Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 33, 18 augusti 2017

3G-strålning tar död på insekterna

Närtan varenda människa har sin egen uppfattning om strålningsrisken från mobiltelefoner och master. I den ofta heta debatten om strålningsrisker finner jag att det fattas en del kriterier. Jag ska göra mitt bästa för att klargöra det hela.

Vi har haft radiostrålning sedan 1930-talet. Då var sändarna kraftiga. Det var långt mellan dem. Motala sände på långvåg med 150 kW.

Mellan- och kortvågsstationer med starka sändare byggdes fram till 1950-talet, då FM-radion ersatte den gamla radiotypen AM. Även dessa stationer hade starka sändare. Det var inte många som talade om deras skadliga inverkan på hälsan. Dock finns det rapporter som antyder en ökning av cancerfallen. Det finns också rapporter om att det gick att bota cancer med radiofrekventa vågor (Royal Rife 1934 kan googlas).

På 1980-talet kom NMT, och på 1990-talet kom GSM. Sedan, i början av 2000-talet, kom 3G.

En radiosignal består av två komponenter: bärvåg och modulation. Jämför med en bussbiljett! Papperet är bärvågen och kan se ut lite hursomhelst. Det viktiga är informationen, modulationen. Det går dock inte att skicka var för sig.

Den gamla typen radio, lång- mellan- och kortvåg, hade en amplitudmodulerad bärvåg AM. Modulationen bestod i att man varierade bärvågens amplitud. Ju längre bort man var ifrån sändaren, desto mer brusade det. Den som bodde illa till kunde inte lyssna på radio. Sedan kom FM. Då var det inte amplituden som varierade utan frekvensen. Signalen i högtalarna var lika fin tills man kom i utkanten av sändarens område. Denna typ av radiosändningar kommer sedan att ersättas av DAB-radio, Digital Audio Broadcasting. Ett mål, satt av regeringen, är att släcka FM-nätet 2022. Kanske försvinner radion helt för att ersättas av Internet.

Lite fakta. 2003 kom 3G. Samma år försvann insekter och därmed småfåglar. Före den tiden fick man stanna bilen då och då för att skrapa bort insekter och blod från rutan under en resa genom Sverige. Numera kan man köra 100 mil utan att behöva skrapa en enda fluga. Varför? Strålning från master? Det är ingen skillnad i bärvågen hos 3G och GSM. Skillnaden ligger i modulationen, informationen. 3G kan transportera mycket mer information, mycket snabbare än GSM. Detta kräver en mer komplicerad modulation av bärvågen. Ändå talas det enbart om bärvågens styrka när de skadliga verkningarna debatteras.

Det finns högt uppsatta myndighetspersoner som fortfarande hävdar att den enda skadliga påverkan är den termiska, uppvärmningen. Jag tror att det är komponenter i modulationen som tar död på insekternas embryon. Märk: 3G kom samma år som många insekter och småfåglar försvann.

En liten skillnad mellan GSM och 3G är att på grund av den högre kapaciteten kräver 3G starkare signal. Detta innebär att stationerna måste ligga något tätare. Ett avstånd på 250 meter kan sättas som riktvärde inom stadsområden.

De gränsvärden (för bärvågen) som finns i dag, baseras på dem som fastställdes 1948. De har visserligen reducerats under åren, men det är ändå de termiska effekterna myndigheterna talar om. Som en kuriositet kan nämnas att mikrovågsugnen var totalförbjuden i hela Sovjetunionen från 1976 fram till Sovjetunionens fall.

Man kan utan risk värma upp hela kroppen från 37 till 39 grader. Det sker inte med mikrovågor utan till exempel med feber. Lokaluppvärmning av huvudet? Knappast, eftersom den kraftiga blodcirkulationen i huvudet kyler effektivt. Ta det lilla telefonbatteriet, koppla det till ett 6-volts värmeelement och försök värma en liter vatten. Då får man den maximala energin från batteriet. Om denna energi ska omvandlas till mikrovågor försvinner en stor del i processen. Varför blir telefonörat varmt? Det blev det även med de gamla telefonlurarna. När kylflänsen, örat, kläms ihop och man pressar luren mot örat samlas svett, och det blir hett.

En annan tanke är att kroppen, och speciellt hjärnan, är uppbyggd av halvledare, transistorer och flytande kristaller. Där finns kanske komponenter vi inte ens känner till. Kan man tänka sig att dessa är mer effektiva och känsliga än något som människan har konstruerat?

Om vi döper om nervcentra till servrar blir bilden en helt annan. Det finns gott om artiklar på Internet som visar hur man kan koppla datamaskiner till hjärnan och simulera olika funktioner. Det som kanhända sker är att 3G-modulationen detekteras av servrarna i hjärnan och tolkas av dessa. Detta kan leda till feltolkningar.

Det mest effektiva sätt att överföra energi är resonans. Tänk på historien om sångerskan och kristallglaset. Finns det någon komponent i 3 G-modulationen som resonerar med någon komponent i hjärnan? Se National Geographic Sverige, nummer 3 2014, om att det finns 150000 km fiber i hjärnan.

Vilka signalnivåer är då skadliga? Hur lågt man måste gå vet jag inte. Vad jag vet är att många länder ligger 1000 gånger lägre med sina gränsvärden. Ändå manar myndigheterna till försiktighet med att ge telefoner till barn. I detta sammanhang kan det vara intressant att tänka på att telefonens uteffekt styrs av mastens signalstyrka. Ju lägre signal från masten, desto högre utsignal från telefonen. Biter vi oss själva i svansen?

Kan 3G påverka spermier och embryon? Vi får kanske leva utan insekter och småfåglar. 30 procent av de unga människorna är infertila. Varför?

Med stor sannolikhet ligger dagens gränsvärden på tok för högt.

  Share