Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 31, 4 augusti 2017

Nytt FN-avtal för kärnvapenavrustning

Morganen den 6 augusti för 72 år sedan utplånade en enda bomb en hel stad i andra världskrigets slutskede. I staden var barn på väg till sina skolor, män och kvinnor till sina arbeten. Innan någon hann förstå vad som skulle ske, var större delen av staden i grus och aska, många invånare brända eller krossade till döds, och från den mörka himlen föll ett svart, tjockt regn med radioaktiv aska. De som befann sig tillräckligt långt bort från detonationsplatsen, klarade sig till synes oskadda. Men efter några dagar kom de otäcka symtomen på strålsjuka och många gick en plågsam men oundviklig död till mötes. Hiroshima kommer alltid förknippas med detta övergrepp mot civilbefolkningen och den 6 augusti högtidlighåller vi minnet av atombombernas offer och alla de som vigt sina liv åt att kärnvapen aldrig ska användas igen.

I Hiroshima den morgonen fanns också den 13-åriga skolflickan Setsuko, som mirakulöst överlevde bombningen. I dag är hon en av de ivrigaste kärnvapenmotståndarna och hon fanns på plats i FN:s högkvarter i New York den 7 juli i år, då 122 stater röstade för att anta ett avtal som förbjuder kärnvapen. Efter att förbudet antagits under jubel, höll hon ett gripande an-förande.

"Jag har väntat på denna dag i över sju decennier och är jublande glad att den äntligen har kommit. Detta är början på slutet för kärnvapen."

Tillsammans med den växande insikten att varje användning av kärnvapen skulle få ofattbara katastrofala humanitära följder, har frustrationen tilltagit över kärnvapenländernas ovilja att nedrusta. Samtliga kärnvapenländer har i dag program för att förnya sina arsenaler, trots att de förbundit sig att avrusta genom icke-spridningsavtalet.

Förståelsen av kärnvapen som ett humanitärt hot har öppnat för processen att mot denna bakgrund förbjuda dem. Bakom denna framgång finns en majoritet av världens kärnvapenfria stater i koalition med ett starkt civilsamhälle, främst företrätt av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Kampanjen, som lanserades av den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, har koordinerat 440 organisationer i över 100 länder för att nå målet om ett kärnvapenförbud.

Kärnvapenländerna och deras allierade har bojkottat hela förbudsprocessen och samfällt uttryckt sitt starka missnöje. För dem hägrar en världsordning som ensamma innehavare av kärnvapen och därmed en tänkt maktstruktur byggd på hot om förintelse - inte endast av motståndaren utan hela vår civilisation. Genom förbudet har majoriteten av världens länder gett en tydlig signal att dessa vapen inte tillhör vår tid. De har alltid varit omoraliska. Nu är de också olagliga. Nu måste Sverige underteckna och ratificera avtalet. Människor över hela jorden har anledning att glädja sig över det största genombrottet i kärnvapenfrågan på många år, kanske någonsin. Kärnvapen blir nu förbjudna, enligt majoriteten av världens länder. Nu vidtar processen att få avtalet ratificerat, så att det därefter kan träda i kraft. Här är det riksdagen som avgör huruvida Sverige ratificerar avtalet. Allt annat än ett tydligt ja vore en skam för den humanitära stormakten Sverige.

  Share