Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 29/30, 28 juli 2017

Poesin som förenar olikheterna


En man i grönt går över gatan i Dhaka
Bengt Berg
Heidruns förlag

- Den som inte lyssnar till det obegripliga kommer aldrig att förstå nånting, säger den värmländse diktaren Bengt Berg. Han har i sina böcker ofta länkat samman det till synes oförenliga. Kanske just det är det obegripliga: hur mycket gemensamt vi kan finna i företeelser, som tycks ligga miltals ifrån varandra. Bengt Berg, denna handelsresande i nordiskt vemod är samtidigt berest och stadigt rotad i värmländsk mylla.


Gruppbild av festivalens poeter - från Taiwan, Marocko, Slovakien, Sverige och förstås Bangladesh.

I sin senaste bok En man i grönt går över gatan i Dhaka (Heidruns förlag 2016) gör Berg just detta, knyter samman iakttagelser från hemlandskapet Nordvärmland med intryck från en resa till Bangladesh, dit Berg hade fått inbjudan. I huvudstaden Dhaka arrangerades poesifestivalen "Kathak International Poets Summit", och vid denna festival fick han motta ett litteraturpris för sina dikter, som hade översatts till hindu.

Boken är uppbyggd av både dikter och kortprosa, den illustreras av hans egna fotografier från båda platserna. Fotografierna är mycket beskrivande och - märkligt nog - tagna med poetens Iphone. I myllret på Dhakas gator och det stilla landskapet kring sjön Fryken utanför Torsby finns kontrasterande poesi för den som har blicken.

Denna typ av blandbok är mer eller mindre Bengt Bergs specialitet. I till exempel I Indialand blandar han intryck från en resa i Indien med ekon ur Gustaf Frödings diktning. Fröding skrev ju den välkända dikt som börjar med orden "Jag ville jag vore i Indialand ...".

Han var ju också värmlänning och skrev till och med någon dikt på värmländskt mål. Också i tidigare böcker har Bengt Berg gått i dialog med Frödings dikter. Det är ju så, som Berg säger i denna bok: "Diktens vägar är inte alltid spikraka autostrador, mera som ringlande stigar eller vindlande stråk genom världen och livet."


Dhaka - en myllrande och doftrik metropol.

Också författarens väg är ofta både ringlande och vindlande. Mycket riktigt inleds denna bok med ett prosastycke som har rubriken Att vara på väg.

Samlingen inleds med dikter och fotografier från Värmland för att sedan, efter en kort mellanlandning i Turkiet, befinna sig i Bangladesh och dess huvudstad Dhaka, "the Riksha Capital of the World", där poesifestivalen ska försiggå. Då den pågår förundrar sig Bengt Berg gång på gång över de stora skaror som där samlas vid uppläsningar och bokmässor, liksom överallt i det vi kallar Tredje världen. Poesin har helt klart här en magnetisk inverkan.

Samlingen avslutas i Värmland i bild och text för att avslutningsvis presentera oss för titelns huvudfigur, mannen i grönt som vi i en fotosvit får se gå över gatan i Dhaka, precis som boktiteln lovat oss. Bokens uppbyggnad känns logisk i relation till Bergs poetik: att förena det till synes oförenliga. Det är så många dikter jag gärna skulle citera, men beslutar mig för att välja följande tänkvärda strofer:

Nyss stod inga ord
på den oskrivna raden
mellan det osynliga
och det synliga
Så är det kanske också
med gränser: de skiljer oss åt,
vi som finns här syns,
de andra håller på
att göras osynliga

Vad är det som skiljer oss åt
mer än detta - att vi föddes
på andra sidan
om varandras gräns
ovetande om att dessa gränser fanns

  Share