På den här sidan publicerar vi läsarnas egna texter. Du kan även få dina kommentarer publicerade på hemsidan och i tidningen genom att skriva till debatt@miljomagasinet.se.

DEBATT 2015

Det nybyggande landet

Det är min stora sorg att mitt parti inte kan lyfta blicken och se visionärt på framtiden. I dag har vi flyktingkatastrof, terrorhot, åldrande befolkning, naturkatastrofer, torka och erosion orsakad av klimatförändringar. Och risken för världskrig är påtaglig när så många stormakters intressen kolliderar i Syrien. I det läget gör Socialdemokraterna precis som vilket konservativt parti som helst skulle ha gjort - vi sluter oss och stänger dörren.

Matteus Westin
Läs Insändaren

Vår solidaritet behövs

I dag pågår en av de största flyktingtragedierna sedan andra världskriget. Våldet i olika områden i Mellanöstern tvingar miljoner kvinnor, män, barn och gamla att fly ifrån sina hem. Flera hundra tusen har dödats bara i kriget i Syrien, och många tusen till blir offer för konflikterna i Afghanistan och Irak.

Ruben Ismail
Läs Insändaren

Försvaret och hoten

Har någon förstått varför inga ryska ubåtar setts utanför Stockholm efter att försvarsöverenskommelsens nya budget klubbades i riksdagen? Innan var det ständiga observationer av någon pensionerad militär, visserligen med foton som ingen kunde tyda. Men hur korkad är då Putin som bjuder Björklund och alla ryssfobiker på detta just när försvarsbudgeten diskuteras?

Åke Brännström
Läs Insändaren

Ett rättvist klimatavtal i Paris tjänar freden

Låt inte våldet segra. Efter terrorattentaten i Paris får inte den franska klimatrörelsen genomföra sin stora klimatmarsch 29/11. Därför uppmuntrar de alla oss utanför Paris att manifestera även för dem. #March4us heter deras upprop och världen svarar.

Pontus Björkman
Läs Insändaren

Säljstopp för tobak

Det är ingen hemlighet för någon av oss att tobak är skadligt. Mest uppenbart är det med cigaretter. Men då snus innehåller samma cancerogena ämnen och är än mer beroendeframkallande finns det ingen anledning, för andra än lobbyister och önsketänkande snusare, att beskriva produkten som ofarlig. Rökare drabbas ofta, genom sitt beroende, av dålig hy och andedräkt, nedsatt sexuell förmåga och för tidig död. Detta framgår av cigarettpaketens varningstexter.

Peter Asthamn
Läs Insändaren

Nolltollerans mot tiggare

Ett nytt utspel från våra politiker är att nolltolerans ska gälla mot tiggare och att staten ska stödja kommunerna med att avhysa tiggare från boplatser i bilar, husvagnar och tält på privat eller offentlig mark. Flyktingarna får däremot flytta in på hotell där mat och husrum bekostas, medan romerna måste tigga ihop pengar för sin överlevnad. Vad beror skillnaden i behandlingen av dessa människor på? Brukar man inte säga att alla människor är lika mycket värda?

Krister Lilja
Läs Insändaren

Hellre hög skatt än slag mot de svagaste

Flyktingströmmen till Sverige är en ekonomisk utmaning för regeringen. På sikt kan den leda till ekonomiska vinster, om flyktingarna kommer i arbete, men först kommer onekligen kostnader. Hur ska boendena och integrationsåtgärderna finansieras?

Johan Agebjörn
Läs Insändaren

Döp om Systembolaget

Jag går till Systembolaget ibland för att köpa ekologisk vin, sprit eller öl. Inte för att köpa något "system" eller någon annan dataliknande produkt eller tjänst. Företagsnamnet måste återspegla tjänsten eller produkten.

Bernt Jakobson
Läs Insändaren

Bevara ändliga resurser

Våra ändliga resurser, som mineraler, olja etcetera bör helst stanna kvar i naturen. Utvinning brukar innebära förändringar av naturvärden och miljö samt föroreningar. Det kan konstateras att ersättningen till flera av de länder där utvinning och miljöpåverkan sker är försumbar.

J Torben Staehr & Göran Hansson
Läs Insändaren

Djuren på jorden

Innan den 4 oktober blev Kanelbullens dag, så firades något helt annat nämligen Djurens och Den Helige Franciskus dag.

Gunilla Melin
Läs Insändaren

Vattenfall vs Brunkol

Vattenfall har en märklig hundraårig historia. Först som en myndighet med uppgift att bygga ut den stolta svenska vattenkraften. Sedan som en motor för att göra Sverige till det kärnkraftstätaste landet i världen. Och nu som den största exploatören av tysk smutsig brunkol.

Jan Strömdahl
Läs Insändaren

Rödgrönt klimatsvek

Riksdagens trafikutskott har nyligen varit i Japan och Kina för att studera höghastighetsjärnvägar. Det gläder oss att man ser en framtida utveckling av svensk järnväg. Men när det gäller trafiken på våra befintliga banor är regeringen på defensiven.

Ulf Flodin
Läs Insändaren

Du kan rädda mat i riskzonen

"När man handlar mat kan man gärna välja varor med kort bästföre-datum", sa en bekant till mig nyligen. Jag trodde jag hört fel, men hon menade allvar. Om du hinner tillreda maten i tid så är det ett sätt att rädda den, sa hon, eftersom affären annars slänger den så fort dess bäst-före-datum passeras. Butikerna kastar av detta och andra skäl mycket mat, men hushållen är faktiskt värre.

Ingela Björck
Läs Insändaren

Frihandel ja, men på vilka villkor?

Sedan flera år pågår förhand- lingar mellan EU och USA om ett frihandelsavtal benämnt TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Avsikten sägs vara att underlätta export - import för alla! Men det finns hakar. Inom EU är det förbjudet att i tillväxtfrämjande syfte utfordra djur med antibiotika. Förbudet kom 2006 efter svenska påtryckningar.

Bertil Wallgren
Läs Insändaren

Lycksökare inom gruvindustrin

På senare år har vi via media ofta fått höra att olika utländska gruvbolag ska "vaska guld" i våra trakter. Stor glädje råder på orten. Tusentals jobb utlovas. Men redan efter några månader kommer svarta rubriker om att bolaget gått i konkurs.

Ragnvald Nilsson
Läs Insändaren

TTIP, svenskt jordbruk och framtiden

Just nu pågår förhandlingar om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Detta öppnar för livsmedelsexport från USA där antibiotika och hormoner samt GMO är i det närmaste totalt lössläppta. Kor får dagliga hormonsprutor och man har titthål in i deras magar. Sprutning med bland annat glyfosat som visat sig vara hormonstörande är legio. Hur ska svenskt jordbruk kunna konkurrera med till exempel USA:s?

Börje Svensson
Läs Insändaren

Ojnareskogen är räddad

Ojnareskogen är ett mycket värdefullt naturområde på Gotland. Nu och för framtiden. Biologisk mångfald och höga upplevelsevärden för turister och boende. Vi bör ha ett globalt perspektiv och planeringen för kalkstensbrytning ska avbrytas.

Birger Eneroth
Läs Insändaren

EU - högerns union

Det har ända sedan EU- och EMU-omröstningarna i Sverige funnits folk på vänsterkanten som hävdat att EU är en union där man kan föra en radikal vänsterpolitik och som kan användas för att ta kontrollen över storbolag och storfinans. De har beskrivit utopier om "ett rött Europa".

Thomas Erixzon
Läs Insändaren

Tickande bomb i avsaknad av en arbetarrörelse

Nyligen kunde vi i radion höra att utbrändhet även drabbat industriarbetare i den privata sek- torn. Utbrändhet och psykiatriska diagnoser bland de arbetande är inget nytt efter ett kvartssekel av arbetsvillkorsdumpning i Sverige.

Krister Lilja
Läs Insändaren

Bojkotta Fortum

I samband med att finska regeringen skulle ta beslut om kärnkraftbygget på Hanhikivi besökte en grupp aktivister från svenska miljö- och fredsorganisationer Fortums glassiga huvudkontor i Esbo. I god tid hade företräde begärts för att framföra det svenska perspektivet på det tilltänkta finsk-ryska kärnkraftverket på en underskön udde i Bottenviken.

4 undertecknare
Läs Insändaren

Påven, Titiyo & holländarna

Vad har påven, sångerskan Titiyo och en holländsk domstol gemensamt? Alla har på olika sätt tagit ställning i klimatfrågan.

Ingela Björck
Läs Insändaren

Ska vi vara Europas soptipp?

Jag vill be dig att följa med på en matrevolution med både blod, knölar och grönsaker som insats. Lugn, jag är varken politiker eller rabiat.

Bertil Wallgren
Läs Insändaren

Eländet i Pyhäjoki

Företaget Fennovoima har stora bekymmer. Förtroendet för företaget har kanske aldrig varit särskilt stort. Men efter de senaste veckornas tragikomiska turer med kroatiska Migrit Solarna Energija, bulvanföretag för den ryska makteliten, och uppgifter från Wikileaks om att en styrelsemedlem har kopplingar till den "bulgariska energimaffian", så måste väl förtroendekapitalet nu slutligen få anses vara helt förbrukat?

Elisabeth Holmström
Läs Insändaren

SD:s skogspolitik - samma gamla hänsynslöshet

Sverigedemokraterna, SD, har i år bestämt sig för att sluta med att enbart tjata om invandringen för att i stället bredda sig och intressera sig för andra frågor. En sådan är tydligen skogspolitiken. Där har de tyvärr inte lagt ner särskilt mycket jobb. De har valt den enkla vägen att ta en titt på bransch- och lobbyorganisationen Skogsindustriernas skogsprogram och i stort sett kopiera det rakt av.

Thomas Tidholm och Viktor Säfve
Läs Insändaren

Inga krislager för livmedel

Civilförsvarsförbundet med flera har givit ut en bok som kallas Beredskap i kris. Där kan man läsa att Sverige 2002 avskaffade beredskapslager för livsmedel, medan Finland har lager för tolv månader. Ett lager som successivt förnyas. Det är tydligt att EU godtar stöd till jordbruket om det sker med hänvisning till krisberedskap. EU har inga lager, så därifrån kan vi inte få någon hjälp vid en livsmedelskris. Butikernas lager påstås räcka en dag och centralagrens 3-8 dygn.

Börje Svensson
Läs Insändaren

Frihet gäller inte kvinnor

Genom att först privatisera vården och sedan med hjälp av övriga allianspartier sänka ersättningen för medicinska aborter har Kristdemokraterna, helt genom ekonomisk styrning och utan att behöva ta någon som helst debatt, lyckats med att genomdriva sin abortfientliga politik.

Pia Sällemark
Läs Insändaren

Leve matrevolutionen

Jag vill be dig att följa med på en matrevolution med både blod, knölar och grönsaker som insats. Lugn, jag är varken politiker eller rabiat.

Mårten Thorslund
Läs Insändaren

Medias roll måste ändras

I ett globalt sammanhang håller vår civilisation på att snabbt utplånas. Matproduktionen hotas av brist på sötvatten, torka, jorderosion och översvämningar. Människors hälsa försämras i alla länder på grund av välfärds- eller fattigdomssjukdomar. Det ekonomiska systemet kan kollapsa inom kort och de geopolitiska konflikterna växer okontrollerat. Detta är bara början på en lång lista av utmaningar som mänskligheten måste lösa.

Christer Nylander
Läs Insändaren

En ny väg till kompetensförsörjning

Det finns en tydlig oro över kompetensförsörjningen i Sverige. Vår apell beskriver en väg för att säkra framtidens kompetensförsörjning, såväl i enskilda organisationer som i branscher, genom att utnyttja bland annat de äldres; "årsrikas" erfarenhet och samhällsengagemang parat med unga människors behov av utveckling och stöd.

Barbro Westerholm och Anna Larsson
Läs Insändaren

Sommarlov tyvärr inte glädje för alla barn

Snart är det sommarlov och för många barn och unga innebär det något helt underbart och fantastiskt. En tid där en kan åka iväg på kollo, semester, besöka nya platser och träffa nya vänner.

Maliha Khan
Läs Insändaren

Varför är Icas egen grädde från Tyskland?

Ica är i Sverige en stor koncern och där talar ni om att ta ansvar. Men sedan en tid lanseras allt fler "egna produkter".

Eva Åkerstedt
Läs Insändaren

EU måste panta mer

I dag lever vi ett marknadsekonomiskt Europa där vi handlar allt mer inom den fria handeln. I Europa köper vi allt från Haribo i Tyskland till Karlova?ka i Kroatien. Från Tuborg i Danmark till Mythos i Grekland. Samtidigt som handel sker mellan länder och landsmedborgare talar vi om miljön.

Linus Eriksson
Läs Insändaren

Stoppa spridningen av silverjoner

När det gäller vissa miljöskadliga beteenden är det svårt att förstå varför de fortgår. Detta med spridningen av silverjoner och kolloidalt silver är ett sådant exempel. Silverjoner är för livet i vattnet mer förödande än kvicksilver och förstör samtidigt de nyttiga bakterierna i våra reningsverk. Silver är vanligen något vi förknippar med positiva saker, men tillsammans med bland annat bly, kvicksilver och uran är det också en av våra tungmetaller.

Peter Asthamn
Läs Insändaren

Odla för livet

I dagarna är debatten om rätten till liv het i svensk politik. Jag har förmånen att vara del av en folkrörelse som främjar livet på riktigt - koloniodling! Utan en bördig jord kan inte det mänskliga livet på jorden existera. Trots det för jordbrukare och de som vurmar för insekter och småkryp en tynande tillvaro. Även om kolonister i dag inte odlar för att kunna ställa mat på bordet i samma grad som för 100 år sedan, så äter vi gärna det vi odlar.

Mårten Thorslund
Läs Insändaren

En mer rättssäker arbetsskadeförsäkring

AFA är försäkringsbolaget som försäkrar alla som arbetar, vilket innebär att fyra miljoner kunder är anslutna. Den som skadas i arbetet ska få ersättning av AFA, men upp till 40 procent av de skadade får ingen ersättning. Arbetsskadeförsäkringen, en del av våra sociala förmåner, kallas sedan decennier "den glömda försäkringen". Utredning efter utredning konstaterar att den är otidsenlig, diskriminerande, rättsosäker och en organisatorisk katastrof. Men inget händer.

Leif Kåvestad
Läs Insändaren

Massgrav i Medelhavet

Sedan ännu en båt med migranter som försökt ta sig till EU har kapsejsat i Medelhavet befaras 900 personer ha omkommit utanför Libyens kust. Enligt EU:s gränsmyndighet Frontex, som har sitt säte i Warszawa i Polen, väntar så många som en halv miljon människor på att försöka ta sig från Libyen till Europa.

Eva-Britt Svensson
Läs Insändaren

Jag vill åka tåg på semestern!

Klimatmedvetandet går framåt på många områden. Vi slår rekord i vindkraft och solenergi väntas få ett stort genombrott i år. Men inom trafiksektorn står det still - eller går bakåt. Trots att vi alla vet att tågresor är oändligt mycket klimat- och miljövänligare än flyg verkar det fullständigt omöjligt för Europas trafikplanerare att samordna och modernisera tågen

Anika Agebjörn
Läs Insändaren

Replik: SJ: Lösningen är att avreglera - Maricka Berggren

Replik: Svårt att hitta bästa resan - Kurt Karlsson

Replik: SJ säljer inte bara egna resor - Ingemar Siby

Replik: SJ säljer inte alls utrikesresor - Anika Agebjörn

Öppet brev till kulturministern

När medlemmar av Islamiska Staten slår sönder omistliga kulturarv förfasar vi oss. När samma sak händer i Sverige bryr vi oss inte. Det jag tänker på är den rivning av gamla vattenkraftverk och dammar som funnits och fungerat i hundratals år.

Olof Karlsson
Läs Insändaren

Finanselitens agenda

Finanseliten vill knappast ha in alla i arbete utan vill snarare ha in alla på arbetsmarknaden; för när utbudet av arbetslösa är större än efterfrågan pressas löner och arbetsvillkor. Reinfeldts före detta regering, Socialdemokraterna, LO, TCO, Riksbanken och Konjunkturinstitutet eftersträvade allihop en öppen så kallad "jämviktsarbetslöshet" på närmare sju procent, enligt Uppdrag Gransknings Jobb-bluffen den 10 september 2014.

J Torben Staehr
Läs Insändaren

Demonisering av Putin

Det kan vara bra att kritisera missförhållanden i Putins Ryssland. Vi vill dock efterlysa en mer nyanserad debatt, som även visar vilka andra stater som delar eller bär ett ansvar till den nu aktuella krisen i Ukraina. Tyvärr tycks det vara svårt eftersom vi sedan länge lever mitt i ett informationskrig, där propaganda förekommer från flera håll.

Leif Elinder och Sven Ruin
Läs Insändaren

Bra gjort Margot

Det var på tiden att det skandalösa vapenavtalet med Saudiarabien blev uppsagt av regeringen. Detta land är en av världens värsta och mest kvinnoförtryckande diktaturer. Margot Wallström gjorde också alldeles rätt som kallade Saudiarabiens straffmetoder för "medeltida". Det var en tydlig beskrivning av det straff på 1000 piskrapp och tio års fängelse som en saudisk bloggare för demokrati och mänskliga rättigheter nyligen fick.

Thomas Erixzon
Läs Insändaren

Öppet brev: Ta lärdom av Fukushima

Vi vädjar till Japan att ta lärdom av den fruktansvärda kärnkrafts-olyckan i Fukushima för fyra år sedan och inte återstarta reaktorer i landet. Vid Fukushima Daiichi kärnkraftverk i Japan inträffade den högst osannolika katastrofen den 11 mars 2011.

43 underskrifter
Läs Insändaren

Bristande demokrati i Göteborgs stift

Svenska kyrkan gör stor sak av att vara en demokratisk kyrka. Och demokratin i kyrkan är nog en självklarhet för hennes medlemmar. Det är antagligen också en självklarhet för alla att en demokratisk organisation genomsyras av öppenhet. Göteborgs stifts beslut att upprätta ett nyttjanderättsavtal med bergtäktsföretaget Svevia är däremot en märklig uppvisning i just det motsatta.

Mikael Johansson
Läs Insändaren

Fientlig arbetarpolitik

Den arbetarfientliga politiken fortsätter med oförminskad styrka under Socialdemokraternas nya minoritetsregering. Nyligen damp det ner ett hotbrev i brevlådan från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hos dem som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. I brevet framgår att nya regler införs den 1 mars samt hur de arbetslösa ska bestraffas ekonomiskt om de inte gör som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan säger.

Krister Lilja
Läs Insändaren

Hjälp fattiga att få mat

Abdullah är ett väldigt viktigt namn för mig, säger Zlatan Ibrahimovic i sin egen app. Efter hans konstmål förra lördagen på fotbollsarenan Parc des Princes i Paris slet han i glädjeruset av sig tröjan och visade 50 namn intatuerade på sin kropp. 50 namn av de 805 miljoner människor som lider av hunger. Zlatan hjälper FN:s livsmedelsprogram att sprida kunskap om världshungern. En tredjedel av alla barndödsfall i utvecklingsländer är knutna till hunger. Globalt är ett barn av fyra kroniskt undernärd. Det här är en katastrof.

Jonas Paulsson
Läs Insändaren

Elöverkänslighet är en sjukdom

Professor Martin Pall gick under två års tid igenom forskningen inom området elektromagnetiska fält och icke-termiska effekter. Hans rapport publicerades 2013. Nyligen höll han ett föredrag på Oslo Universitet som kan ses via universitetets hemsida. Han hävdar där bestämt att elöverkänslighet är en fysisk sjukdom och att det bara är en tidsfråga innan den erkänns. Den troligaste teorin handlar om de mekanismer på cellnivå som ligger bakom bakom icke-termiska biologiska effekter och vilka reaktioner dessa kan medföra i kroppen.

Inger Svedmyr
Läs Insändaren

Slakta inte Stockholms kulturarv

Politiker i stadshuset: Svik inte vår huvudstad. Svik inte landet och medborgarna i en sådan central fråga som förnyelsen av Slussen! Detta är den viktigaste, men också sämst hanterade stadsbyggnadsfrågan inom Stockholms stad sedan rivningen av Klarakvarteren. Många av er röstades fram av väljare som litade på er kritik av "Nya Slussen". De litade på ert löfte att ta ett rejält omtag och nytänk inför den nödvändiga ombyggnaden. Tänker ni nu ändå sätta alliansens plan i verket?

97 undertecknare
Läs Insändaren

Ideell handel överlever inte 25 procent moms

Skatteverket hävdar nu att ideella organisationers butiksmässiga försäljning av skänkta varor ska beläggas med 25 procent moms. Detta utan att någon ändring av lagen har genomförts eller något politiskt beslut har fattats.

Tommy Andersson
Läs Insändaren

Partiers interna demokrati

Rune Lanestrand avslutar sin ledare med påståendet att: "Allt styrs från de oåtkomliga partibunkrarna. Inte bara i riksdagen utan också i kommuner och landsting/regioner." Jag vet inte vilket parti Lanestrand har upplevt. Jag vet bara hur det är i Miljöpartiet, MP, och på kommunal nivå. Där har jag varit med som gräsrot, och kunnat bidra till partiprogram flera gånger.

Sven-G Hultman
Läs Insändaren

Replik: Mer diskussion om demokrati! - Rune Lanestrand

Replik: Unket i Sveriges riksdag - Gösta Pålsson

Replik: Alla beslut tas inte i bunkrar - Sven-G Hultman

Replik: Behövs mer demokrati - Inger Elmquist

Ensidig mobilindustri döljer medaljs baksida

I mitten av januari ringde SVT och ville göra en intervju om elsanerat vårdrum på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Vi träffades, jag berättade om hur vardagen kunde vara för många el- och strålningsöverkänsliga, om de problem trådlös teknik och master/sändare kan medföra med mera.

Egon Reiver
Läs Insändaren

Licensjakt - stor skada

Naturskyddsföreningen har som miljöorganisation ett åtagande att skydda svensk natur, och vargen är en ekologiskt viktig art som har saknats i vår natur. Jaktbesluten om att fälla så många som sammanlagat 44 vargar (medräknat åtta vargar i Dalarna) innebär ett risktagande när det gäller den känsliga vargstammen, som redan är hårt ansatt av inavel, isolering och illegal jakt.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

Välj ekologiskt

Den senaste tiden har osäkerhet spridits kring om ekologiska val verkligen är speciellt bra. Tre forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har publicerat en uppmärksammad debattartikel och företrädare för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) propagerar för konstgödselns välsignelser. Så, vad finns det för anledningar att välja ekologiska livsmedel?

Peter Asthamn
Läs Insändaren

Fördjupning om gårdar behövs

Mjölkgården med helhetssyn - rubriken är fel. Som så ofta har nämligen ekonomin glömts bort! Hur ska investeringen betalas? Vem ska jobba gratis med djurskötseln? Och förlora pensionspoäng och ställas utanför de sociala stödsystemen som baseras på "inkomstbortfallsprincipen".

Thomas Gunnarson
Läs Insändaren

Replik: Jordbruket ska försörja gårdens familjer - Varis Bokalders

Replik: Söker realistiska - Thomas Gunnarson

Välj ekologiskt

Den senaste tiden har osäkerhet spridits kring om ekologiska val verkligen är speciellt bra. Tre forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har publicerat en uppmärksammad debattartikel och företrädare för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) propagerar för konstgödselns välsignelser. Så, vad finns det för anledningar att välja ekologiska livsmedel?

Peter Asthamn
Läs Insändaren

Förbifartspengarna behövs i hela Sverige

Den så kallade "förbifarten" i Stockholm skulle bli Sveriges dyraste motorväg men är redan en föråldrad lösning för en växande storstad. Om förbifartspengarna överförs till kollektivtrafik blir det pengar över för infrastruktursatsningar runt om i hela landet.

Lars Igeland
Läs Insändaren

Lyxvarans pris

Vi i Sverige har de senaste åren kraftigt ökat konsumtionen av cashewnötter. De flesta av oss har nog någon gång provat cashewnötter, men vet du vad konsumtionen av nötterna innebär? Vad är priset och vem betalar för nötindustrin?

Rasmus Orsén
Läs Insändaren

Replik: Bojkotta cashew? - Anne Lönnerud

Replik: Goda nyheter cashewälskare - Kerstin Dahlin

Vill du kommentera någon av dessa texter? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se