Här hittar du samtliga krönikor, ledare och recensioner som publicerats på hemsidan under 2017.Sjuk behandling av sjuka

"Alliansen och Sverigedemokraterna vill återinföra den bortre tidsgränsen, ibland benämnd ättestupan, som Alliansen införde 2010. Den avskaffades av regeringen 2014. Nu försöker regeringen istället pressa ned antalet sjukdagar från nuvarande 10,2 dagar till 9,0 i ?december 2020. "
Läs ledaren

Mobilisera för freden!

"Ökad oro i världen leder alltför ofta till panik och reflexartade rop på fler vapen. Ett mäktigt militärindustriellt komplex, det enda som har något att vinna på kapprustningens vansinne, underblåser rädslan och ett livsfarligt 'vi och dom'-tänkande som lätt slår rot i rädda människor. Upprustning och alltmer militariserad utrikespolitik driver på spänningarna. På samma sätt ser det ut på det nationella planet. Social oro och brottslighet möts ofta automatiskt med rop på hårdare tag. Och våld föder våld."
Läs ledaren

Norrlandsfrågan i serieform

Martin Jernberg har läst Nya Norrland av Mats Jonsson.
Läs recensionen

Vilka "profiler" ska namnges?

"Profiler och kända personer som namngetts, antytts genom beskrivning eller indirekt namngetts på annat sätt har avlöst varandra under denna #metoo-höst. Publiken eller läsekretsen har haft svårt att hänga med. I många fall för att det förfallit godtyckligt och att media tagit efter varandra när det gäller namnpublicering. Det har varit rena berg- och dalbanan för publiken att hänga med i varför medier gjort som de gjort i olika fall. "
Läs ledaren

Varför används inte kunskapen?

"Jag tror att mitt miljöintresse grundlades redan då jag var i fem-sexårsåldern. Jag var då tillsammans med pappa på logen. Han skulle ut och så korn, så han fyllde på radsåningsmaskinen. Han var noga med att ta ur säcken med rosa korn. Då jag frågade varför, svarade han att kornet var sprutat med gift för att det inte skulle råka ut för svampangrepp. Jag minns att jag tyckte att det var mycket fiffigt."
Läs krönikan

En fungerande ekonomi

"Blandekonomi. Den svenska modellen av blandekonomi innebar att staten hade makt över kapitalet och att näringslivet var fritt under demokratiskt beslutade lagar och att fack, arbetsgivare och stat samarbetade."
Läs ledaren

Kritik mot storföretagens makt

"Redan förra året gick arbetsförmedlingen ut med att Sverige behöver en arbetskraftsinvandring på 67000 personer om året för att fylla upp för tillväxt och pensionsavgångar. Även i enkla jobb fattas det. När det gäller yrkeskompetenser är det rent katastrofalt."
Läs krönikan

Största miljömålet i Sverige

"Svensk Kärnbränslehantering, SKB:s, ansökan om att omhänderta kärnbränsleavfallet har nu processats färdigt i Mark- och Miljödomstolen under 20 arbetsdagar. Detta är troligen det största miljömålet någonsin i Sverige!"
Läs krönikan

Den nya tidens värstingar

"Värstingproblemet är inte längre ett problem i förorternas bostadsområden. Nu sitter värstingarna i marmorpalats i centrum. Värstingarna är ett hot mot rättssäkerheten och en motrörelse till Den svenska modellen och de premieras med miljoner för sitt arbete?"
Läs ledaren

Vi klarar inte arbetskraftsförsörjningen

"Redan förra året gick arbetsförmedlingen ut med att Sverige behöver en arbetskraftsinvandring på 67000 personer om året för att fylla upp för tillväxt och pensionsavgångar. Även i enkla jobb fattas det. När det gäller yrkeskompetenser är det rent katastrofalt."
Läs ledarsticket

Om ekonomiska myter

Jan Wiklund har läst 23 saker de inte vill att du ska veta om kapitalism av Ha-Joon Chang, Entreprenörsstaten av Mariana Mazzucato, och Global ekonomi av Erik Reinert.
Läs recensionen

Klimatet kan klaras

"Teknikutvecklingen är oerhört snabb vad gäller miljön. Det som för några år sedan sågs som orimligt är nu möjligt, om det beror på tekniken. Utsläppen av växthusgaser från fossilbränslen kan halveras vart tionde år. Då kan vi nå vad som krävs i Paris-avtalet för att hålla temperaturhöjningen på jorden under två grader, skriver Johan Rockström i Dagens Industri. Däremot klarar vi nog inte en och halv grad."
Läs ledaren

Systemkritisk analys av jordbruket

Naturbrukskonferensen i Broddetorp, Falköpings kommun, samlade ett 60-tal deltagare med en bred bakgrund av etablerade naturbrukare och före detta småbönder, studenter, lärare, forskare, politiker och aktivister.
Läs sammanfattningen

Svärta och allvar i Laholm

Susanne Gerstenberg har besökt Ann Margret Dahlquist-Ljungberg-utställningen på Teckningsmuseet i Laholm.
Läs recensionen

Låt unga afghaner stanna

"För några årtionden sedan var myndighetsåldern i Sverige 21 år. Så sänktes den till 18, varigenom fler svenskar fick rösta; en bra utökning av demokratin. Men en negativ bieffekt har blivit inskränkning av asylrätten och av tolkningen av barnkonventionen. Plötsligt kan 18-åriga flyktingar utvisas med motiveringen att de är vuxna. Än värre är att genom underdimensionerad handläggningspersonal preskriberas flyktingars asylrätt mot barnkonventionens regler för att de hinner fylla 18 år under flerårigt köande. Moral kan inte preskriberas."
Läs ledaren

Pensionärer måste höras mer!

"Många av oss som är pensionärer i dag har det på olika sätt bättre än tidigare generationen. I varje fall om vi haft ett relativt välavlönat jobb, inte är utslitna och får en hyfsad pension. Tågluffa vid 70-års ålder. Eller social gemenskap vid bouleplanen. Resor, teater, gym, sjunga i kör, skriva 'Mitt livs historia' eller umgås med barnbarn - det är exempel på intressanta aktiviteter."
Läs ledaren

Försäkringskassan som bödel

"Kostnaderna för arbetsskadade är en ekonomisk börda för samhället som politikerna vill begränsa. För detta ändamål anlitar Försäkringskassan sina egna läkare, som för en rundlig penning friskförklarar dem som blivit sjuka eller skadats i sitt arbete. Det framgår av Försäkringskassans statistik att antalet beslut om att godkänna livräntor för arbetssjukdomar och arbetsolycksfall minskade med 50 procent under 2008. Den låga nivån på arbetsskador har sedan hållit i sig."
Läs ledaren

Andrahandsuthyrning - en lukrativ marknad

"Hyreslägenheter i utsatta områden hyrs via mellanhänder ut för ockerhyror till bostadslösa barnfamiljer. Betalar gör socialtjänsten. Det skriver tidningen Hem & Hyra."
Läs ledaren

"Inga nassar på våra gator"

"Bokmässan i Göteborg blev en fråga om yttrandefrihet. Jag kände mig rädd när jag måste passera två alltför nervösa hästar, som ständigt stegrar sig och blockerar halva den ena gatan in till centrum, och alla motdemonstranter till nazisterna i NMR, Nordiska motståndsrörelsen, som kommer mot mig, när jag vill ta mig till Bokmässan, det tält på Heden Johan Ehrenberg organiserat som alternativ till Bokmässan."
Läs ledarsticket

Dag satt på undantag - Göteborg 30/9

"Som en ödets ironi eller vädrets försyn skiner solen över Göteborg denna laddade lördag den 30 september. Mycket händer på en och samma gång: den judiska högtiden Jom Kippur, gratis Gaisfotboll på Gamla Ullevi, fyra mer eller mindre radikala bokmässor, Nordiska motståndsrörelsens (NMR) omdebatterade marsch samt flera demonstrationer och manifestationer däremot, mer eller mindre inriktade på konfrontation och civilt motstånd."
Läs krönikan

Yttrandefrihet, demonstration och hemtjänst

"Meddelarfrihet och rätten att delta i demonstrationer är två av hörnstenarna i grundlagen. Nu pågår en något förvirrad debatt efter att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, den 17 september genomförde en marsch genom Göteborg. Ett 50-tal nazister deltog. NMR hade inte ansökt om att få demonstrera. Polisen följde demonstrationståget med personal på marken och med helikopter från luften."
Läs ledaren

Lycka är att se möjligheterna

"Lycka står ofta i relation till något annat. Som ett glas vatten när man är törstig, eller en pizza när man är hungrig. Att bli friskförklarad när man varit riktigt sjuk är en fantastisk lycka som kan leda till nya perspektiv på livet. Ordet lycka för mig är små eller stora händelser i vardagen som står i kontrast till något annat. Men även stora händelser. Lycka för mig vore en frisk värld utan klimatförändringar."
Läs ledaren

Jag kandiderar inte

"Riksdagsuppdraget är ett viktigt uppdrag. I några län har jag blivit ombedd att kandidera. Jag har i dag bestämt mig för att inte kandidera för Miljöpartiet i nästa val. "
Läs ledaren

Minnesord: Thorild Dahlgren

"En stor eldsjäl har lämnat oss för alltid. Thorild Dahlgren blev 96 år och avled på en för honom angelägen dag, Hiroshimadagen den 6 augusti."
Läs minnesordet

Vart tog välfärden vägen?

"Med ett vrål gav sig demonstranter i 16 städer den 20 augusti ut på riksmarsch för en bättre förlossningsvård. Närmare 2000 personer deltog i Stockholm och Malmö i den nationella marschen: 'En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset'. Det är organisationen Födelsevrålet som vill lyfta frågan inför valet 2018."
Läs ledaren

Solrevolutionen är här

"År 2016 blev första året då solelen globalt stod för det största eleffekttillskottet, 75 GW ( 1 GW = 1 miljon kilowatt). Sannolikt förblir solel nummer ett även i framtiden. Merparten av världens investeringar i ny elproduktion var till förnybar energi. I EU uppgick den förnybara andelen till 90 procent. Priserna har rasat de senaste åren."
Läs krönikan

Vart tog välfärden vägen?

"Svelige blir allt rikare. Var tionde svensk har över en miljon kronor sparat. Samtidigt lever var sjätte under EU:s fattigdomsgräns. Klasskillnaderna ökar. På 1980-talet var Sverige det mest jämlika landet i OECD. Därefter har vi varit det land där löneskillnaderna ökat snabbast. Då fanns nästan inga hemlösa. Nu är de flera tiotusen. Även tusentals barn saknar fast bostad utan pendlar mellan tillfälliga boenden. Vart tog välfärden vägen?"
Läs ledaren

3G-strålning tar död på insekterna

"Närtan varenda människa har sin egen uppfattning om strålningsrisken från mobiltelefoner och master. I den ofta heta debatten om strålningsrisker finner jag att det fattas en del kriterier. Jag ska göra mitt bästa för att klargöra det hela."
Läs krönikan

Vattenbrist värre än klimathot

"När det blir vattenbrist går riken under. Mesopotamien, vår civilisations vagga, klarade inte miljöförstöring och försaltning av marken av bevattningen. Romarriket kunde inte upprätthållas när deras kornbod i Nordafrika torkade. Kallare klimat drev germanerna söderut. Mayakulturen i Mexiko försvann när det kom en torrare period. Ankor Vat i Kambodja, en gång världens största stad, övergavs när skyfall kom och förstörde bevattningsanläggningar som öppnats för fullt för torkan. Nu är hela jorden på väg mot en vattenkatastrof med förtorkning."
Läs ledaren

Nytt FN-avtal för kärnvapenavrustning

"Morganen den 6 augusti för 72 år sedan utplånade en enda bomb en hel stad i andra världskrigets slutskede. I staden var barn på väg till sina skolor, män och kvinnor till sina arbeten. Innan någon hann förstå vad som skulle ske, var större delen av staden i grus och aska, många invånare brända eller krossade till döds, och från den mörka himlen föll ett svart, tjockt regn med radioaktiv aska. De som befann sig tillräckligt långt bort från detonationsplatsen, klarade sig till synes oskadda. Men efter några dagar kom de otäcka symtomen på strålsjuka och många gick en plågsam men oundviklig död till mötes. Hiroshima kommer alltid förknippas med detta övergrepp mot civilbefolkningen och den 6 augusti högtidlighåller vi minnet av atombombernas offer och alla de som vigt sina liv åt att kärnvapen aldrig ska användas igen."
Läs ledaren

Ta strid mot trådlöst

"Satsningen på trådlös teknik har resulterat i att exponeringen för radiofrekventa fält, RF-EMF, från trådlöst bredband och mobiltelefoner med mera har ökat dramatiskt de senaste åren. Elever på våra skolor utsätts hela dagarna för strålningen och använder dessutom ofta mobiltelefoner på raster och på väg till och från skolan. Jag har arbetat som lärare i över 35 år och märkt en dramatisk försämring av studieresultaten efter introduktionen av trådlöst bredband. "
Läs ledaren

G20-protesterna: Fredsrörelsen tar ledningen

"Fredogörelsen steg fram som den sammanlänkande kraften under protesterna mot G20-mötet i tyska Hamburg med den stora massdemonstrationen som höjdpunkt. Den var den enda folkrörelsen som i sin helhet förstod att världsläget är så allvarligt att vi inte längre kan vädja till världsledarna om en lösning. Junker, Merkel, Macron, Trump, Erdogan, Putin och Xi Jinping, vem litar på detta sällskap? Andra folkrörelser som fackföreningar och miljörörelser begränsade sig till att ha ungdomsorganisationer och mer radikala delar av sin rörelse som delaktiga i den nya folkrörelseallians för gränslös solidaritet som håller på att växa fram."
Läs krönikan

Poesin som förenar olikheterna

Carita Nyström har läst En man i grönt går över gatan i Dhaka av Bengt Berg.
Läs recensionen

Barn är inga försökskaniner

"Expressen skrev på sin ledarsida den 19 juni att 'Elever är inte försökskaniner. Ska flumskolans misstag upprepas, men nu med flashiga I-pads?'. I en debattartikel med rubriken Kasta ut datorerna från klassrummen refereras till skoldebattören Isak Skogstad som skriver om en Waldorfskola i Silicon Valley. I denna skola går barn till anställda på teknikföretagen Apple, Google, Yahoo och Hewlett Packard. Det finns inga datorskärmar i deras klassrum. Det är papper och pennor som gäller där."
Läs ledaren

Resan med Sueco-Cubano Friend Ship

"Mellan jul 2016 och påsk 2017 genomförde vi en segling runt hela Kuba med en 38 fots katamaran under kubansk flagg, hyrd i Cienfuegos. Som organisatör och kapten var jag med hela tiden, 16 veckor. Övriga i besättningen deltog 1-5 veckor. Sammanlagt var vi 62 personer (29 kvinnor och 33 män) som bildade slumpvis sammansatta veckovisa arbetslag om 7-10 personer."
Läs loggboksutdragen

Klimatlag och transporter

"Klimatlagen som togs den 15 juni ger mer mål och procedurer än den pekar på åtgärder. Vid varje budgetproposition ska lämnas en klimatredovisning och vid varje ny mandatperiod en klimathandlingsplan. Ett oberoende klimatpolitiskt råd ska utvärdera klimatpolitiken."
Läs ledaren

Vårt jordbruk olönsammast

"För att få ett grepp om hur vårt svenska jordbruk mått och mår, är det intressant att studera EU:s statistik från FADN (The Farm Accountancy Data Network) som jämför medlemsländernas lönsamhet i jordbruket."
Läs ledaren

Inne i den biologiska mångfaldens skog

Rikard Rehnbergh har med nätverket Framtidsjorden besökt Sydamerika.
Läs reportaget

Närodlat, ekologiskt matkooperativ

Karin Nilsson Jungermann har besökt och blivit medlem i Matkooperativet i centrala Helsingborg.
Läs reportaget

Trumps besked om Parisavtal innebär även nya möjligheter

"Det är naturligtvis olyckligt att president Trump deklarerat att USA ska lämna Parisavtalet. Men det finns inte bara nackdelar utan också fördelar med Trumps besked."
Läs ledaren

Angola i brytningstider

Malanje är en av Angolas 18 provinser belägen i östra delen av landet, cirka 40 mil från huvudstaden Luanda. Provinsen, som drabbades hårt av inbördeskriget har cirka en miljon invånare varav hälften bor i staden Malanje.
    Under kolonialtiden fanns här många kaffe och bomullsfarmer. Jordbruket spelar fortfarande en viktig roll. Projekt pågår för närvarande med ris- och bomullsodling i större skala. Staden Malanje satser på att bli ett regionalt centrum för högre utbildning framför allt inom hälsovård och jordbruk.
Läs reportaget

Osäkert om MP platsar i nästa regering

"Miljöpartiets kongress utvecklade sig som väntat. Partistyrelsens förslag gick i allt väsentligt igenom och de kritiska så kallade rebellerna fick sig en omgång redan i det inledande språkrörs-talet."
Läs ledaren

Miljöpartiets kongress 2017:

Hett ute, svalt inne

Ingvar von Malmborg rapporterar från Miljöpartiets kongress.
Läs krönikan

En ny Rysslandspolitik behövs

Hans Sternlycke har läst Grannlaga. Kontakter med ryssar och Ryssland av Lars Ingelstam.
Läs recensionen

Ideologisk förvirring

"USA:s och Frankrikes medborgare ställdes inför otillfredsställande alternativ i presidentvalen: nationalist-extremhöger mot globalist-extremhöger."
Läs ledaren

Hela Sverige i bruk

"Extrakt, en tidning som ges ut av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande), har en intressant artikel om skillnaden i regionalpolitik mellan Norge och Sverige. Den märks tydligt där vi har vår sommarstuga en halvmil från norska gränsen. På norska sidan byggs det nytt, jordbruken utvidgar och vägarna är numera bra. Kommunerna är små. På svenska sidan är jordbruken nedlagda och björken har tagit över. Det är 17 mil till kommunens centralort från där vi har vårt hus. I centralorten ökar befolkningen medan resten töms på service."
Läs ledaren

Tillbakablick i medicinhistorien

"En gång var man euforisk när man upptäckte radioaktiv strålning. Då var radioaktiv hudkräm nyttigt, likaså radioaktiva kalsonger och kondomer samt radioaktiva tvålar, ja allt radioaktivt var nyttigt och det vällde ut radioaktiva prylar på marknaden. Det var ju inte så lyckat upptäckte man sedermera. Nu finns det lagar som säger att man inte får sprida joniserande strålning i vår livsmiljö, exempelvis Strålskyddslagen."
Läs ledaren

Politiskt gräl? Nej tack

"En terrorist kapar en lastbil från Spendrups bryggeri och mejar ner människor längs Drottninggatan. Nyheten spreds blixtsnabbt, panik, kaos, sirenerna fyllde luften och många greppade efter mobilen för att nå nära och kära. Idag vet vi de tragiska konsekvenserna för dem som drabbades. Och vi vet att en 39-årig man är häktad. Under söndagen slöt stockholmarna upp på ett fint och värdigt sätt. Nu måste vi tillsammans gå vidare och samtidigt behålla den styrka vi upplevde under demonstrationen."
Läs krönikan

Orimligt för läkare och sjuka

"Få vill anställa personer som varit borta från arbetslivet länge eller har 'fel' ålder och utbildning. Det finns också en stor grupp sjuka som varken får rehabilitering eller hjälp med att komma ut i arbetslivet. Dubbelt så många nekades sjukpenning under 2016 jämfört med året innan. Det handlar inte enbart om att fler blir sjuka, även andelen med indragen sjukpenning eller avslag stiger. Försäkringskassan fick förra året 250 miljoner kronor för att bland annat anställa fler handläggare."
Läs ledaren

Till minne av Zaida Catalán.

Eva Goës och Göran Hådén delar med sig av sina minnen av Zaida Catalán.
Läs krönikorna

Falskt byggförenklande

"Än en gång har en utredning tillsatts som, som man säger, ska förbättra bostadsbyggandet i Sverige. Till september 2019 ska förslaget vara klart om 'förenklad' och förstärkt 'Översiktsplanering' och 'Förkortade Planeringsprocesser' samt begränsning av 'Detaljplanekravet'."
Läs ledaren

Vad är egentligen fascism?

Martin Jernberg har läst Vad är egentligen fascism? av Kalle Johansson och Lena Berggren.
Läs recensionen

Som en samisk käftsmäll

Rikard Rehnbergh har sett Sameblod.
Läs recensionen

Demokrati är respekt

"En del ser det som demokrati när vinnaren tillåts ta allt. Då är man enig med diktatorers syn. Demokrati är att respektera minoriteter, att de ges sin del, om de är demokratiska."
Läs ledaren

Internationella kvinnodagen 2017

"Internationella kvinnodagen instiftades 1910, allså för över hundra år sedan, för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation världen över. Eftersom den alltså inte handlar om något att glädjas åt ska den egentligen inte firas, säger vän av ordning med bister uppsyn."
Läs krönikan

En spåman korsar sitt spår

Martin Jernberg har talat med Linda Spåman, konstnär, författare, och spådam.
Läs intervjun

Vad händer med "äldremiljarderna"?

"Det var i juni 2015 som regeringen beslutade om en tillfällig satsning på personal inom äldreomsorgen. Kommunerna får dela på sju miljarder kronor under åren 2015-2018 för att anställa mer personal i hemtjänsten och särskilda boenden, en satsning som motsvarar drygt 5000 nya anställda undersköterskor. Satsningen var en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Den första satsningen, en 'äldremiljard', gjordes 2015. Men det handlade inte om en miljard i budgetförstärkning, 940 miljoner togs från den gamla budgeten och omfördelades till personalkostnader."
Läs ledaren

Matsuveränitet allt mer aktuellt

"Med valet av Donald Trump, ökningen av extremhögern i Europa och ökad migration finns det ett akut behov av att intensifiera samarbetet mellan länder och deras befolkningar. Grundläggande problem är krig, klimatförändringar, utarmning av naturresurser, fattigdom, hunger och undernäring, men också ökning av ojämlikhet. Dessa problem måste mänskligheten försöka lösa tillsammans. Det kan inte ske utan att ifrågasätta både den nuvarande nyliberala globaliseringen och de främlingsfientliga och nationalistiska riktningar som motsätter sig den ekonomiska globaliseringen för att samtidigt skydda och försvara sina egna intressen."
Läs krönikan

Arbetsskadade får inget

"Arbetsskadeförsäkringen har stötts och blötts under årtionden och kallas 'Den bortglömda försäkringen'. Regeringen har åter tillsatt en utredning som ska se över den och lämna en redovisning av uppdraget till den 31 mars 2017."
Läs ledaren

Orsakerna bakom våldet

"Svenska förorter hamnar i fokus, numera även i omvärldens, först när bilar sticks i brand, sten kastas på blåljuspersonal och ungdomar - oftast unga arga män - protesterar mot ett samhälle som vänt dem ryggen. Detta gäller inte de gänguppgörelser, ibland med dödlig utgång, som främst sker mot ungdomar i andra gäng. Dessa företeelser, som förvisso bägge är de marginaliserades reaktion som en konsekvens av ett statligt svek, har inget direkt samband. Men när alla framtidsutsikter berövats ungdomarna är det som om enda sättet att lyckas i livet är att bli en 'stjärna' inom fotbollen, musiken eller maffian."
Läs krönikan

Nya livsmedelsstrategin - en ulv i fårakläder

"För någon vecka sedan presenterade regeringen den efterlängtade livsmedelsstrategin. Vi var många som hoppats på en politisk vilja att lösa de svåra utmaningar som hotar det svenska jordbruket. Vid en första anblick ser vi många fina ord om hållbarhet, miljömål, ökad självförsörjningsgrad och minskat regelkrångel. Så långt är allt väl. Men strategin innehåller också en skrämmande plan för att kunna sälja ut vår viktigaste naturresurs - åkermarken."
Läs ledaren

Rumäniens kris är också vår

"'Avgå!' skrevs, med stora tecken, med hjälp av en ljuslaser på regeringsbyggnaden i Bukarest, omgiven av hundratusentals demonstranter. I december vann socialdemokraterna stort i valet, med 46 procent av rösterna, medan liberalerna bara fick 20 procent."
Läs krönikan

Bredbandsmonopolisering

"Just nu pågår en huggsexa om bredbandskunder. Den intensifieras nu av flera skäl. Dels finns bidrag att hämta för anläggande av fibernät. Dels har olika typer av lokala stomnät nu nått så långt på landsbygden att det blir ekonomiskt intressant att ansluta även de fastigheter som ligger en bit utanför tätorterna. Dels, och absolut inte minst, för att den som äger sista tampen in till kunden får monopol på denna. Precis som elanslutningen utgör ett fysiskt monopol för elnätsägaren."
Läs ledaren

Konsten att ta barn på allvar

"Runt en fjärdedel av Stockholms invånare utgörs av barn och ungdomar, likaså i övriga riket. Det är därför inte bara en demokratisk självklarhet utan även en framtida nödvändighet att ta dem, deras röster och åsikter på allvar. Och hur göra det bättre, förutom inom de sedvanliga institutionerna familj och skola, än genom konst och kultur? Fastän fler teatrar insett detta mer och mer med tiden blev fjolåret något av ett genombrott."
Läs krönikan

Världens fattiga ska inte betala svensk flyktingpolitik

"Svelige ska värna asylrätten och ha ett solidariskt och humant flyktingmottagande. Men det får inte bekostas av minskat bistånd till världens fattiga. Regeringen bör förklara sitt agerande och sluta urholka biståndet. I en debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD), den 11 januari, protesterade Diakonia, Forum Syd, Svenska kyrkan, Individuell människohjälp, Svenska Afghanistankommittén och Union to union mot att biståndspengar finansierar mottagandet av flyktingar."
Läs ledaren