På den här sidan publicerar vi läsarnas egna texter. Du kan även få dina kommentarer publicerade på hemsidan och i tidningen genom att skriva till debatt@miljomagasinet.se.

DEBATT 2013

Politik behövs för hälsa

Många svenskar lider av reumatologiska problem, som innebär att de på grund av smärta i lederna får försämrad livskvalitet och inte längre kan arbeta. Moderna biologiska läkemedel kan lyckligtvis nästan helt ta bort symptomen för många. Ändå är det vanligt att de drabbade får nöja sig med äldre och ineffektiva mediciner, ibland cellgifter. Anledningen är helt enkelt att de senaste medicinerna kostar mer. Eftersom rätt behandlingar inte ges sjukskrivs många som annars skulle kunna jobba.

Nima Sanandaji
Läs Insändaren

Återvinna eller återanvända?

Jag blir så trött på att ordet återvinning används i tid och otid och ofta felaktigt. Jag hörde nyss en radiointervju i P4-Dalarna, med en representant för förpackningsindustrin som påstod att återvinning är bäst för miljön. Ett feltänk, återvinning är bäst för industrins plånböcker i första hand. Om vi i första hand återanvänder produkter flera gånger så skonas miljön bäst. Varför?

Göran NK Torin
Läs Insändaren

Öppet brev till Lena Ek (C)

De tidigare frågor vi ställt till dig personligen angående propositionen och kungsörnens framtid har du vid två tillfällen svarat på men har till dagens datum inte lyckats reda ut oklarheterna.

Gunder Jönsson och Marie Gillander
Läs Insändaren

Replik: Eks forslag er det værste - Finn Birkholm-Clausen

Behövs ny skogspolitik

I den 20 år gamla skogspolitiken är miljö- och produktionsmål jämställda åtminstone på papperet. I verkligheten fortsätter trots detta förlusten av skogens biologiska mångfald i och med att värdefulla skogar fortfarande kalhuggs och fragmenteras. Denna utveckling missgynnar även alla vi människor som älskar att använda skogen för friluftsliv och rekreation samt de nya verksamheter som växer fram inom exempelvis turistnäringen.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

Reklamkritiken ökar

Lördag 30 november är det dags för den årliga internationella kampanjdagen En köpfri dag (Buy Nothing Day). En dag i medvind då julhandeln ser ut att minska i år igen. Enligt en undersökning från Demoskop 2012 kan 50 procent av svenskarna tänka sig att minska sin konsumtion för klimatets skull och 20 procent säger sig redan ha gjort det. Från år 2005 till 2012 har också andelen svenskar som har en positiv inställning till reklam mer än halverats - från 44 till 18 procent. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Sveriges annonsörer.

Göran Hådén
Läs Insändaren

Marknadskrafter skapar vilda västern på Island

Efter den isländska bankkrasch-en imploderade en inhemsk bostadsbubbla för att sedan byta skepnad. Fem år efter bankkraschen har hyresmarknaden på Island inflammerats fullständigt och passerat hållbarhetens gränser.

Gudmund Gudmundsson
Läs Insändaren

EU hotar svensk och afrikansk biobränsleboom

Med endast nio rösters övervikt har EU-parlamentet röstat igenom kraftiga begränsningar för hur mycket biobränsle som får komma från jordbruksprodukter. I praktiken betyder det mer fossila bränslen, högre klimatpåverkan, färre gröna jobb - och en missad chans för Afrikas fattiga. Nu måste regeringen och ministerrådet upphäva EU-parlamentets beslut.

Alarik Sandrup, Gustav Melin & Mattias Goldmann
Läs Insändaren

Replik: Massbilism med biobränsle orimlig - Stig Broqvist

Replik: Chans för världens fattiga - Mattias Goldmann

Replik: Bakom Gröna bilisters förslag - Bo Lagerqvist

Replik: Rättvis klimatomställning utesluter massbilism - Stig Broqvist

Ingen gruvbrytning i Umeälv och Rönnebäcken

En större del av Västerbottens befolkning får sitt dricksvatten från Umeälven. Dess ständiga vattenflöde har upprinningsområden i Tärnafjällen vid Rönnbäcken och Björkvattsdalen. Dessa orörda marker är en förutsättning för rent och gott vatten i Storuman, Lycksele och Umeå. Nu hotas vattenkvaliteten av långt framskridna planer på gruvbrytning i ett av älvens källområden.

Erik Danielsson
Läs Insändaren

K-vitamininjektion på nyfödd kan ge leukemi

Allt oftare tvingas vi bevittna hur små barn insjuknar i cancer. Den ständiga frågan tycks vara varför. Dagens Medicin publicerade artikeln Överdiagnostik och skadliga rutiner i förlossningsvården av Ingela Wiklund, ordförande för Svenska barnmorskeförbundet, den 30 januari 2013. Hon lyfter fram det faktum att många rutiner i dagens förlossningsvård är onödiga, ibland direkt skadliga.

Linda Karlström & Anna-Lena Strand
Läs Insändaren

Replik: Syrebrist orsakar flest dödsfall hos nyfödda - Mats Fägerquist

Replik: K-vitamininjektion på nyfödd kan ge leukemi - Linda Karlström & Anna-Lena Strand

Replik: Skrivbordsprodukter kontra förlossningsvård i praktiken - Mats Fägerquist

Riktat stöd förebygger många självmord

Det finns en bild av att det är svårt att förhindra självmord; att det inte går att stoppa den som bestämt sig. Den bilden är fel, det finns mycket som kan få personen på andra tankar, som att bryta isolering och erbjuda samtalsstöd.

Stefan Nilsson och Helene Öberg
Läs Insändaren

Staten förhalar bildandet av naturreservat

I flera decennier har det i olika omgångar talats om att bilda ett naturreservat på Bogesundslandet i Vaxholms kommun. 2003 fick länsstyrelsen direktiv av staten att öka antalet naturreservat i länet. Vaxholms kommun var positivt till förslaget att inrätta naturreservat för att på så sätt säkerställa ett bevarande av ett stort huvudsakligen oexploaterat naturområde. Området som enligt länsstyrelsen har höga natur- och kulturvärden.

Katinka Goldberg
Läs Insändaren

"Barn ska inte vräkas i Stockholms stad"

Det finns en politisk konsensus om målet noll vräkningar av barnfamiljer, men ändå utsätts varje år ett antal barn för detta i Stockholm. Förra året var det 47 barn och året dessförinnan 27 barn, som vräktes från sina hem. Enligt Socialtjänstlagen och FN:s Barnkonvention ska barnets bästa beaktas i alla beslut som rör barn. Därför borde inte ansökningar avslås då dessa gäller bistånd som skulle kunna förhindra vräkning av en barnfamilj.

Stefan Nilsson
Läs Insändaren

Ytterligare en park hotas

Allianspartierna i Stockholms stadshus planerar nu ytterligare ett ingrepp mot en park i innerstan. Enligt beslut i den kommunala exploateringsnämnden vill de ta bort och bebygga Karl Staaffs park som ligger vid Biger Jarlsgatan, i gränsområdet mellan Norrmalm och Östermalm i Stockholm.

Åke Askensten
Läs Insändaren

Regeringens sommarkupp?

Vilken chock vi fick när vi läste om att Sveriges regering ansöker om att både bidra till och öva med NATO:s snabbinsatsstyrka. Häpnadsväckande och djupt skakande har Socialdemokraterna gett klartecken för detta. Hur kan ett sådant beslut tas utan något som helst demokratiskt val?

Anne Rosberg och Per Abrahamsson
Läs Insändaren

Låt fler barn få en trygg uppväxt

Fler barn än som tidigare varit känt lever i hem med allvarligt missbruk. Så många som åtta procent av barnen är med om att minst en av deras föräldrar vårdas inneliggande på sjukhus för sitt alkohol- eller narkotikamissbruk eller psykisk sjukdom. Det motsvarar ungefär två barn i en skolklass.

Stefan Nilsson
Läs Insändaren

Högerlandet Sverige

I vintras läste jag Det sovande folket av Fredrik Reinfeldt. Den är från början av 1990-talet, då Reinfeldt var MUF-ordförande. På omslaget finns en bild på Reinfeldts stora hatobjekt: "bidragstagaren". En trött ung man, förmodligen socialdemokrat, som slött sitter framför tv:n och knappar på sin fjärrkontroll.

Thomas Erixzon
Läs Insändaren

Vilseledande kärnkraftsinformation till skolor

Riksdagen röstade 17 juni 2010 med två rösters övervikt att tillåta att tio nya kärnreaktorer byggs som ersättning för de nuvarande slitna. Dessutom beslutades, efter en motion från Sven Bergström (C), att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftsatsningar.

Birgitta Ohlsson och Paul Rimmerfors
Läs Insändaren

Kräv ett definitivt stoppår för kärnkraften

Jag jobbade under åren 79/80 med idrifttagning på elsidan av Ringhals 3 och 4. Under detta arbete blev jag väl insatt i de olika säkerhetssystemen för att garantera kylningen och undvika en härdsmälta. Efter den partiella härdsmältan i Harrisburg fick arbetet avbrytas inför folkomröstningen. Jag hade veckan innan haft en intressant diskussion med en civilingenjör från Asea, där jag hade beskrivit min rädsla för konsekvenserna av en härdsmälta.

Claes Ringqvist
Läs Insändaren

Alliansens ja till mer oljeborrning

Sveriges borgerliga regering säger ofta nej till klimatåtgärder i Sverige med argumentet att någon annan borde ta mer ansvar innan vi gör mer. Det vill säga, om huset brinner så ska man inte göra allt man kan för att släcka elden om inte alla hjälper till. Den här inställningen är extra sorglig med tanke på att Sverige inte är i närheten av ekologisk hållbarhet.

Göran Hådén och Helena Leander
Läs Insändaren

Välstånd och fossil energi

Klimatforskare bekräftar att det byggs fyra nya kolkraftverk i kvartalet i Kina och Indien. World Resources Institute uppskattar att 455 nya kolkraftverk planeras i Indien inom den närmaste framtiden, mer än fyra gånger så många som finns i dag.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

Håll naturen ren

När grönskan träder fram i ljuset och grannarna börjar titta ut från sina iden är det skönt att komma ut och promenera, fånga dagen och få en välbehövlig dos av motion. Att bara ta en promenad på 15-30 minuter per dag kan ge stor effekt för många av oss.

Magnus Bäckström
Läs Insändaren

Bråttom att skydda mer skog

Världsnaturfonden WWF:s ganska självklara förslag att statens skogar i bolaget Sveaskog ska användas för att landet ska uppnå såväl miljömålet Levande Skogar, som vårt åtagande i Nagoyaavtalet om 17 procent skyddad skog, får Sveaskogs vd Per-Olof Wedin att komma med en skur av invändningar.

Thomas Tidholm
Läs Insändaren

Folkstöd för styrmedel inom matpolitik

Vi lever i en helgalen värld sedan länge tillbaka. Ett av detta fullkomligt galna är så kallade utsläppsrätter. De styrande har gett industrierna rätt att släppa ut gifter, om de betalar för det. Riskerna att förstöra miljön har alltså, tvärt emot sunt förnuft och logik, gjorts legala.

Jonas Paulsson
Läs Insändaren

Replik: Köttfri måndag: vilselett eller köpt? - Per Melin

Vindkraft är en investering för framtiden

Stockholm ska vara ledande i utvecklingen mot mer förnybar el och bidra till att Sveriges klimatpåverkan minskar. Därför föreslår nu Miljöpartiet att 50 procent av Stockholms stads och bolags elkonsumtion ska komma från vindkraft till år 2020.

Stefan Nilsson
Läs Insändaren

Vad är rätt med utsläppsrätter?

Vi lever i en helgalen värld sedan länge tillbaka. Ett av detta fullkomligt galna är så kallade utsläppsrätter. De styrande har gett industrierna rätt att släppa ut gifter, om de betalar för det. Riskerna att förstöra miljön har alltså, tvärt emot sunt förnuft och logik, gjorts legala.

Inger Elmquist
Läs Insändaren

Replik: Mer om utsläppsrätter - Joakim Lanker

EU måste ta hand om medborgarna

Nästa gång du klagar på tiggare, tänk på att dessa människor har kommit hit för att överleva, då det inte finns några jobb i deras hemländer. Om du inte vill eller kan ge pengar, ge dem mat, kläder eller bostad. Våga ta ögonkontakt och prata med dem. Kärleksfulla tankar värmer hjärtat.

Lena Saenz
Läs Insändaren

Åldöden ett miljöproblem

I senaste programmet från Naturmorgon hörde jag ett inslag om åldöden i vattnen utanför Kristianstad. Förklaringen var enkel men enligt forskarna egendomlig. Då jag jobbat med vattenfilter en hel del under senare år blev det en aha-upplevelse.

Thomas Gunnarson
Läs Insändaren

Statoil säljer miles i stället för blyfri bensin och diesel

Statoil byter namn på sin blyfria bensin och diesel till "miles". Det ska föreställa ett nytt varumärke. I fortsättningen kommer man att tanka 95 miles, 98 miles och D miles i stället för 95 blyfri, 98 blyfri och diesel på Statoils bensinstationer. Men varför ger Statoil dessa oljebaserade produkter namn som ofelbart associerar till längdmåttet en engelsk mil?

Nätverket Språkförsvaret
Läs Insändaren

Bilprovningen får körförbud

Som medelålders lättirriterad man har jag hunnit uppleva såväl Bilprovningens uppgång som fall. På 80-talet när jag hade min första bil kom jag hem rosenrasande efter att jag fick boka en ny besiktning för att jag inte hade kontanter. På den tiden accepterades inte betal- och kreditkort.

Magnus Bäckström
Läs Insändaren

Behövs vegokött i tv-rutan!

Den senaste tidens köttskandaler har fått många konsumenter att fundera på vad maten vi stoppar i oss egentligen innehåller. För den klimat-, miljömedvetne och matintresserade konsumenten finns mängder med läckra vegetariska alternativ att upptäcka. Animaliskt kött behövs varken för smak eller konsistens.

Monica Engström och Jonas Norberg
Läs Insändaren

Kommentar: Missvisande matinformation - Per Melin

Nytt kärnvapenprov aktualiserar frågan

Nordkoreas kärnvapenprov aktualiserar återigen frågan om ett totalt förbud mot kärnvapen. Sedan 1945 har världen upplevt en upprustning av kärnvapen. Under åren 1945-63 detonerade kärnvapen motsvarande 40 000 Hiroshimabomber i atmosfären.

Thorild Dahlgren
Läs Insändaren

Investera inte i finländskt kärnkraftsbygge

Miljöorganisationer och nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är kritiska till att Norrbottens Handelskammare på uppdrag av organisationen Bottenviksbågen inbjuder till seminarium i Luleå den 9 och 18 april i syfte att locka investerare från regionen till att bygga kärnkraftverk i Pyhäjoki.

Öppet brev undertecknat av 13 personer
Läs Insändaren

Dags att verka för fred i Afghanistan Carl Bildt

Den 12 februari i år dödades tio civila, en man, fyra kvinnor och fem barn, i en flygattack av NATO/ISAF mot ett hus i Shegaldistriktet i Afghanistan. Det var bara en av många strider som pågår, dag efter dag, år efter år men som nu inte ens får en notis i våra medier. Kriget i Afghanistan går in på sitt tolfte år. Det är det största ännu pågående kriget i världen och det är uppenbart att det inte kan vinnas miltärt.

Öppet brev undertecknat av 19 personer
Läs Insändaren

Ta kontroll över din elräkning

Till er som blir överraskade varje gång elräkningen dyker upp och som tycker att elen är på tok för dyr, skulle jag här vilja ge några tips.

N-E Mattsson
Läs Insändaren

Bisfenol A i blodomloppet

Kassakvitton, kölappar, buss- och tågbiljetter, konservburkar och plastleksaker. Saker som du kanske dagligen använder? I alla dessa står ofta den organiska föreningen bisfenol A att finna och den ingår numera i våra blodomlopp.

Nathan Åkerlund
Läs Insändaren

Bioolja från massabruk

Vid Bäckhammars bruk i Värmland ska byggas en testanläggning. Bäckhammar är ett sulfatbruk och via mikroalger ska man ta hand om närsalter i avloppsvattnet. Mikroalgerna tas sedan omhand och ur dessa utvinns bioolja. Denna kan i sin tur utgöra råvara för biodiesel, bioplaster och smörolja.

Börje Svensson
Läs Insändaren

Beskatta fallskärmsgänget

Orsaken till att många av landets kommuner har stora ekonomiska problem är att framför allt att statsbidragen till kommunerna är för låga och otillräckliga. De har inte stigit i takt med att kommunernas kostnader har ökat.

Thomas Erixzon
Läs Insändaren

I stället för köttskatt

Ta bort momsen på naturbeteskött i stället för en generell köttskatt. Kött från djur som lever på naturbeten ger ett extra tillskott för att föda människor på jorden. Dessa djur äter sådant som människor inte kan använda som föda och håller landskapet öppet.

Börje Svensson
Läs Insändaren

Låt oss bojkotta färdigmat och börja laga egen

Efter en tid med reflektion har jag insett att vi människor är alldeles för förlåtande. Gång på gång drabbas vi av att företag eller organisationer missköter sig på ett eller annat sätt. Det kan vara allt från oskäliga bonusar till missbruk av insamlade medel och dolt hästkött i din lasagne.

Magnus Bäckström
Läs Insändaren

Mer arbete skapar inte bättre samhälle

10-timmarsdag i förskolan är numera alltför vanligt för en litet barn. Vi har nämligen maxtaxa, och föräldrarna betalar inte för mer än 25-timmarsvecka även om barnet är på förskolan dubbelt så länge. Detta, för samhället dyra system, uppmuntrar föräldrar att arbeta heltid. Under senare år har dessutom övertidsarbetet fördubblats.

Sigun Rix
Läs Insändaren

Könets gåta fortfarande olöst

Att skriva enkelt och begripligt är svårt. Efter att ha läst del 1 och 2 om Grön feminism och könets gåta av Angela Aylward har jag inte blivit mycket klokare. Kanske har fattningsförmågan grumlats på ålderns höst.

Jan Lönn
Läs Insändaren

Om räntan inte styr

Ekonomiska förståsigpåare påstår att räntan är bra eller till och med nödvändig för att styra kapitalet dit det behövs och att den därigenom är resursbevarande. De har naturligtvis rätt om mätningen utförs med de mätverktyg som de menar ska användas. När det gäller räntan är den helt klart bra för utlånarna, den ger vinst och det avgör om en placering är bra eller ej. Det finns inget annat svar än att räntan är bra, till och med nödvändig, ur denna synvinkel. Hur är det med resursförbrukningen då?

Jan-Olov Bernhard
Läs Insändaren

Replik: Låt penningmängden styra - Evert Larsson

Replik: Låt penningmängden styra - Jan-Olov Bernhard

Replik: Monetär reform - Evert Larsson

Replik: Bankernas roll i samhället - Stig Andersson

Plågade djur i bur

Minken lever i naturen i närheten av vattendrag, och rör sig ofta simmande över mycket stora revir i sin jakt på föda. Den lever inte med artfränder annat än vid parning. Pälsminkar i minkfarmarna kan inte bete sig naturligt i något avseende, där de trängs med andra minkar i nakna gallerburar. Forskningen visar att bristen på naturligt liv föranleder djurens maniska beteende. De slänger sig mot burväggarna, försöker gräva i galler och biter varandra.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

Avveckla kärnkraften nu

Energiåret 2012 blev ett rekordår på många sätt. Elproduktionen i Sverige uppgick till 160 TWh, den högsta någonsin. Och överskottet var rekordstort. Nettoexporten blev nästan 20 TWh, eller 12 procent. Vindkraften gav 7,2 TWh, en ökning med 19 procent. Och, glädjande nog, börjar de effektiviseringsåtgärder som EU beslutat, ?bort med glödlampor eller ?högst 0,5 watts stand-by-förluster? slå igenom. Användningen av el sjönk med en procent om man ser till de temperaturkorrigerade siffrorna. EU har ju som mål att energianvändningen ska minska med 20 procent till år 2020.

Göran Sidén
Läs Insändaren

Mer grönt på tallriken

Som gymnasieelever vill vi belysa en negativ företeelse som lätt kan åtgärdas men ofta förmörkas, nämligen våra matvanor. Köttindustrin har anpassat sig till en skenande konsumtion av billigt kött, vilket lett till förödande livsvillkor för djur samt mer sjukdomar och ökad hunger för människor Det krävs mer grönt på tallrikarna!

Emelie Anneroth och Ebba Berggrund
Läs Insändaren

Politisk teater i Italien

Den 7 december förklarade Silvio Berlusconi att hans liberala parti (PDL) drog tillbaka sitt stöd för regeringen ledd av Goldman Sachsteknokraten Mario Monti. Strax före jul, efter det att samtliga större partier (inklusive PDL) i det italienska parlamentets underhus sagt ja till ett slutligt godkännande av åtstramningsbudgeten som en del av Montis så kallade stabilitetslag 2013-2015, lämnade Monti in sin avskedsansökan.

Jan-Erik Gustafsson
Läs Insändaren

Djurskyddslagen bara grönmålar ökat djurplågeri

Svenska djurs lidande har ökad dramatiskt sedan Astrid Lindgen fick djurskyddslagen i 80-års present år 1987. Det är därför nu dags att skippa djurskyddslagen och i stället fokusera på brottsbalkens tydliga förbud mot djurplågeri.

Jonas Norberg
Läs Insändaren

Det högervridna språket

Man behöver inte vara språkforskare för att inse att språket anpassas och utnyttjas av högern och makthavarna för att folk lättare ska acceptera nedskärningspolitiken och högervridningen i samhället. Några exempel: odemokrati kallas för "demokratiskt underskott", ökade löneskillnader kallas för "lönespridning", större möjligheter att sparka anställda kallas för "flexibel arbetsmarknad".

Thomas Erixson
Läs Insändaren

Interlingua - ett språk för alla

Om människor kan kommunicera minskar risken för missförstånd som leder till fiendskap. Vid samma tid som kol- och stålunionen skapades fanns ett färdigt, av språkvetenskapsmän i England påbörjat hjälpspråk, interlingua. Snabbt hade det kunnat bibringas unga genom en skolreform. Grammatiken ryms i allt väsentligt på en A-4 sida. Jämför med de 200-300 sidor skolgrammatik i engelska.

Bengt Enqvist
Läs Insändaren

Aktuellt har fel

Veckan efter klimatkonferensen kommer riksdagen att behandla Alliansens Infrastrukturproposition 2012/13:25, benämnd "Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem". Propositionen har stor betydelse för vår kommande klimatpåverkan. En tredjedel av våra koldioxidutsläpp härrör från trafiken. Om Alliansen så önskat hade man kunnat lägga en proposition som gagnat klimatarbetet åtminstone i Sverige.

Staffan Danielsson
Läs Insändaren

Replik: Når inte miljömål - Kew Nordqvist

Replik: Ohållbart jordbruk - Rune Lindström

Ny sjöfartspolitik behövs

Man kan undra om svensk handelssjöfarts nuvarande bedrövliga situation är en följd av en medveten politik eller en konsekvens av total avsaknad av politisk inriktning för branschen? Det är nämligen tydligt hur både nuvarande och tidigare regeringar negligerat denna för vårt land så viktiga näring. Sverige är nu den enda sjöfartsnationen inom EU som inte infört tonnageskatt (skatt på lastförmåga). Det medför klart ofördelaktiga villkor för våra rederier, som därför i allt fler fall flaggat ut.

Claes Jansson
Läs Insändaren

Inför behandligen av infrastrukturproppen: Lyssna på klimatvarningarna

Veckan efter klimatkonferensen kommer riksdagen att behandla Alliansens Infrastrukturproposition 2012/13:25, benämnd "Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem". Propositionen har stor betydelse för vår kommande klimatpåverkan. En tredjedel av våra koldioxidutsläpp härrör från trafiken. Om Alliansen så önskat hade man kunnat lägga en proposition som gagnat klimatarbetet åtminstone i Sverige.

Ulf Flodin
Läs Insändaren

Kommentar: Miljösamvetet säger nej till bilen - Thomas Görling

Vill du kommentera någon av dessa texter? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se