Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 39, 1 oktober 2010

Ingenjörer och läkare om miljön och klimathotet

Klimatförändringarna skördar redan offer både i Europa och andra delar av världen. Barnläkarna Tryggve Årman och Gösta Alfén berättade om sina farhågor på ett föredrag anordnat av Ingenjörer för miljön i Stockholm

Tryggve Årman och Gösta Alfén är barnläkare och drivande inom Läkare för miljön. De talade om hur klimatförändringarna påverkar vår hälsa på Eken Baren, Hotell Hilton i Slussen, Stockholm.

Varje sista måndag i månaden är det en samlingsplats för Ingenjörer för miljön. Denna gång var Läkare för miljön inbjudna att hålla föredrag.

Det var en artikel om växthuseffekten i Dagens Nyheter 1986, av Bert Bohlin och Henning Rohde, som blev en väckarklocka för Gösta Alfén.

Klimatförändringar - viktigt att hålla isär från väderväxlingar - medför att olika bakterieflora och virus spridda av insekter ökar både i omfång och i geografiska områden. Höjda temperaturer under längre tid ökar också hjärt- och lungproblem.

Det finns ytterligare ett underskattat problem med klimatförändringar och det är folkförflyttningar. Med klimatflyktingar kommer olika virus som lätt får fotfäste på nya ställen då klimatet har blivit för torrt, hett eller vått.

- Under den senaste varma sommaren var det cirka trettiotusen som dog i Europa. Efter översvämningarna i Pakistan är det cirka en och en halv miljon som har drabbats av diarréer. När temperaturen är över trettiofem plusgrader påverkas både arbetsförmåga och sjuklighet avsevärt, säger Gösta Alfén.

Fästingar och bakterier

Tryggve Årman tog upp vad som händer i Sverige i växthuseffektens framfart. Det anses allmänt att Sverige är skonat från många avigsidor som Sydeuropa dessvärre utsätts alltmer för, i torkans och översvämningarnas spår.

Fästingar med TBE-virus sprider sig längs Östersjökusten ända upp till Kalix och in i landet längs älvdalarna. Från att tidigare huvudsakligen förekomma på enstaka skärgårdsöar i Stockholm, har fästingen blivit en allmän företeelse i stora delar av Sverige.

Översvämningar av betesmarker sprider nötkreaturens EHEC- och e-kolibakterier som ger diarréer.

- Badsårsfeber är vibrioner, det vill säga kolera. Men det är en kolera utan tarmgift som annars skapar svåra diarréer. Det räcker med att du har ett litet sår på benet, hoppar i vatten för att bada och föroreningar kan ge dig blodförgiftning. De kan också komma in via öron och ögon. Det räcker med att temperaturen är över tjugo plusgrader i mer än en vecka för att vibrionerna skall växa till, säger Tryggve Årman.

"Ha roligt på vägen"

Mötets ciceron, Per Ribbing från Ingenjörer för miljön, knöt ihop två saker, den ena var att påminna om att Grönlandsisen har smält så mycket att vattnet kan täcka hela Sverige med en meter och tre decimeter. Det bör leda till eftertanke.

När vi känner att det berör oss kanske människor tar tag i den mest avgörande frågan för framtiden, menar han. Det andra han framhöll var hur viktigt det är att miljökämpar har roligt på vägen. Eftersom miljökampen är tung, skrämmande och svår måste man också använda sig av humor som självmedicinering.

- Man måste börja med sig själv, säger Per Ribbing. Jag kan bara ändra på mig själv och jag kan leva som jag lär. Därför har jag övergått till vindkraft och är aktiv i Sveriges vindkraftkooperativ, säger han resolut, sätter på sig cykelhjälmen och tågar ut till sin rullande häst utanför Hotel Hiltons lokaler.

Ingenjörer för miljön:
www.ifm.nu
Läkare för miljön:
www.lakareformiljon.org

Share