Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 27, 7 juli 2017

Barn är inga försökskaniner

Expressen skrev på sin ledarsida den 19 juni att "Elever är inte försökskaniner. Ska flumskolans misstag upprepas, men nu med flashiga I-pads?". I en debattartikel med rubriken Kasta ut datorerna från klassrummen refereras till skoldebattören Isak Skogstad som skriver om en Waldorfskola i Silicon Valley. I denna skola går barn till anställda på teknikföretagen Apple, Google, Yahoo och Hewlett Packard. Det finns inga datorskärmar i deras klassrum. Det är papper och pennor som gäller där.

Forskningen har funnit att man måste kunna grunderna i det ämne man vill studera närmare. Man måste för det första veta vad man ska söka efter. Dessutom klarar hjärnan inte av att ta in för mycket ny information i ett enda svep.

Tyvärr finns det även en annan aspekt. Människorna på ovan nämnda företag är fullt medvetna om vad produkter från deras företag kan ställa till med. De är också fullt varse att deras barn, precis som alla andra barn, är känsligare än vi vuxna för mikrovågsstrålningen från mobiltelefoner, routrar (wifi) etcetera. Ja, frekvenserna från dessa är i stort sett de som produceras i en mikrovågsugn. Även om strålningen är klart svagare, så blir du i alla fall varm om örat efter ett tag. Det finns i dag ingen seriös forskare som vågar spika ett "säkert gränsvärde" för denna strålning. De gränsvärden vi har i dag anser dessa forskare vara alldeles för höga.

WHO, Världshälsoorganisationen, bedömde också redan i ett dokument från 2004 att studier om barns mobilanvändning och risk för hjärntumör hade högsta prioritet "eftersom barn är känsligare". Det finns ingen forskning som motsäger detta uttalande - tvärtom.

Denna strålning är inte bara farlig, utan den ger också försämrade skolresultat på grund av dess påverkan på - i detta fallet - hjärnan. Resultatet har blivit en dramatisk ökning av minnesstörningar, svåra koncentrations- och sömnproblem. Detta utgör klassiska symptom på vår nya folksjukdom - digital demens.

I förrförra Pisa-undersökningen frågade man om teknikanvändningen i skolan och ställde det i relation till resultaten. Medelnotering i läsning för de elever som använde läsplattor var 424 poäng. De som inte hade tillgång till läsplatta hade 497 poäng.

Det var motsvarande resultat i matematik och naturvetenskap. I den allra senaste Pisa-?undersökningen kunde inte detta redovisas.

Vad är det som händer när vi utsätts för mikrovågsstrålningen? Professor Leif Salford har visat att även med nivåer långt under gällande gränsvärden öppnas blod-hjärnbarriären. Giftiga molekyler, som normalt skulle stoppas, får fritt tränga in i hjärnan. Det betyder inte att datorer i skolan helt bör stoppas. De har sina fördelar; det är enklare att redigera texter eller söka information på nätet. De bör dock användas med urskillning och främst - anslutningen till datorn ska gå via kabel!

  Share