Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 2, 15 januari 2010

Dom om ersättning för tumör av mobilen

Italiensk domstol konstaterar att mobiltelefoner och trådlösa telefoner orsakat ansiktstumör.

Arbetsdomstolen i Italien har i en dom från december konstaterat att en mans hjärntumör orsakats av intensiv användning av mobiltelefon och trådlös telefon. Mannen har därför fått ersättning för arbetsskada. Detta är första gången i Italien som en domstol konstaterar ett samband mellan hjärntumörer och mobiltelefonanvändning.

Innocent Marcolini 57 år använde en trådlös telefon och en mobiltelefon under flera timmar varje dag i sitt arbete som anställd på en kundavdelning. Efter drygt tio år fick han en tumör på ansiktsnerven (trigeminalnerven). Tumören kunde opereras bort men mannens livskvalité är helt förstörd.

Arbetsdomstolen skrev: Exponeringen för radiofrekvent strålning pågick under mer än tio år vilket sannolikt spelade en stor roll i utvecklandet av den cancer som herr Marcolini ådrog sig.

Professor Angelo Levis vid universitetet i Padua var expertvittne i domstolen. Professor Levis berättar att han också blivit kontaktad av ytterligare en man som fått en malign tumör på spottkörteln. Båda männen hade använt mobilen vid det vänstra örat och båda fick tumörerna vid mobilsidan.

Innocenzo Marcolini fick tumören efter att ha använt mobilen och den trådlösa telefonen i mer än tio år och den andre mannen fick tumören 20 år efter att han började använda mobilen. Den andre mannen har tagit sitt fall till en civil domstol för att kräva ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Som vetenskaplig bevisning för domstolens ställningstagande har framförallt den svenske cancerläkaren Lennart Hardells forskning legat. Hardell har visat att såväl trådlösa telefoner som mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer och att risken ökar med ökad användningstid och latens.

- Detta är alarmerande data. Studien från 2006 från Hardell visar en ökad risk med 2,9 gånger för mer än tio års användning, vilket är väldigt signifikant, säger professor Levis. Han bedömer att liknande fall blir allt mer vanliga:

Tiden har hunnit ifatt

- Det är först nu som vi kommer att se de första konsekvenserna av en del människors användning eftersom hjärntumörer har minst tio års latenstid.

Marcolinis advokat anser att fallet har mycket stor betydelse för liknande ärenden i framtiden eftersom det är den första i Italien och det blir väldigt svårt att ändra domen i högsta domstolen.

Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige skriver på sin webbplats att det "inte finns något vetenskapligt stöd för att avråda från att använda mobiltelefoner". Myndigheten fortsätter att inte låtsas om Hardells resultat, men eftersom ett par delstudier från Interphone "antyder en något ökad risk för hörselnervstumör och gliom" efter långvarig användning av mobiltelefon, rekommenderar myndigheten en "viss försiktighet". Däremot anser myndigheten att trådlösa telefoner inte innebär någon hälsorisk eftersom "de med stor marginal underskrider gränsvärdet".

Inte någonstans i myndighetens "information" anges att det normalt tar minst 10-15 år för en hjärntumör att utvecklas. Inte heller redovisas att gliom oftast är en dödlig hjärntumör. Myndigheten anser det viktigare att berätta att gliom är "en tumör som uppkommer ur celler i hjärnans stödjevävnad".

Jimmy Estenberg medger att SSM behöver se över informationen som ges eftersom det troligen inte är någon skillnad på riskerna mellan trådlösa telefoner och mobiltelefoner.

Egen försiktighetsprincip

Hittills har Strålsäkerhetsmyndigheten inte försett de egna anställda vare sig med trådlösa telefoner eller mobiltelefoner utan enbart med fasta. "Av säkerhetsskäl" har det hetat. I februari 2010 ska emellertid strålningen öka på strålsäkerhetsmyndigheten då samtliga anställda till slut kommer att utrustas med 3G-telefoner.

Share