande berättelsen, där ständig tillväxt och konsumtion är ledorden, håller på att bli så absurd. Den är så tydligt verklighetsfrånvänd vilket blir jättejobbigt för folk.

Pella menar att ur ett ekopsykologiskt perspektiv är det logiskt att vi blir deppiga.

- Det är svårt att gå ifrån en berättelse om det inte finns något att ersätta den med och det är det som gör att vi mår dåligt. Det är där Lodyn vill verka som en bro till en annan, hållbar, berättelse, förklarar hon.

Just nu pågår ett medborgar-initiativ inom EU för att samla in en miljon röster för att införa ekocid - livsmiljöförstörelse - i EU:s jurisdiktion. Lyckas namninsamlingen tvingas EU-kommissionen ta upp frågan. Utgångspunkten är att jorden har rättigheter, att naturen inte bara ska ses som en resurs eller som något man kan utnyttja, utan som ett subjekt.

- Ekocid kommer att påverka våra värderingar om det plötsligt blir brottsligt att skada vår jord. Det skulle innebära ett nytt paradigmskifte där vi tvingas förhålla oss till naturens begränsningar, säger Pella.

Flodens "gode män"

Hon menar att vi alltid har jobbat med representation i vårt samhälle, så varför skulle vi inte kunna representera och skydda naturen? Det finns flera exempel på floder i Sydamerika som har fått status som juridisk person, och samma sak gäller för Whanganui-floden på Nya Zeeland. Där har två "gode män" utsetts att föra flodens talan, en från den nyzeeländska staten, och en representant från ursprungsbefolkningen.

Kaffet har kallnat och smörgåsarna är uppätna. Pella signalerar att det är dags att ge sig ut på gården. Hon kör några varv med skottkärran och fixar lite i landet samtidigt som hon pratar om höns, grisar och drömmen om självförsörjning.

Nästa år räknar Lodyn med att trappa upp sitt arbete och hålla i fler aktiviteter. De vill jobba mer med kursverksamhet och just nu pågår en diskussion om ett framtida samarbete med nätverket Omställning Järna. Men den enskilt viktigaste händelsen är en planerad konferens i april som kommer att anordnas tillsammans med Omställning Sverige, Ekobanken, Cemus, Latinamerikagrupperna med flera.

- Vi hoppas att konferensen kommer bidra till att tydliggöra behovet av ett radikalt nytänkande. Fokus kommer att ligga på att lyfta idéerna om naturens rättigheter och ekocid, säger Pella.

På väg in i något nytt

Även om Pella är medveten om svårigheterna omställningsrörelsen står inför, ser hon ändå med tillförsikt på framtiden.

- Känslan är att vi är på väg in i något nytt. Det är nu det är viktigt att jobba för långsiktiga idéer och bygga upp grundstenarna för en alternativ berättelse.

Se även medborgarinitiativet Stoppa Ekocid i Europa: www.endecocide.eu

Share