Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 12, 24 mars 2017

Vad är egentligen fascism?


Vad är egentligen fascism?
Kalle Johansson & Lena Berggren
Verbal förlag

Serietecknaren Kalle Johansson har observerat att ordet "fascism" i dag används slarvigt och har därför ägnat ett seriealbum åt att reda ut begreppen på ett någorlunda djupgående men ändå populärvetenskapligt sätt. Till sin hjälp har han historiedocenten Lena Berggren, ett antal böcker i ämnet samt ett antal namn- och sakkunniga.

Bokens inledande avsnitt tar avstamp i den historiska situation där fascismen uppstår, och följer den sedan fram till Hitlers valseger med 37,4 procent 1932. Så konstateras att det finns en lockelse i fascismens idéer. Resten av boken ägnas åt att förklara dessa idéers innehåll med fokus på den tyska och italienska fascismen. Här skildras även fascismens relation till andra ideologier såsom socialism och liberalism/kapitalism.

Övriga delar handlar om fascismens relation till det moderna, vilket slags samhälle den strävar efter, vilka metoder för att realisera denna strävan som följer av idéerna som sådana, rasismens roll samt varför förintelsen ägde rum. I ett kort efterord ger docent Berggren sin syn på sin egen roll i arbetet med boken samt hur gårdagens fascism är besläktad med dagens.

Det är ett tacksamt ämne att göra serier av, inte minst eftersom den här ideologin i så oerhört hög grad byggde på grafisk tillgänglighet (i några fall har Johansson skickligt använt avtecknade, och autentiska, propagandaaffischer för att belysa ideologiska detaljer). "Fascismens mest framträdande ledarfigurer, Benito Mussolini och Adolf Hitler, är inte och gör inte anspråk på att vara pennans och systematikens män", skriver Sven-Eric Liedman i sin politiska idéhistoria.

Kulturnationalism.

Dess mest teoretiskt avancerade moment är förmodligen relationen till moderniteten, och på den punkten tycks också de flesta missförstånden råda. Orsaken torde vara att man utgår från att fascismen delar liberalens eller socialistens syn på historien som något objektivt, där kulturen hänger samman med den tekniska utvecklingsnivån.

Så fungerar emellertid inte den irrationella kärnan i denna ideologi. Den fascistiska nationsmyten "är så tillvida en verklighet som den medför eggelse, hopp, tro och mod." Detta Mussolini-citat har Johansson hämtat från Tingstens Från parlamentarism till diktatur. En välfunnen illustration av många.

Bilderna bär alltså fram storyn på ett förträffligt sätt. Visst skulle man kunna göra en handfull smärre anmärkningar här och där. En liten diskussion om att korporativismen inte är alldeles specifik för fascismen hade kanske inte skadat, liksom ett lite utförligare bemötande av den koppling mellan fascism och islamistiska terrorgrupper som ibland görs. Och så vidare.

Men detta är likväl en högst angelägen bok som förklarar stora sammanhang och reder ut missförstånd kring den dunklaste, mest destruktiva av alla tankevärldar. Som sådan förtjänar den att bli mycket läst, i synnerhet av den ungdom som har att leva i och förhålla sig till en värld där fascismen ännu frodas.

  Share