Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 10, 11 mars 2016

Väntad solstorm katastrofal

Nästa 200-års-värsta solstorm, elmagnetiska "tsunami", kommer, om ej nya säkerhetssystem skapas, förstöra världens elsystem och mikrokretsar på ett dygn, och då ge härdsmältor i alla närmare 500 atomreaktorer och 5000 begagnade härdar i kyldammar, inom två veckor. Även Sveriges regering måste se till att skydd och alternativ basbehovsförsörjning skapas. Skadorna är människoorsakade, av sårbart teknikval. Frånvaro av en skyddsmyndighet, överordnad andra, lamslår.

Jorden drabbas ungefär vartannat århundrade av en monster-solstorm: en röntgen-, plasma- och elektromagnetisk "tsunami", av 1859 års styrka. Enda elektriska då var telegrafen: Ledningsblixtar satte kontor i brand, personal elskadades. USA:s rymdstyrelse NASA och vetenskapsakademi AAAS har i flera år försökt varna: Om inte mikrokretsar och elsystem kompletteras och skyddas, blir nästa monster-solstorm historiens värsta katastrof.

Fatal i onödan, av sårbara teknikval, och regeringar som inte organiserat att rädda elnäten, genom avstängning, när USA:s solsonder varnar: tolv timmar före svaga, ner till bara halvtimmes förvarning vid monsterstorm, som färdas fortare.

Folk är närmast oinformerade, ty media vill inte oroa - det skrämmer även bort annonsörer.

Miljoner kommer att dö, upp till två miljarder enligt NASA och AAAS, av törst, hunger, köld och hetta. Ingen el när de 20000 största transformatorerna bränts sönder, liksom alla civila satelliter och mikrokretsar. Upphör gör: trafik, tele, radio, tv, vatten, värme, betalning, avlopp och tillverkning, även den mesta matproduktionen. Efter två dagar har världens halva befolkning, städernas, druckit slut sin vattenreserv: kröken i toaletten, och invaderar landsbygden, mordhungriga efter mat. Men i en region för Stockholms utrymning, där det 1960 fanns 351 mottagande mjölkbönder, finns en kvar, lamslagen utan el.

En liten solstorm 2003 lade Malmö strömlöst och brände 16 av Sydafrikas största transformatorer. 1989 lades Quebec strömlöst, en super-transformator förstördes. Det tog tre år att bygga en ny, i fungerande samhälle. När monster-stormen bränner världens 20000 största, om elnäten inte stängts, står industrirobotar utan el, med styrprogram och ritningar raderade. Världen kan kastas tillbaka till Medeltiden.

1960 skulle föga skadats av monster-solstorm. Av risk för atomkrig undveks teknik känslig för elektromagnetisk puls. Med el- och mikrokretsberoende har människan byggt sitt lönsamma Pompeji på vulkanens rand.

Atomhaveri hotar globalt: alla 500 atomreaktorer (inkluderar fartygens) hotar härdsmälta inom två veckor. Klaras de första timmarna sinar nödkylningsoljan i Forsmark efter tio dagar. Men utan betalningssystem släpper ägarna ingen olja, och enda transportmedel är då cyklar och, dit tanken räcker, veteranbilar (före 1980, utan mikrokretsar).

Utan kylenergi härdsmälter de begagnade bränslesatserna, tio gånger fler än reaktorerna, när vattnet kokar bort. Världen drabbas då av 5000 Tjernobyl/Fukushima inom två veckor.

99 procent av utsläppen skadar biologin i miljarder år ("Utarmat" uran 238 har halveringstid 4,5 miljarder år). Ett fortsatt ogarderat Sverige drabbas av omkring 100 härdsmältor, 10 i reaktorer, cirka 90 i kyldammar.

Myndighetsordning förlamar skadeförebyggandet. 1600-talets ordning medger inte att en myndighet överordnas annan, alla står under enbart regeringen. Men regeringen har inte ägnat sig åt solstormar, inte insett att frågan måste delegeras till expertis med övergripande makt.

Solstormskyddet bör bli huvuduppgift för Myndigheten för Samhällsberedskap. Där arbetar nu bara en person med solstormar. Har MSB påtagligt inflytande i frågan? Om kärnkraft vid solstorm viskar en av tjänstemännen: "Vi bävar!" De konstaterar att utvärdering av risk vid atomkraft, eller behov av nätavstängning, inte ingår i myndighetens direktiv/ansvar. Det är livsviktigt att MSB ges övergripande ansvar över andra myndigheter och med Sveriges Rymdväderscentrum ingår i USA:s solobservatoriums varningssystem. I solstormskyddet råder autistisk schizofreni. Alla sköter på sitt sätt, eller inte. Förvärrat av att kommunikationsmyndigheter bolagiserats och privatiserats.

Oroande är att inverkan på atomkraftverk är Strålsäkerhetsmyndighetens ensak. Ett SSM, som nonchalerat krav att anlita andra experter än atomlobbyns om risk och avfall, och som med atomindustrin samfinansierat en broschyr för skolor, med hypnoslögner i.

Vad har Svenska Kraftnät planerat? Generaldirektör Mikael Odenberg sa "Vi klarar det", inte heller Viktor Wallström där svarade "stänga näten", utan : "Informera allmänheten". Via enda fungerande media, cykelbud?

Stärkt basbehovförsörjning krävs. Dyra JAS, ubåtar och vapen som fått alla försvarspengar ger inget basförsörjningsförsvar. I stället behövs snabb omställning till låg solstorm-sårbarhet, och dubbla basförsörjningssystem. Det försvar Sverige behöver är 10000 handdrivna brunnar och radiosändare, 100000 cykelkärror, kolonilotter och kakelugnar eller vedpannor, vindkraft - lagrad i svänghjul - till värmepumparna, stöd till bönder att fungera utan el, återbefolkad glesbygd.

Ge världens alla hushåll Arkimedes 2000 år gamla uppfinning: solparabolspisen, som desinficerar vatten och kokar mat. De fungerar även efter jordbävning, vulkan och tsunami, utan fossil energi, uran eller trädskövling. Borra miljoner brunnar. Annars kan det vara ute med vår civilisation.

Tre års drift av Sveriges tio reaktorer medför bränslebyte: tio fler härdsmältehot. Drivs reaktorerna till 2040 produceras 80 nya härdsmälterisker, en fördubbling mot dagens hot i kyldammar. Fler härdsmältor i kommande solstorm är, vid sidan av spridningen av "utarmat" avfallsuran på slagfälten, starkaste skälet att genast stoppa all atomkraft, åtminstone bränslebyten.

Om du inte kan se norrsken har katastrofen inte kommit. Förlamas inte. Vi kan förebygga monster-solstormens skadeverkningar om vi kräver och satsar.

Läs mer hos NASA (engelska): 1 | 2

  Share