Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 25, 22 juni 2017

Vårt jordbruk olönsammast

För att få ett grepp om hur vårt svenska jordbruk mått och mår, är det intressant att studera EU:s statistik från FADN (The Farm Accountancy Data Network) som jämför medlemsländernas lönsamhet i jordbruket.

Thomas Gunnarsson, styrelseledamot i Familjejordbrukarna, tipsade mig 2014 om den finska tidningen Landsbygdens Folk 2014-06-13 utgiven av Finlands Svenska Lantbruksproducenter. Där presenterades EU:s jordbruksstatistik som vi inte visste att den existerade, därtill med svensk text.

Statistiken har publicerats varje år i Finland sedan 1995, då de tre länderna Sverige, Finland och Österrike blev medlemmar i EU. Av denna statistik ?framgår hur mycket av jordbrukets kostnader som täcktes av intäkterna, i genomsnitt, för respektive land och period enligt nedan. Detta är min bearbetning av det finska materialet. Som synes ett mycket dåligt resultat för svenskt jordbruk.

Näringsdepartementet, Jordbruksverket, Sveriges Television och övrig svensk massmedia har inte på eget initiativ kunnat presentera denna statistik för svenska folket, med svensk text och kommentarer under de 21 år som vi varit medlemmar i EU. Det ligger ett tungt ansvar över våra politiker och deras tjänstemän, som under lång tid vanvårdat våra bönder, deras djur och vår svenska landsbygd.

Kommer svenska folket att vakna innan kylskåpet är tomt? Jordbruksverket klarar inte av att betala ut stödpengar från EU som våra bönder är berättigade till. Många har fått vänta mer än två år på sina pengar. Är det någon som behöver pengar så är det våra hårt arbetande unga bondefamiljer som själva vill uppfostra sina barn. En svensk bondefamilj har inte mycket att hämta ur socialbudgeten, men det ingår väl i fördrivningen av landsbygdsbefolkningen till våra överhettade storstäder. Hur har de tänkt? Statistiken är förödande.

Hur ska svenska folket kunna förstå att vi är på väg mot stupkanten när vårt jordbruk håller på att kollapsa? Hur ska vårt folk förstå att det är några problem i svenskt jordbruk när LRF på olika sätt försöker att få bönder och andra att tro att de som klagar på lönsamheten i svenska jordbruket bara är dåliga företagare? Det viktigaste budskapet till svenska folket är inte att stärka det militära försvaret. Har vi ingen mat behöver vi inget försvar.


  Share