Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 22, 2 juni 2017

En ny Rysslandspolitik behövs


Grannlaga
Lars Ingelstam
mL Ingestam

Lars Ingelstam har skrivit: Grannlaga. Kontakter med ryssar och Ryssland, där han gör en grundlig utredning vilka kontakter vi har och haft med Ryssland. 2008 innebar en kraftig nedskärning i budgeten för sådan samverkan. Blockaden mot Ryssland och Rysslands försvagade egna ekonomi på grund av fallande oljepriser och blockaden mot rysk ekonomi har också inneburit en inskränkning.


I juni 2015 ägde en demonstration rum framför riksdagshuset under parollen "Goda relationer till vårt grannland Ryssland." (Foto: privat)

Viktor Sundman har skrivit kapitlet om utbildning och studentutbyten. Antalet universitet och högskolor där man kan läsa ryska har minskat. Försvarets tolkskola i Uppsala ger intensivutbildning i ryska på tre terminer. Svenskundervisning i Ryssland finns på ett 20-tal universitet och får stöd av Svenska Institutet. Antalet studenter har fallit. De utbildningar om Ryssland som finns Sverige är rätt översiktliga med liten grund i forskning. Antalet ryssar som studerar i Sverige ökade fram till 2011/2012. Därefter har det sjunkit kraftigt. Nu är det bara EU-medborgare som får stöd för studier i Sverige. Ryska studenter har inte råd med kursavgifterna. Antalet studenter i utbytesprogram är obetydligt. Sverker Åströms stiftelse ger forskarstipendier för ryska forskare i Sverige.

Kontakterna mellan Ryssland och Sverige är magra i jämförelse med hur nära länderna ligger varandra och hur betydelsefull det ekonomiska utbytet är för i synnerhet Sverige. De summor som läggs i den svenska budgeten för kontaktskapande är förbluffande små. Enligt utredningen torde det röra sig om 100-140 miljoner kronor totalt. Där borde satsas mer, i stället för att vår säkerhetspolitik får en ensidig militär uttolkning med allt tätare anslutning till NATO.

Min reflektion är att det blir dyrt att tillgodose önskemålet därifrån om två procent av BNP till försvaret. Det blir en ökad kostnad på 30 miljarder kronor om året utan att säkerheten blir större. Vi kan bli indragna i NATO:s krig. Vårt försvar nu duger inte att försvara oss, men Ryssland är inget större hot. Deras krigsmakt är bara tiondelen av NATO:s. Kontakter och handel är mer fredsskapande.

Okunskapen om ryska förhållanden är stor hos oss. Den ryska allmänheten har en mer positiv bild av Sverige än vi av Ryssland. Bidragande är medias tendens att måla upp fiendebilder. Ryssland är inte så diktatoriskt som vi tror, även om Putin styr media och politik hårt som en följd av missnöje med den ekonomiska politiken bland befolkningen. Enligt Levada-institutet är bara 4-6 procent nöjda med den. Konfrontationspolitiken mellan Väst och Ryssland efter invasionen av Krim och inbördeskriget i Ukraina har gett en skärpning. Lagen om utländska agenter 2013 har försvårat föreningars kontakter i Ryssland.


Lars Ingelstam är professor emeritus i matematik och framtidsstudier. Själv kallar han sig forskare, författare och diversearbetare. (Foto: privat)

Blockadpolitiken och den ryska recessionen har gjort att handeln med Ryssland minskat och att antalet ryska turister i Sverige har minskat 40 procent på två år. Vänortskontakterna har krympt ihop. Den svenska turismen till Ryssland är mycket liten. Korruptionen gör företagande i Ryssland riskabel. Det är egentligen bara Ikea som verkar där.

Ryssland har fortfarande en betydande roll i att med andra samarbeta inom vårt närområde som i Arktiska rådet eller om Östersjön i HELCOM (Helsinki Commission) eller om meteorologi. Sådant praktiskt samarbete finns det alltid behov av, och det kan skapa förtroendet för att också skapa samarbete inom andra områden.

Ingelstam vill se ett tiodubblat anslag för kulturutbyte till tio miljoner kronor. Han vill se ett kulturhus i Moskva liknade det vi har i Paris med film- och konsertsal, konferenser, språkkurser och gästbostäder för forskare och kulturarbetare. Även Sankt Petersburg borde ha ett kulturcenter. Kultur och idrott är kanske bästa sättet att skapa goda relationer också inom andra områden.

Boken Grannlaga är bara genom sin kartläggning en plädering för sans och balans som borde läsas av alla som uttalar sig om Ryssland som det stora hotet och pläderar för konfrontation och frysande av förbindelser.

  Share