Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 14, 7 april 2017

Orimligt för läkare och sjuka

Få vill anställa personer som varit borta från arbetslivet länge eller har "fel" ålder och utbildning. Det finns också en stor grupp sjuka som varken får rehabilitering eller hjälp med att komma ut i arbetslivet. Dubbelt så många nekades sjukpenning under 2016 jämfört med året innan. Det handlar inte enbart om att fler blir sjuka, även andelen med indragen sjukpenning eller avslag stiger. Försäkringskassan fick förra året 250 miljoner kronor för att bland annat anställa fler handläggare.

Försäkringskassan införde nya rutiner i november 2016 med anledning av två kammarrättsdomar. Det innebär att varje nytt läkarintyg kräver ny ansökan om sjukpenning. Tiden att vänta på omprövning av sjukpenning har därmed ökat med 500 procent. Det gör att många tvingas söka socialbidrag i väntan på omprövning. Och merarbete för läkarna. ?I bakgrunden skvalpar regering-ens mål från hösten 2015 om att "pressa" ner sjukpenning-?talet till nio dagar till 2020. Enligt senaste statistik ligger det nu ?på 10,8 dagar.

Enligt en undersökning som Företagsläkarföreningen gjorde i slutet av förra året upplever läkarna att två av tre krav på kompletteringar som Försäkringskassan efterfrågar är irrelevanta. Varje komplettering tar läkarna längre tid än många patienter får med sin läkare på vårdcentralen när de söker hjälp. Det blir därmed ett etiskt dilemma för läkarkåren när man slösar tid på intyg i onödan - medan man vet att det finns människor som behöver medicinsk hjälp.

Socialstyrelsens lägesrapport för hälso- och sjukvården 2017 visar på ljuspunkter: Vi lever längre och hälsosammare liv. Men den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen, liksom sjukskrivningar, främst psykiska diagnoser och bland kvinnor. Det borde därför vara viktigt för en feministisk regering att gå till botten ?med orsakerna.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har lovat lagändring för att människor inte ska hamna i kläm. Kanske kommer ett förslag under "tidig vår". Det är det minsta man kan begära eftersom Försäkringskassan och regeringen försatt redan hårt utsatta i denna situation när det gäller 500 procents ökning av omprövningarna.

Regeringen bör besvara några obesvarade frågor som vart man vänder sig när Försäkringskassan säger att du är för frisk för att vara sjukskriven medan Arbetsförmedlingen säger - du är för sjuk för att arbeta? Vem tar då över ansvaret annat än att hänvisa till socialtjänsten? Vem rehabiliterar och hjälper eller avgör om den drabbade orkar jobba 25, 50, 75 eller 100 procent? ?Svar: Ingen - utom Försäkringskassan.

Det finns ett projekt i Stockholm: "Nytta i arbetslivet direkt". Det är ett ideellt initiativ som vänder sig till invandrarkvinnor med låg utbildning och bristande språkkunskaper. Ett 50-tal har fått jobb som måltidsvärdar. Med sex timmars arbetsdagar får de 75 procent av lönen enligt kollektivavtal. Anställningsstödet täcker 85 procent av lönen med möjlighet till förlängning på ett år.

"Jag hade inte lyckats hitta ett annat jobb själv", sa en av deltagarna. Nej, det kan inte heller långtidsarbetslösa eller utför-?säkrade.

Det är lätt att beskriva långtidsarbetslösa och dito sjukskrivna eller utförsäkrade som arbetsskygga element eller bidragstagare. Men som just här beskrivits, är det få som i dag tar sig igenom Försäkringkassans nålsöga. Alla som kan ska naturligtvis arbeta. Frågan är vad som händer med de som inte kan eller får något arbete?

Efter adekvat arbetsprövning skulle kanske vissa personer kunna arbeta på 25, 50 eller 75 procent. Om arbetsoförmågan bedöms som mer eller mindre varaktigt nedsatt under en längre tid kan sjukersättning (förtidspension) beviljas för resten av tiden. Försäkringskassans kontrollsystem är en dyr och ineffektiv verksamhet.

Satsa på det friska hos den sjuke!

  Share