Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 50, 15 december 2017

Mobilisera för freden!

Ökad oro i världen leder alltför ofta till panik och reflexartade rop på fler vapen. Ett mäktigt militärindustriellt komplex, det enda som har något att vinna på kapprustningens vansinne, underblåser rädslan och ett livsfarligt "vi och dom"-tänkande som lätt slår rot i rädda människor. Upprustning och alltmer militariserad utrikespolitik driver på spänningarna. På samma sätt ser det ut på det nationella planet. Social oro och brottslighet möts ofta automatiskt med rop på hårdare tag. Och våld föder våld.

Det är hög tid att ställa om, bryta våldslogiken och i stället systematiskt bygga en fredskultur. Avspänning och förbättrade relationer människor och länder emellan är bokstavligen livsviktiga. Utöver massiv omfördelning av resurser - freden är skamligt underfinansierad medan militärutgifterna skenar - behövs nya, kraftfulla institutioner och verktyg.

För att ändra kulturen krävs såväl politiskt nytänkande som realism.

De amerikanska forskarna Che-noweth och Stephan har studerat över 300 kampanjer från 1900 till 2006. De fann att ickevåldsmetoder är betydligt mer effektiva än våldsamma metoder i kamp mot ockupation och auktoritära regimer.

Fler deltar i ickevåldskampanjer och möjligheterna att samarbetsvägra och få med sig motståndarsidans militär och säkerhetsstyrkor är större. Det finns alltså all anledning för Sverige, inte bara av moraliska skäl, att satsa mer på stöd till demokrati- och fredsrörelser runtom i världen, förutom att förebygga och medla i konflikter.?

Idén att inrätta ett särskilt fredsdepartement under ledning av en fredsminister, som komplement till försvars- och utrikesdepartement, har länge förespråkats, inte minst av många inom de svenska regeringspartierna. Sådana finns redan i fyra nationer, och i långt flera förs en seriös diskussion. Ett intressant och genomarbetat förslag har länge förts fram i USA.

Senast 2017 ställde sig över trettio kongressledamöter bakom en motion om att inrätta ett Department of Peacebuilding. Dess uppgift skulle bland annat vara att främja förebyggande och lösning av konflikter med icke-våldsmetoder inom landet och internationellt, i samarbete med regionala och lokala aktörer. Det skulle kunna bli en välbehövlig motvikt mot Pentagon och bidra till att styra om USA:s omvärldsrelationer i en fredligare ?riktning.

I den amerikanska motionen lyfts uttryckligen vikten av att påverka normer och värderingar, att bygga upp en fredskultur. En avgörande del i detta är utbildning, från förskolor till universitet. Lokala program för att minska och förebygga våld, en annan.

Ännu ett viktigt område är satsning på internationella kontakter på gräsrotsnivå som till exempel vänorter. Så kan tillit och solidaritet främjas mellan såväl grannar som människor i andra länder. Den som har fått lära sig att lösa konflikter på fredlig väg tar inte lika lätt till våld. Och det man övar blir man bra på. Det gäller lika väl på skolgården som i internationella relationer. Sverige borde bjuda in andra länder till fredsövningar, inte krigsövningar.

Om Sverige som första europeiska land inrättar ett departement för fred skulle det väcka respekt, intresse, hopp och en-tusiasm runt om i världen.

Utöver symbolvärdet skulle det, om tillräckliga resurser tillförs, även få påtaglig reell påverkan. Mycket görs redan, men långt mer skulle kunna åstadkommas genom att lyfta fred, liksom en gång miljö, som eget politikområde. Så låt oss mobilisera för freden, ta strid mot militariseringen och göra freden till en viktig valfråga nästa år!

  Share