Här hittar du samtliga faktaartiklar som publicerats på hemsidan under 2010.Karlsborg - Europas krigsövningsplats

Flygförbandet i Karlsborg lades ner 2006, men 2007 köpte försvaret tillbaka marken av kommunen för att det skulle bli övningsplats för främst Nordic Battle Group. Nu tränas där med stridshelikoptrar, obemannade flygplan, men även vanliga stridsplan.
Läs artikeln

Kritik mot EU:s "hemmafruarrest"

När EU-parlamentet röstade om nya regler för föräldraledighet blev förslaget att kvinnor ska garanteras minst 20 veckors ledighet med full lön.
Läs artikeln

Tysk seger på EU-toppmöte

Det blev tysk seger vid EU-toppmötet i Bryssel förra veckan, med beslutet att ändra fördragen för att skapa en permanent räddningsfond för krisländer.
Läs artikeln

Majoritet i Tyskland för förnybar energi

Diskussioner om förlängd drift av kärnkraften och transport av atomsopor skapar stora protester i Tyskland.
Läs artikeln

Klimathotet i Karibien:

Radiosända "såpor" ökar beredskapen

I den karibiska övärlden har det visat sig att "radiosåpor" är det bästa sättet att sprida information om aktuella klimathot. För här älskar folk radiosända dramer.
Läs artikeln

"Vilket fantastiskt liv vi har"

- Just nu handlar arbetet på gården om skötsel. Jag vet inte hur många kilometer jag har gått runt vinplantorna för att klippa och vårda dem, säger Mia Johnsson på Gård Gripen. Ännu har hon inte kunnat skörda något vin och en fullskalig skörd kommer först 2012.
Läs artikeln

Bybaserad rehabilitering - del 4

I utvecklade samhällen tar man ansvar för de svagare

Vi har mycket att lära av så kallade utvecklingsländer där man kan värdera andra kvaliteter hos personer med funktionshinder och där synen ofta är mer inkluderande. Den strategi för närhetsbaserad rehabilitering, CBR, som beskrivits i tre artiklar i Miljömagasinet utgår från ett sådant synsätt och odlar också den attityden.
Läs artikeln

Orättvisa bakom hungern

Stater och företag som köper eller arrenderar mark i fattiga länder. Mat och biobränslen som går på export och regeringar som inte tar ansvar för den egna befolkningen. Anledningarna till svält är oftast inte brist på mat och det krävs nya strategier, enligt en ny internationell rapport.
Läs artikeln

Ekobyggmässa med praktiska lösningar

Sveriges första ekobyggmässa tog plats i natursköna Hågaby, ett bostadsområde utanför Uppsala, och innebar två dagar med föreläsningar, utställare och konstprojekt.
Läs artikeln

Miljörörelsens väg efter valet är organisering

Vad händer efter valet i miljörörelsen? Den frågan ställer Tord Björk och analyserar situationen utifrån sitt eget engagemang i Miljöförbundet Jordens Vänner. "Nu behövs det organisering!" är hans slutsats.
Läs artikeln

Torestorps fotavtryck i USA

Det här är sista delen i serien om Torestorpabornas 1800-talskris som modell för den ekologiska, ekonomiska och sociala kris vi i dag upplever under global uppsegling.
Läs artikeln

Ingenjörer och läkare om miljön och klimathotet

Klimatförändringarna skördar redan offer både i Europa och andra delar av världen. Barnläkarna Tryggve Årman och Gösta Alfén berättade om sina farhågor på ett föredrag anordnat av Ingenjörer för miljön i Stockholm.
Läs artikeln

Radion viktigt verktyg mot fattigdom och hiv

En handbok med enkelt språk och förklarande bilder revolutionerade bemötandet och synen på personer med funktionsnedsättning. De som arbetade med rehabilitering fick ett verktyg för att skapa ett mer jämlikt samhälle.
Läs artikeln

Forskare: Behov av krav på plastindustrin

En studie från USA visar återigen på de negativa hälsoeffekterna av plast-kemikalien Bisfenol A. Forskarna varnar för att människor utsätts för högre halter än de tidigare trott.
Läs artikeln

Bybaserad rehabilitering - del 3

Boken som förändrade handikappvärlden

En handbok med enkelt språk och förklarande bilder revolutionerade bemötandet och synen på personer med funktionsnedsättning. De som arbetade med rehabilitering fick ett verktyg för att skapa ett mer jämlikt samhälle.
Läs artikeln

(S)tarka band med Allendes Chile

Sveriges stöd efter kuppen 1973 var orsaken till att Isabel Allende Bussi mötte Mona Sahlin (S) på årsdagen, 11 september, på ABF.
Läs artikeln

Kulturcentrum räddar gorillor

Tjuvskyttet i Rwanda har länge hotat landets stora turistmagnet, de skygga bergsgorillorna i nationalparken Volcans i Rwanda. Men nu ser det ut som ett försök att omskola tjuvskyttarna till vakter och turistguider, kan vrida utvecklingen åt rätt håll.
Läs artikeln

Tyska atomreaktorers drifttillstånd förlängs

Den tyska regeringskoalitionen (kristdemokraterna CDU och liberalerna FDP) enades natten 5-6 september om att Tysklands 17 atomreaktorer ska få förlängt drifttillstånd, rapporterade Deutschland Radio Kultur i nyheterna (6/9).
Läs artikeln

Norden kan spela fredsroll

Johan Galtung, den 80-årige freds- och konfliktforskare, som blivit en legend under sin livstid, startade det första Fredsforskningsinstitutet i världen i Oslo, var dess rektor i tio år och sedan gav sig ut i världen för att bli Johan utan land (även titeln på hans nya självbiografi) deltog i Nordisk Folkriksdag på Åland den 31 juli.
Läs artikeln

Krishantering i Torestorp - en modell av mänsklighetens öde i ekosfären

1800-talets Torestorp i Marks härad i Sjuhäradsbygden genomlevde en ekologisk, ekonomisk och social kris som liknar den vi kan se under uppsegling för hela Västerlandet. Gymnasielärare Britt-Marie Lindström, Marks gymnasieskola i Skene, berättar om torestorparnas öde i en serie om tre delar. Artikeln baseras på en uppsats av henne vid Göteborgs universitet.
Läs artikeln

Grodor dog av strålning från mobilmast

Det har endast gjorts ett fåtal studier av hur strålning från den trådlösa kommunikationstekniken påverkar djur. En ny spansk studie har visat på stor dödlighet hos grodor som utsätts för strålning jämfört med djur som skyddats från den.
Läs artikeln

Bybaserad rehabilitering - del 2:

Verktyg för ett samhälle där vi lär av varandra

Om hur det praktiskt går till att utveckla rehabilitering på allas villkor i u-länder, skriver Gábor Tiroler. Inte bara utbildade sjukgymnaster och chefer har kunskap utan även assistenter och de funktionshindrade själva är en del av arbetet.
Läs artikeln

Arbetstidsförkortning:

Reform för rättvisa och miljö

Att prioritera fritid framför arbete och konsumtion ger vinster för både miljö och människor. Det är också bra för jämställdheten mellan kvinnor och män. Genom att dela upp det befintliga arbetet på flera blir det även färre arbetslösa. Det är några av argumenten för en generell arbetstidsförkortning i samhället.
Läs artikeln

"Atomkraften är inte ren"

Östersjön är världens mest radioaktiva hav. För att väcka opinion har en turné genom Östersjöländerna ägt rum.
Läs artikeln

Aktioner mot USA:s bombningar i Norrland

Sverige hyr ut mark i Norrbotten till USA:s övningsbombningar. Övningen skyddas av sekretess och mot det protesterar nätverket Ofog genom att ta sig in på området.
Läs artikeln

Homosexuella kränks både i och utanför EU

Att det i Litauen är förbjudet att tala väl om hbt-personer och i Uganda att vara homosexuell var grunden i Birgitta Ohlssons (FP) tal.
Läs artikeln

Normkritik i förskola och familj

Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två. Det är titeln på Kristina Henkels bok som kom förra året. Titeln sätter också fingret på temat på det seminarium som RFSL höll under Pride om normkritik i förskola och familj.
Läs artikeln

Nytt mått döljer ökande klyftor

Frågan är om fattigdomen har ökat eller minskat i Sverige. När statistiken nu talar mot den sittande regeringen ser den till att ändra på mätmetoden.
Läs artikeln

Israels hälsodepartement:

Varning för trådlösa telefoner

Israels miljö- och hälsodepartement har utfärdat en rekommendation om att använda fast telefon i stället för trådlös. Man hänvisar till den nyligen publicerade Interphonestudien om samband mellan hjärntumörer och mobiltelefoner.
Läs artikeln

Ny syn på funktionshinder i ett samhälle för alla

I fyra artiklar ska Gábor Tiroler, som varit med om att utveckla CBR, "bybaserad rehabilitering", ge sin bild de försök som gjorts för att tillgodose mänskliga rättigheter för funktionshindrade i Afrika, Asien och Latinamerika.
Läs artikeln

Bästa medicinen mot islamofobin

Rasismen och islamofobin breder ut sig i hela västvärlden. I Sverige har dock frågan knappt diskuterats. På två seminarier tas frågan upp ur olika perspektiv. Vilka är riskerna med rasismen och vilka verktyg kan vi använda för att vända utvecklingen.
Läs artikeln

Vi är bankernas skuldslavar

Efter finanskrisen har en rörelse för ekonomisk reform växt sig allt starkare. Ellen Brown är en av förgrundsgestalterna i den amerikanska rörelsen och var på besök i Sverige i slutet på maj.
Läs artikeln

Engångsförpackat till populära kaffemaskiner

Allt fler väljer att ersätta den traditionella kaffebryggaren med en exklusiv espressomaskin som gör kaffe på engångskapslar i aluminium. Men den nya kaffetrenden har fått negativa konsekvenser på miljön. Kapslarna återvinns inte och ingen verkar vilja eller kunna göra något åt saken.
Läs artikeln

De vill arbeta för fri programvara

De flesta med datorer har antingen Windows eller Mac OS i dem. Men det finns en tredje växande programplattform, GNU/Linux. Från början användes den av entusiaster som av ideologiska och praktiska skäl inte ville ha ett slutet proprietärt (ägt) dataprogram utan önskade ett fritt system öppet för alla för att själva kunna programmera sin datorer.
Läs artikeln

Indikatorer för lyckligt liv

Gröna Seniorer från Miljöpartiet de Gröna bjöd in Anita Kelles-Viitanen från Finska Evergreens för att berätta om indikatorer för ett lyckligt liv på äldre dar i ett seminarium i samband med Gröna seniorers årsmöte.
Läs artikeln

Dånande tystnad

Åtta timmar kärnkraft på Bio Rio i Stockholm. Om det som förtigits och förringats. Om obotliga skador och övertro på hur kunskap kan förmedlas efter hundratusentals år. Om de människor som drabbats.
Läs artikeln

"Det finns ingen plan(et) B"

Med flera hundra vita ballonger, klädda i vitt och med en återvinningsdrake vandrade och dansade miljörörelsens unga och äldre Drottninggatan fram till manifestationen på Segels torg. Budskapet var att många agerar som om det faktiskt finns en planet B. Men det är i stället dags att börja rädda planet A.
Läs artikeln

"Stäng ner Fortums kolkraftverk"

På lördagen 29 maj genomfördes en demonstration och aktion mot Fortums kolkraftverk i Stockholm av kampanjen "Shut it down" (Stäng ner). Kampanjen är ett samarbete mellan flera olika organisationer. Cirka 400 personer deltog i marschen från Karlaplan med musik, clowner och konfetti.
Läs artikeln

KI förnekar risker med mobiltelefoni

WHO-studien Interphone om hjärntumörrisker av mobilanvändning fann, tvärtemot vad som påståtts i ledande svensk press, ökad risk för hjärntumör av mobilanvändning. De svenska Interphone-forskarna från Karolinska Institutet dolde vid presskonferensen att studien visade en trend av ökad risk med ökad användning och ökad tid som förflutit sedan mobilen först började användas.
Läs artikeln

Tyska Vattenfallsreaktorer mest störningsdrabbade

De båda Vattenfallsägda tyska atomreaktorerna Krümmel och Brunsbüttel utanför Hamburg kommer på plats ett och två på en lista med anmälningspliktiga defekter hos Tysklands 17 atomreaktorer. Dessa fel rör defekter i komponenter och byggdelar mellan 1993 och 2008.
Läs artikeln

Plan för Sveriges förnybara framtid

EU-projektet REPAP har i sin plan satt ett högt mål för Sveriges energiförsörjning. Till 2020 är det möjligt med 73 procent förnybart.
Läs artikeln

Antalet dödsfall av metadon ökar

Sedan behandlingarna med metadon för heroinmissbrukare ökade efter 2005 har fler också dött av metadonförgiftning i Sverige.
Läs artikeln

Första offentlig-privata sjukhuset i Sverige

Upphandlingen av bygget av det nya Karolinska sjukhuset har gått till Skanska och ett brittiskt fondbolag. De verkliga kostnaderna har dock sekretessbelagts. Skattebetalarna ska inte få reda på hur mycket av deras pengar som går till bolagens vinster.
Läs artikeln

GMO-diskussion som väckte åsikter

LRF bjöd 20 april i samarbete med Jordbruksverket och Växtskyddscentralen in till diskussion om Amflora, en genmodifierad stärkelsepotatis, som efter ett EU-beslut nu ska odlas i Sverige.
Läs artikeln

En grönare värld på Filmfestivalen Junior

Stockholms internationella filmfestival har sedan starten år 1990 anordnat 21 festivaler i Stockholm. Festivalen är en av de främsta i Europa.
Läs recensionen

Delade meningar om Nato-samarbete

- Vi är djupt, djupt oroade över Natos utveckling och Sveriges relation till Nato. Frågorna tystas ner inför valet. Hur ser det ut med Sveriges neutralitet när regeringen ger tillstånd för stora utländska truppövningar på svensk mark där även svenska soldater medverkar? Vad handlar Natos intresse i norra Skandinavien egentligen om? Med dessa ord inledde Agneta Norberg från Arbetsgruppen för neutralitet och alliansfrihet hearingen på ABF-huset i Stockholm nyligen.
Läs artikeln

Kritiken mot Acta-förhandlingarna kvarstår

Efter kritik från bland annat EU-parlamentet och EU:s datatillsynsman har dokument från förhandlingarna om det så kallade Acta-avtalet (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) nu offentliggjorts.
Läs artikeln

Fyra års politik för sämre miljö

Regeringens miljöpolitik har bland annat inneburit minskade anslag för skydd av natur och en förstärkning av markäganderätten. Det är på vissa områden genomgripande försämringar som sammanfattas i en ny granskning.
Läs artikeln

Livet tappar tråden med trådlöst

Vad gör vi? Vi får media och alternativrörelsen att engagera sig, vi pepprar läkare med information, vi vänder oss till hund och kattägare, vi ordnar studiecirklar, vi utövar civil olydnad och fäller mobilmaster... förslagen från publiken haglade.
Läs artikeln

Greenpeace bjöd på GMO-fri potatis

Den första genmodifierade potatisen har fått tillstånd att odlas i Sverige. Den är framtagen för att användas för papperstillverkning men Greenpeace varnar för konsekvenserna. Potatisen innehåller bland annat en gen för antibiotikaresistens.
Läs artikeln

Malmström stärker EU:s gränskontroll

En stärkning av EU:s yttre gränser blev Cecilia Malmströms första åtgärd som EU-kommissionär. Hädanefter ska EU:s gränsbyrå Frontex bland annat kunna köpa in egen utrustning för att övervaka gränserna.
Läs artikeln

Monarki/Republik i Sverige del 4:

För evigt tillsammans: Bernadotte, Wallenberg - och Bodström?

Måndagskvällar hålls aftongudstjänst på bästa sändningstid i Sveriges Television. Själva kallar SVT sin serie "Det kungliga bröllopet" för en "storsatsning på Kungahuset"- som det står på internet.
Läs artikeln

Guldrush hotar indianfolk i Amazonas

En ny guldrush har inletts efter jordbävningen i Chile. Yanomamifolket är den största befolkningsgruppen i Amazonas och olovlig guldutvinning utsätter den sårbara befolkningsgruppen för stora risker.
Läs artikeln

"Att lägga det förflutna bakom sig"

För två veckor sedan erkände den svenska riksdagen massakrerna på armenier 1915 som folkmord. Sverige läggs till listan över de 23 länder och organisationer som redan gjort detta, bland andra Frankrike, Italien, Tyskland, Europaparlamentet och FN:?s kommitté för mänskliga rättigheter.
Läs artikeln

Plasten - ett globalt gissel

Plast har många användningsområden och har på många sätt blivit oumbärlig i vårt samhälle. Men plastens baksida hänger också ihop med det som gör den så användbar - dess hållbarhet och livslängd.
Läs artikeln

Monarki/Republik i Sverige del 3:

Starka krafter bakom seglivat skådespel

I Sverige råder kunglig bröllopsyra och medievärlden åker okritiskt med på tåget. Som motvikt granskar Miljömagasinet monarkin i en serie om fyra delar. Denna vecka med utgångspunkt i debattboken För Sverige i tiden?
Läs artikeln

23 mars 2010

30 år sedan Sverige röstade om kärnkraft

Den gulröda knappen satt på var mans kavajslag under det sena 70-talet. 1980 fick svenska folket tycka till om kärnkraften. Motståndarna förlorade knappt mot linje ett och två. På tisdag är det 30 år sedan folkomröstningen och frågan om kärnkraftens vara eller icke vara är lika aktuell som någonsin.
Läs artikeln

Monarki/Republik i Sverige del 2:

Svenska Kungahuset under lupp

Att den svenska monarkin används som ett verktyg av mediaapparaten är ingen nyhet. Bo Alvberger berättar vidare om detta fenomen och om denna ibland provocerande symbios.
Läs artikeln

Rungande nej på Island till Icesaveavtalet

Lördagen den 6 mars gick 230 000 röstberättigade islänningar till vallokalerna för att säga sitt om den så kallade Icesavelagen. Svaret blev ett rungande nej.
Läs artikeln

Monarki/Republik i Sverige del 1:

Undersåtlighetens anda är djupt rotad

I en liten serie artiklar gör Bo Alvberger nedslag i den svenska historien av motsättningar mellan monarki och republik. Först ut är Vilhelm Moberg som var en hängiven republikan.
Läs artikeln

Industrihampa på gång i Sverige

Efter nio år har hampabonden Ulf Hammarsten fått ekonomisk ersättning för sin förstörda skörd av sju ton industrihampa. Av begärda 35000 kronor fick han i dagarna 10000 kronor. Justitiekanslern ansåg detta som en skälig ersättning "vid en generös bedömning".
Läs artikeln

Roten till ny revolution

Med enkel plantförädling har en forskare fått fram bönor som lättare tar upp fosfor ur marken. Detta är värdefullt för fattiga bönder i Afrika som inte har råd med konstgödsel.
Läs artikeln

Mobilstrålning skadar stamcellers DNA

Strålning från mobiltelefoner stressar kroppens stamceller och minskar cellernas förmåga att reparera DNA-skador visar forskaren Igor Belyaev i en studie från oktober 2009.
Läs artikeln

"Jag trodde på en avveckling med förnuft"

- Jag trodde verkligen på en avveckling med förnuft, men jag förlorade striden om kärnkraftsavvecklingen, sade Birgitta Dahl i sitt anförande på Miljövetardagen vid Karlstads Universitet den 28 januari. Aningslöshet, chock, eftertanke: en politikers reflexioner var titeln på hennes föredrag.
Läs artikeln

Lavalpropositionen:

Begränsningar i strejkrätten för stora

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har begärt en vilandeförklaring i ett år av regeringens Lavalproposition. Det skulle innebära att de rödgröna vid en valseger i höst kan tillsätta en ny utredning och arbeta om propositionen.
Läs artikeln

Historien bakom Haitis katastrof

Bristen på haitisk organisation efter jordbävningen har historiska förklaringar. Landet har under århundraden blivit utsatt för politiskt förtryck från bland annat Frankrike och USA.
Läs artikeln

Flickors inlärning sämre av fördomar

Två nya studier av flickors kunskaper i matematik visar att den hänger samman med jämställdhet och vilken uppfattning som omgivningen har om flickors respektive pojkars förmåga att lära sig.
Läs artikeln

Utsläppshandel hotar ursprungsfolk

För att kompensera sina utsläpp söker företag efter tropisk skog att köpa. Men vem har rätt till skogen?
Läs artikeln

Ursprungsfolk utnyttjas i vindkraftstrid

I Sverige slåss starka krafter mot allt vad förnybar energi heter. Särskilt vill man sätta käppar i hjulet för den blivande vindkraftparken i Hanöbukten. Ungefär samma tricks används i Sverige och i USA.
Läs artikeln

Modets makt under 300 år

Ett av Nordiska museets starkaste profilområden är kläder och mode. En utställning om mode, kallad "Paris-Stockholm" har under 20 år varit ett självklart besöksmål för mode- och dräktintresserade. På 2000-talet visades också utställningen "Folkdräkter". För första gången kommer nu kläder från olika samhällsgrupper att presenteras tillsammans, från folkdräkt till de mest borgerliga klädesplagg.
Läs artikeln

Dom om ersättning för tumör av mobilen

Italiensk domstol konstaterar att mobiltelefoner och trådlösa telefoner orsakat ansiktstumör.
Läs artikeln

"Hantera vargen med förnuft"

Att den lilla vargstam som existerar idag är inavlad är självklart. En population med för få individer blir inte mindre inavlad av att man skjuter bort individer och får ännu färre, argumenterar Elisabeth Falkhaven.
Läs krönikan

Två julmail från en president

I juldagarna sände Vita Huset ut två mail till folk som arbetat hårt för att så mycket som möjligt av reformerna ska bli verklighet. Mailen gick ut i något över 8000 exemplar vardera. Här är ett sammandrag.
Läs artikeln