Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 43, 27 oktober 2017

Systemkritisk analys av jordbruket

Naturbrukskonferensen i Broddetorp, Falköpings kommun, samlade ett 60-tal deltagare med en bred bakgrund av etablerade naturbrukare och före detta småbönder, studenter, lärare, forskare, politiker och aktivister.

Konferensen inleddes med en naken och systemkritisk analys av den historiska utvecklingen inom natur- och jordbruket i Sverige fram till idag och avslutades med en genomgång av en samling idéer om vilka vägar det framtida småjordbruket måste välja för att det ska han en chans att överleva i framtiden. I slutändan beror det på den politiska viljan till förändring.

I kommande nummer av Miljömagasinet följer en utförligare rapport. Här förmedlas en del av en gemensam antagen sammanfattning av konferensen.
I dagens globala ekonomiska system har mat, mark och vatten blivit en handelsvara som vilken annan som helst. Konsekvensen blir att endast de kapitalstarka aktörerna får tillgång till mark och därmed makten över världens matproduktion. Småbrukare som står för 70 procent av matproduktionen i världen utsätts för markrofferi till förmån för agroindustrin. Vårt alternativ är matsuveränitet där varje nation ska ha rätt att försörja sin befolkning med basföda. För det krävs att livsmedel och foder undantas från WTO och att jordbrukspolitiken åternationaliseras.


Samtalen inleddes med en mer förtätad Rättvis omställningskonferens genom Jordens Vänner. (Foto: Gustaf Jillker)

I Sverige har historiskt sett Norrlands inland särskilt utsatts för markrofferi (baggböleri) men idag är hela Sveriges landsbygd drabbad. Denna utveckling förstärks av att samtliga riksdagspartier spätt på en politik där marknadsekonomiska intressen överordnas en hållbar förvaltning av naturens resurser generationer framöver. Det öppnar för att privata spekulationsintressen dränerar landsbygden på brukare i de gröna näringarna, människor och resurser.

Till Naturbrukskonferensen bjöds regeringspartierna, Centern och Vänsterpartiet in för att lyssna på konferensens budskap och ge gensvar. Kritiken var skarp mot att samtliga riksdagspartier inte ser naturbrukets centrala roll i sina landsbygdspolitiska program. Partierna uppmanades att starta en uppgörelse med det förödande enhälliga riksdagsbeslutet 1992 om att släppa globala spekulanter fria att göra kortsiktiga vinster på naturresurser i Sverige.

På konferensen framkom att småbrukarorganisationerna och Jordens Vänner har varit enhälliga i sin skarpa kritik av regeringens livsmedelsestrategi och landsbygdskommitten där alla riksdagspartier deltagit. Dessa för fram publikfriande bidrag och förslag som kan marginellt påverka utvecklingen men inte ändra den negativa huvudriktningen. Det saknas en insikt om hur de som arbetar i naturbruket är avgörande för både landsbygden och välfärdsstaten och hur en för hela landet enande politik kan skapas genom en reglerad blandekonomi.

Efter tre dagars föredrag och diskussioner, folkmusik och samtal människor och organisationer emellan enades man om gemensamma strategier och uppföljning av avgörande frågor för gröna näringar, satsning på modern landsbygd kring bygemenskap, samhällets beredskap och framtidsfrågor.

Särskilt hoppingivande var att ungdomar på mötet började förbereda ett nätverk för unga småbrukare. Inte minst frågan om hur unga kan få tillgång till mark för att odla betonades som viktig.

Hoppingivande var också att en uppföljning kan ske i både Sverige och internationellt. 6-13 november genomförs matsuveränitetsveckan runtom i landet som organiseras av småbrukarorganisationer, solidaritets- och miljörörelsen. 17-18 november ordnas ett alternativt toppmöte i Göteborg i samband med EU toppmötet om tillväxt och rättvisa jobb.

  Share