Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 37, 15 september 2017

Lycka är att se möjligheterna

Lycka står ofta i relation till något annat. Som ett glas vatten när man är törstig, eller en pizza när man är hungrig. Att bli friskförklarad när man varit riktigt sjuk är en fantastisk lycka som kan leda till nya perspektiv på livet. Ordet lycka för mig är små eller stora händelser i vardagen som står i kontrast till något annat. Men även stora händelser. Lycka för mig vore en frisk värld utan klimatförändringar.

Många psykologer hävdar att lyckan kommer ur lidandet, och att det är befrielsen från lidande som skapar lycka. Ibland beskrivs lycka som själva kampen för att nå målet.

Och vi har en kamp som heter duga framför oss. Haven kan komma att höjas med åtskilliga meter inom 50-150 år på grund av värmeökningen. I Göteborg planerar man för tre meters havsnivåhöjning för samhällsviktiga byggnationer. På öppna platser i Kuwait har det varit så varmt (62 grader Celsius) att träd och buskar självantänder. Skogsbränderna ökar. Rökmoln från de enorma skogsbränderna i Kanada blåser just nu in över Arktis och lägger sig som sot, vilket gör att permafrosten tinar ännu snabbare. Och enorma mängder metangas (naturgas) får fritt inträde till atmosfären när den evigt frusna tundran tinar. Forskare uppger att vi endast har tre år på oss att säkra klimatet.

Men vår nuvarande ekonomiska kamp för frihet och lycka är en kamp mot klimatet, inte för det. Nyliberalismens tankar om fri konkurrens och individualiserad ekonomisk lycka underminerar våra chanser till överlevnad på planeten. Det är inte lyckligt. Det är djupt olyckligt. Vi måste ta kampen för ett nytt system där rikedom betyder rikedom på naturresurser; där tillväxt betyder tillväxt av naturen; där ekonomi betyder att hushålla med jordens resurser. Av moral till själva livet som sådant. Vi är inne i jordens sjätte massutrotning. Vår generation är den första att förstå konsekvenserna. Därför har alla människor på jorden ett extra stort ansvar att bryta detta mönster. Inte fortsätta bejaka det. Och tiden är mycket knapp.

Den ekonomiska tillväxten har inte skapat den lycka vi drömde om. Undersökningar visar att vi är mindre lyckliga nu än förr. Kanske plågas vi av tristess och förlorad mening med tillvaron. Kanske saknar vi de djupa band vi haft till naturen som trots all kamp och utsatthet, ändå var en natur som var oss trogen med friskt vatten, frisk fisk, och en levande natur i balans och utan extrem artutrotning och döende hav.

Men nya vinstsuccéer på kapitalmarknaden och förbättrade globala handelsavtal fortsätter vara övergripande politiska målsättningar. Denna allt mer kortsiktiga vision om lycka bör ställas i relation till den lycka som skulle gro i allt levande, inklusive oss själva, i en värld utan miljöförstöring och klimatförändringar.

Ett viktigt delmål borde vara att förändra skolan och utbildningarna. Vi behöver en skola som ligger i tiden, med lyckliga barn och ungdomar; en skola som förbereder barnen för den tuffa kampen mot klimatförändringarna.

Lycka är en frisk natur

Lycka är rent vatten i sjöarna, bäckarna och haven

Lycka är att åka ut med båten och stolt kunna ta hem sin egen fisk

Lycka är att odla, se grödorna växa, och att ta hem sin egen skörd

Lycka är den fria naturens gåvor

Lycka är vidderna och vildmarken, fågelsången och de fria djuren

Lycka är det finspelta samspelet i naturen, känslan av rymden

och oändligheten och vissheten av att man själv är en del

Lycka är att våga stå upp inför livets sanna värden

Lycka är att våga ha sin egen moral

Lycka är att se möjligheterna i stället för svårigheterna.

  Share