Här hittar du samtliga texter som publicerats på hemsidan under 2016.

Du kan även välja att bläddra bland enbart artiklar eller krönikor/recensioner. Observera att texterna sorteras efter det datum de publicerats på hemsidan, inte datumet då de publicerats i tidningen.Veckans ledare:

Tillväxtens fångar

"Vi har ett samhälle, en världscivilisation som bygger på ekonomisk materiell tillväxt i konkurrens om jordens resurser. Nästan varje land, eller stat på jorden planerar utifrån detta scenario."
Läs ledaren

Hållbart kan föda miljoner

Sveriges jordbruk skulle hållbart kunna föda en befolkning på 13.5 miljoner. I dag kan vi inte försörja ens 10 miljoner invånare.
Läs artikeln

Solkraft billigare än gas och olja

El från nybyggd kärnkraft tenderar att vara dubbelt så dyr som vindkraft. Att bryta kol är olönsamt på de flesta håll.
Läs artikeln

Reningsverks avlopp i naturen

"Hösten 2010 drabbades en stor del av befolkningen i Östersund av magsjuka förorsakad av förgiftat dricksvatten. Bakterien cryptosporidium hade kommit in i färskvattensystemet och förts ut i ledningsnätet. Cryptosporidium i dricksvattnet kan drabba många andra kommunala reningsverk och vattenförsörjningssystem. Det känns som vi lever i ett mycket sårbart samhälle. Är våra avloppslösningar långsiktigt hållbara Förnyas ledningsnätet i en rimlig takt? Finns det andra lösningar?"
Läs ledaren

Second hand-butik:

Slut med ftalater i barnvaror

Emmaus Björkå, som har sju second hand-butiker i södra och västra Sverige, slutar sälja barnprodukter som kan innehålla ftalater.
Läs artikeln

Rikard Rehnberghs Indienresa, del 2:

Minervas uggla flyger i skymningen

"Det sägs att romerna härstammar från den nordvästra delstaten Rajasthan. Tony Gatlifs fina musikfilm Latcho Drom börjar åtminstone där. Vackra bronsbruna män-niskor klädda i brokiga klara färger, med glimrande guldringar i öronen och på fingrarna dansar en traditionell kabeliya och sjunger, liksom lamenterande, sorgsna men stolta sånger om ett liv på överlevnadens rand. Resten av filmen följer sen nomaderna på vandringen över Egypten och Turkiet mot Europa och po-gromerna."
Läs artikeln

Slammet förgiftar åkrarna, livsmedlen och oss själva

"Av alla miljö- och hälsofrågor jag trängt in i är spridningen av avloppsslam och synen på slammets innehåll den mest vilseledande och farliga. Alla har hört begrepp som 'kretslopp' och 'återföring av växtnäring' och så vidare."
Läs krönikan

Klimatsmart kräver kunskaper

"Med alla de kunskaper vi har idag borde det inte vara någon större skillnad mellan olika partier och olika länder i synen på vad som behöver göras. Men det är det. Även om jag väljer att bortse från de mest kunskapsföraktande personerna, klimatförnekarna, så skiljer det ändå i synen på vad som orsakat dagens situation och i och med det skiljer det också i synen på vad som behöver göras. Och var vi ska göra det. Här hemma eller långt där borta."
Läs ledaren

Miljömagasinet publicerar

I förra numret publicerade vi en kritisk debattartikel från Dagens Nyheter den 25 nov 2016 av åtta gamla språkrör inom Miljöpartiet. Nu förmedlar vi fortsättningen av debatten som den har utvecklats.
Läs debattartiklarna

Konstens och skönhetens betingelser

Martin Jernberg har läst Om det sköna. Konstfilosofiska studier av tre akademiledamöter.
Läs recensionen

Exempel på rättslösheten för djurägare

"Sväl inom socialförvaltningen som inom djurskyddet sker det mycket olagliga övergrepp från samhällets sida mot enskilda. Övergrepp som mörkläggs och kamoufleras."
Läs ledaren

"MP har blivit ett visionslöst etablissemangsparti"

Åtta partiveteraner, tidigare språkrör i Miljöpartiet, har i Dagens Nyheter fredagen 25 november publicerat en debattartikel, som väckt stor uppmärksamhet.
Läs debattartikeln

Hisnande skönhet undet hot

Rikard Rehnbergh berättar om en resa från Helsingfors till Dehli och vidare längs den största bergskedjan på planeten. Det är ett vackert område, som dock hotas av klimatförändringar.
Läs artikeln

Nyliberalismen vid vägs ände

"Den nyliberala form av globalisering som EU och västvärlden har ägnat sig åt har nått vägs ände. Handeln i EU15 har ökat med 60-70 procent och BNP med 30 procent de senaste tio åren, men i 13 av 15 länder har lyckan minskat. Klyftorna ökar och andelen människor som tar mediciner för att klara vardagen har exploderat. Varför mår vi inte bättre, trots att vi är rikare än någonsin?"
Läs ledaren

"De kan bestämma vad vi får säga och inte"

Sociala medier debatterades under Internetdagarna i Stockholm. Bakom arrangemanget stod Internetstiftelsen i Sverige och huvudgäst var Edward Snowden.
Läs artikeln

Dioxinhalten ökar i ägg

Det giftiga ämnet dioxin finns i dag i större mängd i ekologiska ägg än i andra enligt Livsmedelsverket. Halterna är fortfarande under gränsvärdena men de ökar.
Läs artikeln

Arbetsskadade får inga pengar

"AFA är försäkringsbolaget som försäkrar alla som arbetar, vilket innebär att fyra miljoner arbetstagare är anslutna. Den som skadas i arbetet ska få ersättning av AFA, men upp till 40 procent av de skadade får ingen ersättning."
Läs ledaren

Isabella Lövin på Miljöpartiets kommun- och landstingsdagar:

- MP står för lösningarna

Isabella Lövin, miljöminister och språkrör för Miljöpartiet, inledde partiets kommun- och landstingsdagar i Sundsvall i helgen med en snabb genomgång av vad Miljöpartiet uträttat efter två år av regeringssamarbete.
Läs artikeln

Globala protester mot Dakota Access Pipeline

Fredagen den 11 november skedde globala protester mot olika banker och fondinrättningar som har pumpat in hundratals miljarder i den omstridda oljeledningen Dakota Access Pipeline. I Sverige ägde demonstrationen rum utanför Nordeas huvudkontor.
Läs artikeln

Låt inte svenska jordbruket dö

"Ni som inte ser att jordbruket håller på att avvecklas gör som strutsen - stoppar huvudet i sanden. Hur kan det undgå någon att många jordbrukare lever under förfärliga förhållanden? Såg ni inte rubrikerna i somras om att det försvann en mjölkbonde om dagen? Har ni inte hört ropen på hjälp under decennier? Rop på hjälp som ledande politiker lyft fram som exempel på att svenska bönder bara klagar."
Läs ledaren

Higgins - advokat på naturens sida

Advokaten Polly Higgins är på Sverigebesök. Den 8 november talade hon på ett fullsatt seminarium, arrangerat av End Ecocide Sweden, Lodyn, Latinamerikagrupperna samt HiQ. Stockholm.
Läs artikeln

Nordiska författares och filmares motstånd

I femte delen av sin redogörelse för Europas moderna historia tar Rikard Rehnbergh en titt på svenska författare som inte ville vara till lags samt undrar hur det egentligen låg till med Sveriges neutralitet.
Läs artikeln

Bygg nya stambanor

"Att lösa trafikträngsel med nya och bredare motorvägar är som att lösa sitt viktproblem med en större livrem. Dagens biltrafik hämmar möjligheten till hållbar stadsutveckling. Spårburna transportlösningar är inte bara klimatsmarta, de är också mycket yteffektiva jämfört med biltrafik."
Läs ledaren

Signaler om politiskt systemskifte

I förra veckan firades internationella urfolksdagen bland urfolk världen över. Syftet med dagen är att lyfta fram urfolkens utsatta ställning. I Sverige skedde en av markeringarna i Björkvattsdalen, Tärna, genom sameföreningen Vadtejen Saemiej Sijte. Där signalerades det om att ett politiskt systemskifte är på gång.
Läs ledarsticket

Envis folklig rörelse

BirGitta Tornérhielm har läst Pengarna eller livet av Anika Agebjörn, Carmen Blanco och Anna Nylander Atremi.
Läs recensionen

Mångfaldens Europa

"Det blev Brexit - mot opinionsundersökningarnas spådomar. Britterna röstade för att gå ur EU. Avgörande var kanske nationalism och invandringsfientlighet men framför aläven kritiken mot hur EU fungerar. En grundlag som inte bara talar om formerna utan också vilken politik som ska drivas. En nyliberalism som ger privatiseringar, åtstramningar, ökade skillnader och en ekonomisk utveckling sämre än andra regioner, trots att tillväxt ständigt predikas. En centralisering av beslut och en överflyttning av makt från väljarna till kapitalet som utgör ett demokratihot."
Läs ledaren

Vapenindustrin + Nato = Sant?

I Sverige tillverkas vapen som används i världens konflikter. Pelle Sunvisson har under många år besökt platserna där tillverkningen sker, bland annat med aktivistgruppen Ofog. Utifrån de erfarenheterna undersöker han hur avfolkade byar, amerikanskt storkapital och svensktillverkade vapen hänger samman med närmandet till Nato.
Läs artikeln

Vattenfalls och AP-fondernas kolaffärer i Colombia:

Så svart som kol

Den 15 juni var en tung dag för Sveriges största statliga bolag. På morgonen klättrade aktivister upp på taket till Rosenbads entré med en banderoll som löd "Vi låter kolet ligga". På eftermiddagen släppte Forum syd rapporten "As Black as Coal" på Myntkabinettet. Miljömagasinet var där.
Läs artikeln

Bostadsproblem ökar klyftorna

"Många är hemlösa och har varit så under lång tid. Barnfamiljer såväl som äldre vräks. Andra får inte en bostad om de saknar fast arbete eller har för låg fast inkomst. Ett stort antal äldreboenden har avvecklats och används för andra ändamål. Lägg till det 180000 asylsökanden som behöver bostad. Hur ska alla dessa leva om de saknar en fast bostad? Ska det byggas särskilda bostäder för fattiga?"
Läs ledaren

När kriget kom till byn

Synneve Hagström har läst Flykten av Torsten Larsson och Johanna Sandberg.
Läs recensionen

Suggestiv skildring

Karl Gunnarsson har läst Elefantens fot av Madeleine Hessérus.
Läs recensionen

Väntad solstorm katastrofal

"Nästa 200-års-värsta solstorm, elmagnetiska "tsunami", kommer, om ej nya säkerhetssystem skapas, förstöra världens elsystem och mikrokretsar på ett dygn, och då ge härdsmältor i alla närmare 500 atomreaktorer och 5000 begagnade härdar i kyldammar, inom två veckor. Även Sveriges regering måste se till att skydd och alternativ basbehovsförsörjning skapas. Skadorna är människoorsakade, av sårbart teknikval. Frånvaro av en skyddsmyndighet, överordnad andra, lamslår."
Läs ledaren

Vego till vardags

Vego var dag, säger veganerna, djurrättsaktivisterna och straight edgerörelsen. Och det är ju inte längre så kontroversiellt sagt med tanke på animalieindustrins belagt negativa konsekvenser för djur och natur, människor och miljö.
Läs artikeln

Brasilien:

Skadestånd för dammolycka

Gruvbolaget Samarco som orsakade en av världens största dammolyckor i Amazonas i Brasilien i början av november har accepterat att betala 9 miljarder kronor i skadestånd inom tre år. Den brasilianska regeringen nådde en förlikning med Samarco i förra veckan.
Läs artikeln

Ny kärnkraft illa för klimatet

"I klimatdebatten förekommer regelbundet påståenden om att kärnkraften är koldioxidfri. Det är fel. I själva verket finns det ingen koldioxidfri elproduktion om man, som sig bör, bedömer den ur ett livscykelperspektiv. Kärnkraften släpper ur ett sådant perspektiv ut betydligt mer koldioxid än vad förnybar energi gör. Detta har studerats vid Stanford-universitetet av professor Mark Jacobson med flera och redovisats i en vetenskaplig rapport, Energy&Environmental Science, 2009,2. Där framgår att kärnkraft orsakar utsläpp av cirka 125 gram CO2/kWh (kilowattimmar), 25 gånger (ggr) mer än vindkraft och 5 ggr mer än modern solel. Stanford är det universitet som levererat flest nobelpristagare i Fysik."
Läs ledaren

Alternativ röst behövs

"Miljömagasinet Alternativet fyller 35 år i juni. Insikten om behovet av en hållbar miljö har vuxit sig stark. Nu hånas inga för att vara miljömuppar. Men för den andra delen av tidningens namn går utvecklingen åt fel håll. Samhället utvecklas i en alltmer auktoritär riktning."
Läs ledarsticket

"Låt kolet ligga"

I sex veckor har Växthuset stått utanför Näringsdepartementet på Vasagatan i centrala Stockholm. Anledningen är den idoga kampanj som Greenpeace och andra miljöorganisationer drivit om Vattenfalls brunkolsaffärer.
Läs artikeln

Vego för unga matälskare

Stella & Synneve Hagström har läst Vego hela dagen av Mattias Kristianssen.
Läs recensionen

Svenska vapen bidrar till krig

"Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år talade utrikesminister Margot Wallström om 'Sveriges bidrag till en säkrare värld'. Hon talade om olika konflikter i världen - inte minst Syrien - och de svenska insatserna. Men inte ett ord sas om hur Sverige bidrar till krigen."
Läs ledaren

Två år efter maktskiftet:

Parallellsamhället i Ukraina

"Läget i Ukraina tycks tumultartat två år efter maktskiftet 22 februari 2014 när EU-vänliga politiker tog över efter att den folkvalde presidenten Janukovitsk störtades. Presidenten Porosjenko vill ena dagen att premiärminister Jatsenjuk avgår. Nästa dag avgår de övriga EU-vänliga partierna ur regeringskoalitionen och kvar finns bara presidentens Porosjenkoblock och premiärministerns Folkfronten. Nästa dag måste de på något sätt enas för att landet fortfarande ska ha en regering."
Läs krönikan

Hästar läser ansikten

Det finns nu frustande tecken på att hästar reagerar på människors ansiktsuttryck. Det menar forskare vid Universitetet i Sussex, England. Det verkar som att de kan skilja mellan arga och glada människors ansiktsuttryck.
Läs artikeln

Veckans ledare:

Rättvisa är inte frågan för klimatet - det är svaret

"Om jag hade låg eller ingen inkomst eller bodde på landsbygden skulle jag nog inte ha tilltro till de stora anspråken klimatrörelsen gör - att ställa om hela samhället. Jag skulle inte våga det. Vi måste presentera politik som ger trygghet också till de som har det tuffast när vi genomför den gröna omställningen."
Läs ledaren

Fiskhjärnor kan skadas av plast

Enorma mängder plast cirkulerar i världshaven. Ny forskning visar att fiskars hjärnor skadas om de får plast i sig men hur detta på lång sikt påverkar människor är fortfarande oklart.
Läs artikeln

6 februari - nationaldagen

"Den färggranna flaggan som vajat i norra Europa sedan den antogs 1986 - tillsammans med nationalsången Sámi soga lávlla - slår så vackert i vinden framför Stockholms stadshus tre kronor."
Läs krönikan

Girjasdomen en seger för folket samerna

"Girjas sameby har vunnit mot staten. Gällivare tingsrätt har gett Girjas rätt efter att samebyn stämt staten och yrkat på ensamrätt till jakt och fiske inom samebyns område."
Läs ledaren

Urfolk i gemensam kamp

Från norr till söder i Amerika äger nu och sedan en tid tillbaka flera urfolkskamper rum. Den amerikanska ursprungsbefolkningen har inte bara visat sitt missnöje på gator och torg, i blockader och marscher, utan även vunnit många segrar mot bolag och stater. Rikard Rehnbergh träffade några urfolksrepresentanter under klimatmötet i Paris och fann stora likheter med svenska urfolkskampen.
Läs artikeln

En same följer renens årscykel

"I stugan fann jag en vacker fotobok. Den bläddrar och läser jag gärna i: Sjaunja är fantasins landskap att fly till då giftbesprutning och fabrikernas lortutsläpp förstört nästan allting annat."
Läs krönikan

Dammbyggen - den geopolitiska aspekten

Flera personer omkom när två dammar med befarat giftigt, rött lervatten brast den 5 november i Brasilien. Och i Tigrisdalen i Turkiet pågår ett dammbygge sedan många år tillbaka.
Läs artikeln

Så kan det se ut i skolan...

"Lantbruk, odling och hantverk ingår som en återkommande del i skolarbetet och är integrerat med matte, kemi, fysik, biologi, historia, samhällskunskap etcetera. Man försöker göra ämnena så verklighetsförankrade som möjligt. Det gör att barnen tycker att det blir roligare och lättare att lära. Man vill arbeta på barnens förmåga att skapa ett fritt, fantasifullt och kreativt tänkande, och stimulera ett naturligt 'tankeflow'. Genom att undvika allt för mycket tvingande kunskaper, som kan begränsa barnens naturliga energiflöde, eftersträvar man att tanke och känsla ska gå hand i hand för bästa inlärning."
Läs ledaren

Gripande flyktingberättelse

Anette Grinde har läst Regnet luktar inte här av Durid Al-Khamisi.
Läs recensionen

Fred kräver långsiktighet

"Det kan ses som förlåtligt att regeringen agerat desperat när det gäller en flyktingsituation, där problemnivåerna för Sverige närmat sig flyktingarnas egna. Men det är oförlåtligt att regeringen redan skurit ner det internationella biståndet, långsiktigt fattigdomsbekämpande, med omkring en tredjedel, och synes beredd att kapa ytterligare lika mycket. Biståndspengarna används i stället i Sverige, för att finansiera investering i den egna framtida arbetsmarknaden. Flyktingarna är ju ett värdefullt arbetstillskott för Sverige, om man inte försummar att ta dem tillvara."
Läs ledaren

Fyra promille kan rädda klimatet

I samband med FN:s klimatmöte i Paris presenterade värdlandet Frankrike ett nytt element i klimatarbetet - det så kallade fyra promille-initiativet. Jordbruksmetoder som leder till att kol från atmosfären lagras i matjorden erkänns därmed som en central metod för att hejda klimatförändringarna. Den 1 december undertecknades initiativet av fler än 100 aktörer.
Läs artikeln

Nya steg närmare Nato

"I vår kommer Sverige att ta ytterligare ett steg närmare Nato. Och det är ett rejält kliv. Riksdagen ska besluta om det så kallade Värdlandsavtalet. Det handlar om att öppna vårt territorium för basering av staber, vapen, krigsfartyg, flyg, drönare från Nato alltifrån övningar i fred till kris och krig. Inte ens kärnvapen är undantagna. Hur kunde vi hamna här?"
Läs ledaren