Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 6, 12 februari 2010

"Jag trodde på en avveckling med förnuft"

- Jag trodde verkligen på en avveckling med förnuft, men jag förlorade striden om kärnkraftsavvecklingen, sade Birgitta Dahl i sitt anförande på Miljövetardagen vid Karlstads Universitet den 28 januari. Aningslöshet, chock, eftertanke: en politikers reflexioner var titeln på hennes föredrag.

Birgitta Dahl satt i ledningen för Linje 2 under tiden för folkomröstningen. Linje 2 var enligt Birgitta Dahl avsett att vara en god kompromiss i klassisk, reformistisk svensk anda, en förnuftig och hänsynsfull balans mellan olika behov och intressen. Det framgick helt klart av hennes anförande att hon trodde att det som stod på valsedeln skulle genomföras.

Starka krafter

- Det var starka krafter som motarbetade mig. Industrin och delar av fackföreningsrörelsen ville inte avveckla. Frågan om energiförsörjningen har alltid varit en central samhällsfråga. Sett i ett historiskt perspektiv har man entusiastiskt tagit olika energikällor i bruk utan att förstå dess effekter på människa och miljö. När det har uppstått problem har man sökt och hittat nya lösningar. Det har för många ansetts som självklart att ekonomisk och social utveckling, full sysselsättning och välfärd inte är möjliga utan en mycket stor och slösaktig användning av el och energi. Idag vet vi att en effektiv användning av resurser, inklusive el och energi, är en oundgänglig förutsättning för ekonomisk och social utveckling i världen.

Vann striden

När hon, som energi- och miljöminister, lade fram sin första energipolitiska proposition hade den föregåtts av en intensiv debatt och maktkamp om energipolitiken i riksdagen, regeringen och i det Socialdemokratiska partiet. Det fanns starkt motstånd mot att lägga fast ett avvecklingsår. Men Birgitta Dahl vann striden och det var då hon i riksdagen fällde yttrandet "att beslutet att avveckla var oåterkalleligt".

- För detta har jag blivit mycket kritiserad, till och med beskylld för att ha ljugit, sade hon. Det har varit orättvist, enligt min bestämda mening - orden beskrev ju en faktisk verklighet. Det som mina motståndare, som hade förlorat, hade krävt var just att beslutet skulle omprövas för att kunna rivas upp.

När Birgitta Dahl blev energiminister upptäckte hon att svenska staten hjälpte ASEA att saluföra svensk kärnkraft till länder som Irak, Iran, Kina och Korea.

- Då ringde jag upp Percy Barnevik och sa att detta medverkar jag inte till. Tänk hur det skulle ha sett ut i dag om dessa länder haft svensk kärnkraft!

Unika konflikter

Energifrågan orsakade helt unika konflikter i vårt land. I alla partier, inte minst mitt eget, fanns olika läger som drev sin sak hårt - kärnkraftsanhängare och kärnkraftsmotståndare, älvräddare och vattenkraftsälskare, de som trodde att full sysselsättning och social välfärd inte var möjlig utan en kraftig ökning av eltillförsel och de som trodde på en ny ansvarsfull och resursbevarande livsstil och produktion.

- Min egen uppfattning i dessa frågor har gradvis förändrats under intryck av nya kunskaper och erfarenheter, fortsatte hon. Att hon från början trodde på kärnkraften berodde på att hon ansåg att den skulle förhindra en ökad utbyggnad av vattenkraften.

Brigitta Dahls miljöengagemang är fortfarande stort.

- Att satsa på kärnkraften är helt fel lösning på klimatproblemet. En sådan satsning skulle leda till att tusentals kärnkraftsanläggningar sprids över världen med ökade avfallsproblem och olycksrisker och det skulle bli helt omöjligt att hindra kärnvapenspridning. Vi måste satsa på de klassiska energikällorna: sol, vind och vatten. De har försörjt oss med energi under hela vår historia och jag är övertygad om att de också kommer att försörja oss med energi i framtiden.

Fakta: Birgitta Dahl

Riksdagsledamot för Socialdemokraterna 1969-2002

Energiminister 1982-90

Miljö- och energiminister 1986-90

Miljöminister 1990-91

Riksdagens talman 1994-2002

Hennes privata energiarkiv finns samlat på Arbetarrörelsens Arkiv i Stockholm.

Share