Här hittar du samtliga krönikor, ledare och recensioner som publicerats på hemsidan under 2016.Veckans ledare:

Tillväxtens fångar

"Vi har ett samhälle, en världscivilisation som bygger på ekonomisk materiell tillväxt i konkurrens om jordens resurser. Nästan varje land, eller stat på jorden planerar utifrån detta scenario."
Läs ledaren

Reningsverks avlopp i naturen

"Hösten 2010 drabbades en stor del av befolkningen i Östersund av magsjuka förorsakad av förgiftat dricksvatten. Bakterien cryptosporidium hade kommit in i färskvattensystemet och förts ut i ledningsnätet. Cryptosporidium i dricksvattnet kan drabba många andra kommunala reningsverk och vattenförsörjningssystem. Det känns som vi lever i ett mycket sårbart samhälle. Är våra avloppslösningar långsiktigt hållbara Förnyas ledningsnätet i en rimlig takt? Finns det andra lösningar?"
Läs ledaren

Slammet förgiftar åkrarna, livsmedlen och oss själva

"Av alla miljö- och hälsofrågor jag trängt in i är spridningen av avloppsslam och synen på slammets innehåll den mest vilseledande och farliga. Alla har hört begrepp som 'kretslopp' och 'återföring av växtnäring' och så vidare."
Läs krönikan

Klimatsmart kräver kunskaper

"Med alla de kunskaper vi har idag borde det inte vara någon större skillnad mellan olika partier och olika länder i synen på vad som behöver göras. Men det är det. Även om jag väljer att bortse från de mest kunskapsföraktande personerna, klimatförnekarna, så skiljer det ändå i synen på vad som orsakat dagens situation och i och med det skiljer det också i synen på vad som behöver göras. Och var vi ska göra det. Här hemma eller långt där borta."
Läs ledaren

Miljömagasinet publicerar

I förra numret publicerade vi en kritisk debattartikel från Dagens Nyheter den 25 nov 2016 av åtta gamla språkrör inom Miljöpartiet. Nu förmedlar vi fortsättningen av debatten som den har utvecklats.
Läs debattartiklarna

Konstens och skönhetens betingelser

Martin Jernberg har läst Om det sköna. Konstfilosofiska studier av tre akademiledamöter.
Läs recensionen

Exempel på rättslösheten för djurägare

"Sväl inom socialförvaltningen som inom djurskyddet sker det mycket olagliga övergrepp från samhällets sida mot enskilda. Övergrepp som mörkläggs och kamoufleras."
Läs ledaren

"MP har blivit ett visionslöst etablissemangsparti"

Åtta partiveteraner, tidigare språkrör i Miljöpartiet, har i Dagens Nyheter fredagen 25 november publicerat en debattartikel, som väckt stor uppmärksamhet.
Läs debattartikeln

Nyliberalismen vid vägs ände

"Den nyliberala form av globalisering som EU och västvärlden har ägnat sig åt har nått vägs ände. Handeln i EU15 har ökat med 60-70 procent och BNP med 30 procent de senaste tio åren, men i 13 av 15 länder har lyckan minskat. Klyftorna ökar och andelen människor som tar mediciner för att klara vardagen har exploderat. Varför mår vi inte bättre, trots att vi är rikare än någonsin?"
Läs ledaren

Arbetsskadade får inga pengar

"AFA är försäkringsbolaget som försäkrar alla som arbetar, vilket innebär att fyra miljoner arbetstagare är anslutna. Den som skadas i arbetet ska få ersättning av AFA, men upp till 40 procent av de skadade får ingen ersättning."
Läs ledaren

Låt inte svenska jordbruket dö

"Ni som inte ser att jordbruket håller på att avvecklas gör som strutsen - stoppar huvudet i sanden. Hur kan det undgå någon att många jordbrukare lever under förfärliga förhållanden? Såg ni inte rubrikerna i somras om att det försvann en mjölkbonde om dagen? Har ni inte hört ropen på hjälp under decennier? Rop på hjälp som ledande politiker lyft fram som exempel på att svenska bönder bara klagar."
Läs ledaren

Bygg nya stambanor

"Att lösa trafikträngsel med nya och bredare motorvägar är som att lösa sitt viktproblem med en större livrem. Dagens biltrafik hämmar möjligheten till hållbar stadsutveckling. Spårburna transportlösningar är inte bara klimatsmarta, de är också mycket yteffektiva jämfört med biltrafik."
Läs ledaren

Signaler om politiskt systemskifte

I förra veckan firades internationella urfolksdagen bland urfolk världen över. Syftet med dagen är att lyfta fram urfolkens utsatta ställning. I Sverige skedde en av markeringarna i Björkvattsdalen, Tärna, genom sameföreningen Vadtejen Saemiej Sijte. Där signalerades det om att ett politiskt systemskifte är på gång.
Läs ledarsticket

Envis folklig rörelse

BirGitta Tornérhielm har läst Pengarna eller livet av Anika Agebjörn, Carmen Blanco och Anna Nylander Atremi.
Läs recensionen

Mångfaldens Europa

"Det blev Brexit - mot opinionsundersökningarnas spådomar. Britterna röstade för att gå ur EU. Avgörande var kanske nationalism och invandringsfientlighet men framför aläven kritiken mot hur EU fungerar. En grundlag som inte bara talar om formerna utan också vilken politik som ska drivas. En nyliberalism som ger privatiseringar, åtstramningar, ökade skillnader och en ekonomisk utveckling sämre än andra regioner, trots att tillväxt ständigt predikas. En centralisering av beslut och en överflyttning av makt från väljarna till kapitalet som utgör ett demokratihot."
Läs ledaren

Bostadsproblem ökar klyftorna

"Många är hemlösa och har varit så under lång tid. Barnfamiljer såväl som äldre vräks. Andra får inte en bostad om de saknar fast arbete eller har för låg fast inkomst. Ett stort antal äldreboenden har avvecklats och används för andra ändamål. Lägg till det 180000 asylsökanden som behöver bostad. Hur ska alla dessa leva om de saknar en fast bostad? Ska det byggas särskilda bostäder för fattiga?"
Läs ledaren

När kriget kom till byn

Synneve Hagström har läst Flykten av Torsten Larsson och Johanna Sandberg.
Läs recensionen

Suggestiv skildring

Karl Gunnarsson har läst Elefantens fot av Madeleine Hessérus.
Läs recensionen

Väntad solstorm katastrofal

"Nästa 200-års-värsta solstorm, elmagnetiska "tsunami", kommer, om ej nya säkerhetssystem skapas, förstöra världens elsystem och mikrokretsar på ett dygn, och då ge härdsmältor i alla närmare 500 atomreaktorer och 5000 begagnade härdar i kyldammar, inom två veckor. Även Sveriges regering måste se till att skydd och alternativ basbehovsförsörjning skapas. Skadorna är människoorsakade, av sårbart teknikval. Frånvaro av en skyddsmyndighet, överordnad andra, lamslår."
Läs ledaren

Ny kärnkraft illa för klimatet

"I klimatdebatten förekommer regelbundet påståenden om att kärnkraften är koldioxidfri. Det är fel. I själva verket finns det ingen koldioxidfri elproduktion om man, som sig bör, bedömer den ur ett livscykelperspektiv. Kärnkraften släpper ur ett sådant perspektiv ut betydligt mer koldioxid än vad förnybar energi gör. Detta har studerats vid Stanford-universitetet av professor Mark Jacobson med flera och redovisats i en vetenskaplig rapport, Energy&Environmental Science, 2009,2. Där framgår att kärnkraft orsakar utsläpp av cirka 125 gram CO2/kWh (kilowattimmar), 25 gånger (ggr) mer än vindkraft och 5 ggr mer än modern solel. Stanford är det universitet som levererat flest nobelpristagare i Fysik."
Läs ledaren

Alternativ röst behövs

"Miljömagasinet Alternativet fyller 35 år i juni. Insikten om behovet av en hållbar miljö har vuxit sig stark. Nu hånas inga för att vara miljömuppar. Men för den andra delen av tidningens namn går utvecklingen åt fel håll. Samhället utvecklas i en alltmer auktoritär riktning."
Läs ledarsticket

Vego för unga matälskare

Stella & Synneve Hagström har läst Vego hela dagen av Mattias Kristianssen.
Läs recensionen

Svenska vapen bidrar till krig

"Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år talade utrikesminister Margot Wallström om 'Sveriges bidrag till en säkrare värld'. Hon talade om olika konflikter i världen - inte minst Syrien - och de svenska insatserna. Men inte ett ord sas om hur Sverige bidrar till krigen."
Läs ledaren

Två år efter maktskiftet:

Parallellsamhället i Ukraina

"Läget i Ukraina tycks tumultartat två år efter maktskiftet 22 februari 2014 när EU-vänliga politiker tog över efter att den folkvalde presidenten Janukovitsk störtades. Presidenten Porosjenko vill ena dagen att premiärminister Jatsenjuk avgår. Nästa dag avgår de övriga EU-vänliga partierna ur regeringskoalitionen och kvar finns bara presidentens Porosjenkoblock och premiärministerns Folkfronten. Nästa dag måste de på något sätt enas för att landet fortfarande ska ha en regering."
Läs krönikan

Veckans ledare:

Rättvisa är inte frågan för klimatet - det är svaret

"Om jag hade låg eller ingen inkomst eller bodde på landsbygden skulle jag nog inte ha tilltro till de stora anspråken klimatrörelsen gör - att ställa om hela samhället. Jag skulle inte våga det. Vi måste presentera politik som ger trygghet också till de som har det tuffast när vi genomför den gröna omställningen."
Läs ledaren

6 februari - nationaldagen

"Den färggranna flaggan som vajat i norra Europa sedan den antogs 1986 - tillsammans med nationalsången Sámi soga lávlla - slår så vackert i vinden framför Stockholms stadshus tre kronor."
Läs krönikan

Girjasdomen en seger för folket samerna

"Girjas sameby har vunnit mot staten. Gällivare tingsrätt har gett Girjas rätt efter att samebyn stämt staten och yrkat på ensamrätt till jakt och fiske inom samebyns område."
Läs ledaren

En same följer renens årscykel

"I stugan fann jag en vacker fotobok. Den bläddrar och läser jag gärna i: Sjaunja är fantasins landskap att fly till då giftbesprutning och fabrikernas lortutsläpp förstört nästan allting annat."
Läs krönikan

Så kan det se ut i skolan...

"Lantbruk, odling och hantverk ingår som en återkommande del i skolarbetet och är integrerat med matte, kemi, fysik, biologi, historia, samhällskunskap etcetera. Man försöker göra ämnena så verklighetsförankrade som möjligt. Det gör att barnen tycker att det blir roligare och lättare att lära. Man vill arbeta på barnens förmåga att skapa ett fritt, fantasifullt och kreativt tänkande, och stimulera ett naturligt 'tankeflow'. Genom att undvika allt för mycket tvingande kunskaper, som kan begränsa barnens naturliga energiflöde, eftersträvar man att tanke och känsla ska gå hand i hand för bästa inlärning."
Läs ledaren

Gripande flyktingberättelse

Anette Grinde har läst Regnet luktar inte här av Durid Al-Khamisi.
Läs recensionen

Fred kräver långsiktighet

"Det kan ses som förlåtligt att regeringen agerat desperat när det gäller en flyktingsituation, där problemnivåerna för Sverige närmat sig flyktingarnas egna. Men det är oförlåtligt att regeringen redan skurit ner det internationella biståndet, långsiktigt fattigdomsbekämpande, med omkring en tredjedel, och synes beredd att kapa ytterligare lika mycket. Biståndspengarna används i stället i Sverige, för att finansiera investering i den egna framtida arbetsmarknaden. Flyktingarna är ju ett värdefullt arbetstillskott för Sverige, om man inte försummar att ta dem tillvara."
Läs ledaren

Nya steg närmare Nato

"I vår kommer Sverige att ta ytterligare ett steg närmare Nato. Och det är ett rejält kliv. Riksdagen ska besluta om det så kallade Värdlandsavtalet. Det handlar om att öppna vårt territorium för basering av staber, vapen, krigsfartyg, flyg, drönare från Nato alltifrån övningar i fred till kris och krig. Inte ens kärnvapen är undantagna. Hur kunde vi hamna här?"
Läs ledaren