Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 23, 9 juni 2017

Trumps besked om Parisavtal innebär även nya möjligheter

Det är naturligtvis olyckligt att president Trump deklarerat att USA ska lämna Parisavtalet. Men det finns inte bara nackdelar utan också fördelar med Trumps besked.

De största riskerna är dels att USA får betydligt högre utsläpp utanför avtalet (jämfört med innanför), dels att andra länder, främst utvecklingsländer, förlorar motivationen att anstränga sig att uppfylla och öka sina åtaganden enligt avtalet. På plussidan ligger att stora utsläppsländer, efter president Trumps besked, visat en stärkt beslutsamhet att leverera åtgärder för att bromsa och stoppa klimatförändringarna. Också i USA märks redan en stark motreaktion, där stater, storstäder och stora bolag bestämmer sig för att gå före när den federala regeringen är ointresserad. En annan fördel med Trumps besked är att USA i avtalet hade kunnat bromsa och försvåra när övriga länder vill driva på.

EU, Kina och Indien var direkt efter Trumps besked mycket tydliga med att de står stadigt bakom avtalet. Dessutom deklarerade Indiens premiärminister Naendra Modi: "vi står fast vid Parisavtalet och vi siktar till och med utöver avtalet, i vårt samarbete med de andra länderna".

Indien är redan på väg att kraftigt överträffa sina åtaganden från avtalet. Indiens mål om att 40 procent av landets el ska komma från förnybara källor kommer enligt den reviderade planen att nås redan år 2022, inte år 2030 som tidigare planerats, och landet siktar på att avveckla fossildrivna bilar år 2030. För Kina så har landets utsläpp nått en platå och redan börjat minska, något som landet i Parisavtalet åtagit sig ska hända senast 2030. Kina är världsledande i utveckling av vindkraft, solenergi och annan förnybar energi och lär vara ännu mer motiverade nu - efter Trumps besked - att förstärka den positionen.

När det gäller USA så har dess delstater större handlingsfrihet än vad Sverige har som EU-medlem. Delstaterna Kalifornien, som är världens femte största ekonomi, New York och Washington, har tillsammans med 80 städer och en rad storbolag i USA deklarerat att de nu ökar investeringarna och målen för förnybar energi.

New Yorks tidigare borgmästare Mike Bloomberg leder initiativet och räknar med att utsläppsminskningarna från de allt fler delstater, städer och företag som vill ansluta sig kommer att leda till att USA ändå når sitt åtagande i Parisavtalet om utsläppsminskningar på minst 26 procent, från 2005 till 2025. Värt att notera: Kalifornien har skrivit ett klimat-samarbetsavtal med Sverige, när Isabella Lövin (MP) besökte Kalifornien. Sverige ses internationellt som ledare i klimatfrågan.

Ytterligare en viktig händelse för klimatet, som är på väg att få en snöbollseffekt, är beslutet av världens största oljebolag Exxon i veckan. Majoriteten av aktieägarna för Exxon röstade igenom att bolaget ska offentliggöra vad risker som klimatförändringarna och åtgärder för att bemöta dessa innebär för möjligheten att tjäna pengar.

Det innebär att trycket ökar på andra stora fossilenergibolag att göra samma sak. I så fall kan det leda till att riskerna i dessa bolag blir allt tydligare, vilket bör leda till ökad försäljning av aktierna, sjunkande värde på tillgångarna och alltmer "stranded assets" (tillgångar utan värde, som stannar i jorden). En allt snabbare övergång till förnybara energikällor, kort sagt.

  Share