Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 43, 27 oktober 2017

Den nya tidens värstingar

Värstingproblemet är inte längre ett problem i förorternas bostadsområden. Nu sitter värstingarna i marmorpalats i centrum. Värstingarna är ett hot mot rättssäkerheten och en motrörelse till Den svenska modellen och de premieras med miljoner för sitt arbete?

Vem kommer inte ihåg de feta svarta rubrikerna på 1980-talet som basunerade ut hur unga värstingar skulle fostras genom att segla på skonare över atlanten till Västindien? Det blev ett ramaskri. Skulle värstingarna få segla till Västindien..?

Men nu har en ny typ av värstingar fostrats fram i de segregerade innerstadsområdena. Nu sitter värstingarna i Stockholms Centrum i marmorpalats och stjäl pengar från dem som drabbats av arbetsskador och arbetssjukdomar med livslånga hälsobesvär och fantomsmärtor. Värstingar som stjäl från svårt arbetsskadade som måste medicineras med morfin mot sina smärtor och som riskerar att sluta som läkemedelsmissbrukare.

Den svenska modellen är känd sedan Saltsjöbadsavtalet 1938 då LO och SAF-Näringslivet tillsamman slöt en överenskommelse om att arbetsmarknadens parter skulle sluta avtal utan inblandning av riksdag och regering. AFA försäkringsbolag är ett utslag av den svenska modellen eftersom LO, Svenskt Näringsliv och PTK är ägare och med grundtanken att regeringen inte blandar sig i deras verksamhet.

Varken regeringen, rättsväsende eller någon myndighet har insyn eller kontroll över AFA:s verksamhet. AFA är ett försäkringsbolag som gått överstyr. AFA:s praxis innebär att man konsekvent bryter mot lagar och den praxis som följer av Högsta Domstolens domar.

AFA är en del av det svenska socialförsäkringssystemet och administrerar ersättning till sjuka och arbetsskadade. Trots att AFA är en organisation med viktiga uppgifter inom bland annat arbetsskadeförsäkringen, följer de inte svensk lagstiftning och den praxis som följer av Högsta Domstolens domar.

AFA är ett samhälle i samhället som styrs av egna oskrivna muntliga lagar med en tysthetskultur som är skrämmande. Ingen som arbetar eller har arbetat på AFA har vågat höja sin röst under 40 år och berättat hur AFA arbetar. Orsaken är att de anställda inte biter den hand som föder en.

Försäkringskassan är den myndighet som fattar beslut om ersättning för sjukdomar, arbetsskador och livränta. Skatteverket är den myndighet som för varje år fastställer vilka inkomster en person har haft. AFA ska använda dessa inkomstuppgifter som underlag för sina beslut, men i stället fabricerar man egna uppgifter i syfte att betala ut lägre ersättning till de arbetsskadade. Men på AFA behöver de inte vara rädda för att granskas av någon, eftersom den svenska modellen innebär att regering och riksdag har lovat att inte lägga sin näsa i blöt.

Ett nytt samhälle i samhället har skapats där AFA ställer sig över svensk lagstiftning. Chefer och styrelse sitter säkert i sina slutna rum utan att bry sig om vad som sker och de är skyddade från att straffas för sin ljusskygga maffiaverksamhet.Den svenska modellen fostrar i dag nya värstingar, som för sitt tvivelaktiga arbete premieras med bonusar i form av skyhöga årslöner. Någon tillsyn över hur de sjukas och arbetsskadades ersättningar hanteras finns inte och AFAs metoder upptäcks aldrig, så verksamheten kan fortsätta och ge fina bokslut med höga vinster.

Den svenska modellen har i AFAs händer blivit en fara för rättssäkerheten och har skapat ett misstroende mot politikerna som inte har någon insyn när det gäller efterlevnaden av lagar och försäkringsvillkor.

När ska staten ta sitt ansvar och granska AFA:s lagvidriga verksamhet som drabbar de arbetsskadade?

  Share