På den här sidan publicerar vi läsarnas egna texter. Du kan även få dina kommentarer publicerade på hemsidan och i tidningen genom att skriva till debatt@miljomagasinet.se.

DEBATT 2014

Små ö-nationer riskerar att slukas av haven

Klimattoppmötet i Lima, Peru, skulle lägga grunden för ett helt nödvändigt globalt klimatavtal i Paris om ett år. Uppgiften att utrota fattigdom, öka det globala välståndet och minska ojämlikheten är svår redan vid en global temperaturökning på två grader. Det skriver Världsbanken i sin nya rapport, Turn Down the Heat. Om vi fortsätter som nu kommer jorden att vara cirka 4 grader varmare när dagens tonåringar är i 80-års åldern.

Pontus Björkman
Läs Insändaren

Höj rösten för ny rättvis klimatpolitik

Trots tjugo års klimatförhandlingar minskar inte utsläppen. Nu krävs ett nytänk och Stefan Löfvens regering kan återupprätta Sverige som förebild.

Ellie Cijvat och Lars Igeland
Läs Insändaren

Professor felinformerar

En grupp professorer från Sveriges lantbruksuniversitet, där bland annat Holger Kirchmann ingår, felinformerar när de dömer ut ekologisk odling, enligt min mening. Bland annat påstod Kirchmann i ett radioinslag att ekologiska produkter skulle vara giftigare än konventionella.

Börje Svensson
Läs Insändaren

Kvinnor chefar mer i Baltikum

Enligt World Economic Forum är Sverige ett av världens mest jämställda länder. Men vi hamnar på plats 71 när det kommer till jämställda löner. Även andra undersökningar visar att Sverige har få kvinnor på toppen.

Nima Sanandaji
Läs Insändaren

Nattåget minskar EU:s utsläpp

Nyligen uppstod ett tänkvärt sammanträffande. Samma dag som FN:s klimatpanel släppte sin femte utvärderingsrapport med ödesdigra varningar om klimatförändringarna, så upphörde flera nattåglinjer från Köpenhamn till kontinenten.

Pontus Björkman
Läs Insändaren

Välj rätt ljus

Nu när julen närmar sig ser många av oss fram mot att tända fler levande ljus. Att på detta vis skapa god atmosfär och kanske till och med att öka livskvaliteten är knappast något fel. Däremot har det stor betydelse både för vår egen hälsa och för miljön som helhet vilken sorts ljus vi väljer.

Peter Asthamn
Läs Insändaren

Se upp med dunjackor

Tvångsmatning av gäss är förbjuden i ett flertal EU-länder, däribland Sverige, men en ny granskning från tidningen Råd och rön visar att svenska konsumenter riskerar att köpa dun som kommer från den plågsamma gåsleverindustrin.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

Ta ansvar för matsvinn

Matsvinnet är ett av Sveriges största klimathot. Det är ett enormt miljöproblem som inte bara förlöjligar de rika med ett absurt konsumtionsmönster, det svälter också fattiga. Som om inte det vore nog är det också ett hot mot mänsklighetens framtida existens.

Rasmus Orsén, Ingrid Gustafsson och Elias Hallén
Läs Insändaren

Bergianska trädgårdens undergång

Roslagsbanans välkomna upprustning i kombination med en stormarknad för blommor, jord och trädgårdsmöbler blir en farlig cocktail, som riskerar att föröda Bergianska trädgården.

Richard Murray
Läs Insändaren

Ohållbar energiimport

Oljan lär inte bli billigare då man är tvungen att borra allt djupare och på otillgängligare platser på vår jord för att få upp den. Dessutom är chansen troligen minimal att några fyndigheter hittas i Sverige. Även om så skulle ske är fossila bränslen inte särskilt klimatsmart.

Johan Berg, Claes Littorin och Magnus Malmsten
Läs Insändaren

Satsa på solceller

Det är september, och snart har nio månader av 2014 förflutit. Men redan före september hade världen i år förbrukat ett års förnyelsebara tillgångar. Overshoot day, den dag då de tillgångarna hade förbrukats, inföll 19 augusti.

Thorild Dahlgren
Läs Insändaren

Därför gick MP bakåt i valet

Det är lätt att konstatera att Miljöpartet, MP, i alla riksdagsval legat och stampat under tio procent. Frågan är varför.

Ingemar Siby
Läs Insändaren

GMO har blivit stridsäpplet

Före Ukrainakrisen blev akut, då Putin och Obama fortfarande kunde prata med varann, efter att Putin skrivit på Rysslands medlemskap i World Trade Organization, så muttrade Putin något om GMO...
- Dra tillbaka era företag, Monsanto med flera, från Ryssland, var budskapet.

Thomas Gunnarson
Läs Insändaren

Hitta en acceptabel lösning för rumänska romer Sten Nordin

Några av våra fattigaste och mest utsatta EU-medborgare - oftast romer från Rumänien - söker sig till Västeuropas städer för att tigga på gatorna och på så sätt ibland få ihop till ett existens-minimum för sina barn som är kvar i hemlandet. Anledningen till denna desperata åtgärd är att de saknar försörjningsmöjligheter i sitt eget land.

Thomas Hammarberg och 5 undertecknare
Läs Insändaren

Regeringen vill chockhöja skatten på förnybara bränslen

Finansdepartementet skickade den 3 juli 2014 ut en promemoria med förslag om kraftigt ökad skatt på biobränslet FAME, samlingsnamnet på biodiesel tillverkat av vegetabiliska oljor. Det leder till att priset på RME, den vanligaste formen av biodiesel i Sverige som tillverkas av raps som råvara, höjs med 1,69 kronor per liter (kr/l) (jämfört med nuvarande beskattning på 0,27 kr/l). Det innebär att priset vid pump ökar med 2,11 kr/l för B100 (100 procent RME/FAME).

Maria Elmwall
Läs Insändaren

Replik: EU-kolossen - Inger Elmquist

TTIP:en plundrar och skövlar

Bakom slutna dörrar förbereder politiker och tjänstemän från EU och USA frihandelsavtalet (TTIP), som ska träda i kraft 2015. Lobby- och konsultverksamheten är intensiv från multinationella företag. Målet är att grunda en transatlantisk frihandelszon. Handel ska gynnas genom att de två unionerna kommer överens om gemensam lagstiftning och tillämpning. I klartext, den ena parten anpassar sig med den andra partens föreskrifter på lägsta nivå. Facit från de senaste 20 årens frihandelssystem i EU och globalt har visat att det är landsbygd, de gröna näringarna, konsument- och miljöskydd som får stryka på foten. Segrarna är spekulatörer och storkoncerner.

Ovikens bondakademi
Läs Insändaren

Enhet: PP välkomnas i basinkomstdebatten

Att Piratpartiet, PP, äntligen kommit ut som medborgarlöneförespråkare är välkommet. Deras grundideologi med kunskap och immateriella tillgångar som marknadsallmänningar stämmer väl överens med att "livet" i sig inte ska villkoras av en paternalistisk statsapparat som ska avgöra om livets nödtorft ska ges dig, eller inte. Vi i Enhet applåderar PP för deras nya linje.

6 Riksdagskandidater för partiet Enhet
Läs Insändaren

Högerns "solidaritet"

Är det fler än jag som märkt att riksdagspolitikerna inför varje val tvångsmässigt upprepar samma ord och uttryck som ska locka väljarna att rösta på dem? Vård, skola, omsorg och framför allt jobben. Att dessa ord i realiteten betyder vanvård, en skola i kris och ständig arbetslöshet borde varje väljare ha noterat mellan valen.

Krister Lilja
Läs Insändaren

Sveriges starkaste kärnkraftslobbyist får pris

Hans Blix tar emot lobbypengar från kärnkraftsindustrin, som internationellt deltar i produktionen av atomvapen. Kritiserad för detta på ett årsmöte för Svenska Pugwash, svarade han att dessa inte räckte till hans hyra. Där uttryckte han förhoppningen att Fukushimaolyckan bara skulle bli en bula på kärnkraftens motorväg.

Monica Dahlby och åtta ytterligare undertecknare
Läs Insändaren

Replik: "Får pris trots att han är kärnkraftsförespråkare" - Svenska läkare mot kärnvapens styrelse genom Gunnar Westberg

Skriv under uppropet mot Nato i dag

Under sommaren har Alliansregeringen beslutat inleda förhandlingar med Nato om så kallat värdlandsstöd (Host Nation Support). Om detta fullföljs kan Nato-trupper och -vapen komma att placeras på svenskt territorium. Finland riskerar ta en liknande väg. Om du också vill säga ifrån om detta, skriv gärna under uppropet på siten avaaz.org och sprid det till alla som kan vilja vara med. Men skynda dig, för uppropet avslutas den 8 augusti!

Sven Ruin
Läs Insändaren

Replik: V: Vi säger nej till Nato - Hans Linde

Kräv djurskyddslag med sakliga föreskrifter

Vi har just läst Djurskyddslag med modifikation och vill tacka för att ni belyser problemet. Vi är bönder som sedan hösten 2009 pennfäktar mot jordbruksverket för att få stängsla åt våra kallblodshästar på ett bra sätt - och inte på ett sämre sätt.

Karin och Mats Tobiasson
Läs Insändaren

Fördjupning om gårdar behövs

Mjölkgården med helhetssyn - rubriken är fel. Som så ofta har nämligen ekonomin glömts bort! Hur ska investeringen betalas? Vem ska jobba gratis med djurskötseln? Och förlora pensionspoäng och ställas utanför de sociala stödsystemen som baseras på "inkomstbortfallsprincipen".

Thomas Gunnarson
Läs Insändaren

Replik: Jordbruket ska försörja gårdens familjer - Varis Bokalders

Replik: Söker realistiska - Thomas Gunnarson

Vi måste minska hemlösheten

Det behövs en social bostadspolitik. Alla ska ha rätt till ett eget boende. I Stockholm har den Moderatstyrda majoriteten gett upp.Enligt den senaste kartläggningen lever nästan 3000 personer i hemlöshet i Stockholms stad (2012). På två år ökade den akuta hemlösheten, det vill säga uteliggare, akutboende, härbärgen, med 24 procent till nästan 500 personer.

Stefan Nilsson
Läs Insändaren

Den förgiftade jordgubben

Inför jordgubbssäsongen beställer jag Jordbruksverkets information om växtgifter i bärodling. Det är ingen rolig läsning för den som gillar jordgubbar. För den är vid sidan av potatis den i särklass mest besprutade. För att bekämpa svampangrepp finns 14 olika preparat, 11 olika insektsmedel, 14 preparat mot kvalster och 12 olika växtgifter mot ogräs. Sammanlagt 51 preparat, 8 fler än i fjol.

Rune Lanestrand
Läs Insändaren

Replik: LRF: "Behövs växtskydd på jordgubbar" - Helena Jonsson

Replik: LRF:s ansvar för gifterna - Rune Lanestrand

Replik: Gifter i maten inte bra trots vad LRF sa - Per Melin

Replik: Giftiga äpplen - Bengt Enqvist

Replik: Myten lever än - Anne Lönnerud

Satsningar förhindrar att unga far illa

Anmälningarna om barn som riskerar att fara illa ökar varje år i Stockholm. Ökningen är större än vad som motsvaras av befolkningsökningen. Samtidigt har Alliansen skurit ner på socialtjänstens resurser med 10-15 procent sedan den tillträdde 2006 och situationen inom socialtjänsten är ansträngd.

Stefan Nilsson
Läs Insändaren

Rätt hjälp i rätt tid

En halv miljon personer i Sverige har passerat 80-års strecket. Om två årtionden kommer siffran stiga till 800000. Den demografiska förändringen påverkar hela samhället, men diskuteras knappt i valrörelsen. Och när den diskuteras ses äldre som en börda för samhället.

Nima Sanandaji
Läs Insändaren

Klimatomställning ger gröna jobb

Genom satsningar på kollektivtrafik, förnybar energi och hållbart jordbruk ska Stockholmsregionens utsläpp minska ner mot noll år 2030. Satsningarna ger mycket tillbaka i form av giftfria miljöer, bättre mat och cirka 23000 gröna jobb.

Seluah Alsaati och Rikard Warlenius
Läs Insändaren

Klimatnyheter behövs

Partiledardebatterna inför valet var ett pinsamt bevis för hur svagt intresse vi som första generationen som "vet" - trots det visar för klimatet. Efter endast 50 år av intensiv industrialisering har vi fått reda på att vi med nuvarande politik och livsstil kommer passera 2-gradersmålet och i stället är på väg mot 4 grader.

Helen Rosell
Läs Insändaren

Ökad jämlikhet

Pensionärer, sjuka, funktionshindrade och arbetslösa betalar i dag skatt på en högre nivå än de som är unga, friska och som har ett arbete. Inte nog med att en del gamla, människor med sjukdom eller funktionshinder oftast har en inkomst som är betydligt lägre än en vanlig lön, man ska även betala straffskatt på denna låga inkomst! Det ligger en mycket unken människosyn bakom denna politik, skapad och genomförd av Reinfeldt och hans högerregering. Alla människor är inte lika mycket värda. Rik och frisk går före fattig och sjuk!

Thomas Erixzon
Läs Insändaren

För allas lika rätt

Funktionsnedsatta ska inte synas i det offentliga rummet i Sverige. Det är den bistra sanningen av dagens förda funktionshinderspolitik där man i dag begränsar oss på alla upptänkliga sätt.

Sven Aivert
Läs Insändaren

Skamligt förslag

Varför inte göra som i Belgien, de är tvungna att gå till valurnorna, annars böter. I Slovakien, en demokrati och medlem av EU, hade 13 procent röstat, Sverige 49, Frankrike likaså. Är det ett "demokratiskt" val när folk stannar hemma. Vi måste betala skatt, måste ha körkort för att köra bil, massor av självklara måsten. Varför inte rösta? Samhället bygger på att alla röstar, ogillar man valsedlarna kan man rösta blankt. Varför SD gått fram i så många kommuner speciellt glesbygden, beror på att de har sina inpiskare. Många av deras röster är inte främlingsfientliga, folk känner sig övergivna av samhället. Inget parti bryr sig.

Gunnar Svensson
Läs Insändaren

Gruvsmörgåsbordet är dukat - kom och glufsa

Sensommaren 2012 reste engagerade människor med en budkavle från Gotland och Ojnareskogens gruvliga kamp mot skogsskövling och dricksvattenförstörelse till norra delen av Sverige för att binda samman och uppmärksamma människor i vårt land på den gruvboom som vi lever i. Kortsiktiga ekonomiska intressen med eviga och irreparab-la skador på mark, vatten och kultur står i dag emot långsiktighet, hushållning med ändliga resurser och utveckling av gröna näringar.

Stefan Mikaelsson och åtta ytterligare undertecknare
Läs Insändaren

Smutsig skandal i Sälen

"Det som göms i snö kommer upp i tö?"
Den 6 maj i år visade SVT ett reportage om att stora utsläpp av orenat avloppsvatten från Sälenfjällens anläggningar och sportstugor skett under vintern. Det är oklart hur mycket, men av spåren att döma är det stora mängder som hamnat på fjällsluttningarna, i bäckar och åar. Otäcka TV-bilder visade områden med slemmigt avlopp, kiss och bajs, kondomer och tamponger och toapapper i mängd.

Gunn-Marie Tranberg
Läs Insändaren

TTIP-avtalet inte ett hot mot miljön

Sanni Gerstenberg skrev på Miljömagasinets ledarsida att frihandelsavtalet mellan EU och USA är ett hot mot miljön, vår demokrati och våra värderingar och försöker med skrämseltaktik övertala människor att TTIP, som avtalet kallas, kommer att leda till att vår frihet åsidosätts för att gynna mörka krafter. Det är en debatt som grundar sig i protektionism ? och i själva verket är det sådana debatter som är ett hot mot frihetliga värderingar som har gjort Sverige till ett rikt land. Det är därför dags att spräcka de myter som nu sprids.

Christofer Fjellner
Läs Insändaren

Ledare: Demokratisk diskussion dör med TTIP - Sanni Gerstenberg

Replik: TTIP-avtalet inte ett hot mot miljön - Christofer Fjellner

Replik: Demokratisk diskussion dör med TTIP - Sanni Gerstenberg

EU-val görs ointressanta

Intresset för EU-valet är minst sagt svagt. Kanske beror det på att de politiska partierna inte lyckas föra en jordnära debatt, utan fastnar i en abstrakt debatt av EU-samarbetet i teorin. Varför inte i stället diskutera konkreta reformer som kan främja framför allt de mindre företagens förutsättningar?

Nima Sanandaji och Erik Sjölander
Läs Insändaren

"Hållbar" miljöpolitik?

Som enda parti i Sverige propagerar Centerpartiet för så kallade hållbara biodrivmedel. Målet är en helt "fossiloberoende fordonsflotta 2030". Men ordföranden i regeringens egen utredning, Fossilfri fordonspark, tror inte själv att det är möjligt att målen nås. Och det finns skäl att ifrågasätta den här politiken.

Leif Gustavsson
Läs Insändaren

Replik: Vad är alternativet? - Kjell Andersson

Replik: Bilbränsle på åkrarna - en återvändsgränd - Leif Gustavsson

Ta hand om din kirskål på rätt sätt

Ett av våra vanligaste trädgårdsogräs är kirskål, även kallad kers eller skvallerkål. Kirskål är lätt att känna igen på sina speciella blad som är en eller två gånger trefingrade med breda, spetsiga, tandade småblad.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

Varför låter ni det ske?

Varför låter ni det ske? Fråga till våra politiker med inflytande i EU. Många EU-länder - till exempel Danmark, Tyskland, Polen, Nederländerna - bryter mot EU:s regler om fri konkurrens på lika villkor, när de föder upp djur som ska bli till kött.

Ylva Gefvert
Läs Insändaren

Reportage väcker minnen

Reportaget om kvinnorna i Guatemala (Miljömagasinet nummer 13) var viktigt och bra! Det finns få så fattiga och beundransvärda som kvinnorna där. Fotografen Charlotte Thege och jag reste där under inbördeskriget och minns särskilt de tolv byarna längs stränderna av Atitlansjön. Ett vackrare naturlandskap är svårt att finna.

Paul Rimmerfors
Läs Insändaren

"Supermiljöbilar" drivs med urankraft?

Nu skrivs och snackas det om elbilar lite varstans. Och regeringen delar sedan 2012 ut en "Supermiljöbilspremie" på 40000 kronor till dem som köper nya bilar som uppfyller vissa uppställda krav - nämligen personbilar med utsläpp av max 50 gram koldioxid per kilometer, vilket till största delen då handlar om elbilar och laddhybrider.

Birgitta Ohlsson
Läs Insändaren

Replik: Elbilar - ett lyft för miljön - Göran Sidén

Behovet av sanktioner

I dagarna sammanträder EU- och andra västpolitiker i syfte att ur sitt perspektiv besluta om handelssanktioner mot Putins Ryssland och mot enskilda politiker och militärer som är medansvariga i händelserna på Krim.

Erni och Ola Friholt
Läs Insändaren

Våren - minnesstundernas tid

Tsunamin i Japan den 11 mars för tre år sedan var början till Fukushima-katastrofen. Även reaktorolyckan i Three Mile Island, nära staden Harrisburg i Pennsylvania, USA, skedde i mars. Det var för 35 år sedan. Den 26 april är det dags att minnas Tjernobyl-olyckan från 1986, en katastrof som inte är slut. Våren är minnestundernas tid!

Gunaino Enqvist och Thorild Dahlgren
Läs Insändaren

Förstår USA äntligen?

USA:s utrikesminister John Kerry jämställde nyligen hotet från utsläppen av växthusgaser med hotet från terrorismen. Kan man hoppas på att USA äntligen har börjat förstå vidden av miljöproblemen?

Börje Svensson
Läs Insändaren

Replik: Vår elförsörjning - Inga Palmér

Replik: Ojämna resurser - Börje Svensson

Arbetslösheten är ett gemensamt problem

Sedan vi lämnat den fulla sysselsättningen under 1980-talet har vi utsatts för mängder av propaganda via medierna. Denna har som syfte att påverka vår verklighetsuppfattning om samhällssituationen. Arbetsförmedling och jobbcoacher har haft uppdrag att överföra arbetslösheten som ett gemensamt problem till att bli ett personligt.

Krister Lilja
Läs Insändaren

En smak av framtiden...

Varför äter vi människor egentligen? Det kanske låter som en konstig fundering med ett självklart svar - om vi inte äter så dör vi. Vi måste få i oss näring från mat annars klarar vi oss inte. Men det är inte riktigt så enkelt som att vi bara äter för att överleva: Mat, vad vi väljer att äta eller inte äta, skapar starka känslor, maten vi stoppar i munnen är minst sagt - en het potatis.

Annika Lykta
Läs Insändaren

Jämställdhet behövs för hållbar utveckling

Jämställt blir det om alla hjälps åt! Och jämställdhet kommer ta stor plats i supervalrörelsen 2014. Jag tycker redan att jag märker av det inom alla politikerområden och den nordiska feministiska kraftsamlingen i Malmö på Nordiskt Forum 12-15 juni 2014 på temat "Den framtid kvinnor vill ha" ger extra kraft att ställa politiska krav på jämställdhetspolitik.

Ewa Larsson
Läs Insändaren

Behövs motbild till dagens skogsbruk

Övergreppen på skogen sker utan dess samtycke. Med stöd i lagen pågår de ständigt och systematiskt över hela landet. Metoden med kalhyggesbruket plundrar naturen ända in på bara jorden utöver syftet, virkesuttaget.

Erik Danielsson
Läs Insändaren

Skinkbedrägeri

Så här skrev Per Snaprud i Forskning och Framsteg:
"Ju mer korv, leverpastej och annat processat kött man äter, desto större är risken att man drabbas av cancer i bukspottkörteln..."

Bengt Enqvist
Läs Insändaren

Replik: Bakom Kravs skinkmärkning - Per-Olof Erickson

Replik: Kravmärkets betydelse - Bengt Enqvist

Välj giftfritt!

Allt fler giftiga kemikalier sprids som bekämpningsmedel över åkrar och fält i Europa. Den ökade användningen av bekämpningsmedel drabbar inte minst bönder och lantarbetare hårt. En WHO-studie från 1990 visade att 25 miljoner arbetare förgiftades årligen och att tio procent av alla dödsfall i samband med jordbruksarbete orsakades av bekämpningsmedel.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

Ungdomsarbetslösheten når epidemiska proportioner

Inför valåret 2014 försöker nu EU-eliten med dess politiker muntra upp tillvaron med överoptimistiska tillväxtprognoser. Men enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) globala jobbrapport i veckan håller den globala finanskrisen arbetsmarknaderna i ett strupgrepp.

Jan-Erik Gustafsson
Läs Insändaren

Bojkotta dansk GMO-kyckling

Från och med februari är det fritt fram för de danska kycklinguppfödarna att ge GMO-foder till sina djur. Branschorganisationen Dansk slagtefjerkræ som fattat detta omdömeslösa beslut påstår att efterfrågan på ekokyckling inte är tillräckligt stor. Låter konstigt då det råder brist på ekokyckling i Sverige.

Rune Lanstrand
Läs Insändaren

Samernas rätt ignoreras

Hur behandlar Sveriges regering samerna? Norge har antagit ILO:s konvention om urbefolkningars rättigheter, men Landsbygdsdepartementet anser helt uppenbart att den globala gruvindustrin har större rättigheter. Sveriges Radios program Konflikt har vid ett flertal tillfällen sökt Eskil Erlandsson och Annie Lööf men de har bara hänvisat till varandra, pinsamt Centerpartiet!

Leif Gustavsson
Läs Insändaren

Dina data säljs på nätet

Ordet googla har kommit in i Svenska akademins ordlista och betyder "att söka på nätet med hjälp av sökmotorn Google". Det skulle också kunna betyda "att spionera på människors göranden och låtanden, känslor och tankar med deras omedvetna hjälp".

Gábor Tiroler
Läs Insändaren

Medborgarlön nu

Skriv under på hemsidan www.basinkomst.nu före 14 januari. Den urgamla tanken på Medborgarlön har poppat upp igen - inte oväntat, eftersom vårt ekonomiska system tycks nära kollaps. Det är inte konstigt då det bygger på konkurrens och konsekvenserna är tydliga: flyktingströmmar, utslagning i skolan och arbetslivet. Samtidigt äger 100 familjer lika mycket som fyra procent av alla nationers tillgångar.

Mimmi Zotterman
Läs Insändaren

Stärk nordisk modell för samhällsbygge

Utbyggd samverkan mellan de nordiska länderna är mer naturligt än medlemskapet i EU. Norden består av fem stater, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, och tre självstyrande områden, Färöarna, Grönland och Åland. Tillsammans har de nordiska länderna en befolkning på 25 miljoner och den gemensamma ekonomin är den tionde största i världen.

Jan-Erik Gustafsson
Läs Insändaren

Replik: Utökat nordiskt samarbete - Tord Lundgren

Vill du kommentera någon av dessa texter? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se