Ursprungligen publicerad på Insänt i Miljömagasinet 8, 20 Februari 2015

Slakta inte Stockholms kulturarv

Politiker i stadshuset: Svik inte vår huvudstad. Svik inte landet och medborgarna i en sådan central fråga som förnyelsen av Slussen! Detta är den viktigaste, men också sämst hanterade stadsbyggnadsfrågan inom Stockholms stad sedan rivningen av Klarakvarteren. Många av er röstades fram av väljare som litade på er kritik av "Nya Slussen". De litade på ert löfte att ta ett rejält omtag och nytänk inför den nödvändiga ombyggnaden. Tänker ni nu ändå sätta alliansens plan i verket?

Massiv kritik av projektet har redan presenterats av meriterade stadsplanerare, arkitekter, trafikforskare och kultursakkunniga. Ta del av deras sakutlåtanden.

- Glöm inte historien!
Glöm inte allmänhetens och historiens dom över förstörelsen av Klara och den skam som förknippas med de som då bar ansvaret. Låt inte ombyggnaden av kulturarvet Slussen och era egna namn röna samma öde.

Glöm inte almarna i Kungsträdgården. Underskatta inte människors vrede och minne!

- Slakta inte Stockholms kulturarv!
Låt inte den plats som kanske är Stockholms mest älskade, och bland de internationellt mest kända, ersättas av det förslag som alliansen 2011 sjösatte med tre rösters övervikt. Projektet saluförs under namnet Nya Slussen och tycks helt styrt av vinstmaximering per kvadratmeter och ekonomiska allianser.

Låt inte den geniala trafiklösningen ersättas av omoderna T-korsningar och motorvägsliknande ramper. Den nya bron, bredare än Essingeleden, byggs ut 25 meter i Saltsjön och norra brofästet landar tre fastigheter ner på Skeppsbron, och detta i stadens historiska hjärta.

Vilken annan europeisk huvudstad skulle tillåta detta barbari på sitt gemensamma kulturarv? "Nya Slussen" åsidosätter, till Mammons ära, trafikfunk-tionalitet, arkitektonisk strin-gens och kulturvärden.

"Nya Slussen" omintetgör effektivt dagens utblickar och vyer samt utsikterna från Katarinavägen och Fjällgatan för att nämna några av stadens mest eftersökta turistmål med besökare från när och fjärran. I stadens direktiv till arkitekttävlingarna har man inte tagit hänsyn till stadens historia, topografi och klimat.

Trots försök till förbättringar riskerar "Nya Slussen" att bli ett ofantligt ekonomiskt, funktionellt, kulturellt och politiskt fiasko! Låt inte Slussen i framtiden listas bland de mest misslyckade och dyra arkitekturprojekten i Europas huvudstäder.

- Ändra kurs! Genomför inte detaljplanen för Nya Slussen.
Samrådsförfarandet och stadens information har genom hela processen brustit och från start präglats av både demokratiskt underskott och flagrant förakt för kritiska röster och alternativa tankespår. Bjud in dem som genom år av arbete med Slussenfrågan besitter ovärderliga kunskaper om platsens funktion och egenart, topografi och historia. Slussen måste byggas om, men med anpassning till dessa förutsättningar.

- Det finns alternativa förslag. Lyssna på kritiska röster och bjud in till dialog!
Låt inte okunnighet och likgiltighet fördärva ett av Stockholms viktigaste förnyelseprojekt. Det finns både bättre och till platsen mer anpassade förslag. Projektet "Nya Slussen" är dysfunktionellt, oansvarigt dyrt och har bedrivits på ett etiskt och juridiskt tvivelaktigt sätt. Staden riskerar att få ett nytt Hallandsåsen på halsen av skenande kostnader och ogenomtänkta miljökonsekvenser!

- Ni kommunpolitiker, valda på fyra år, besinna ert ansvar inför samtid, framtid och Stockholm som ett 750-årigt nationellt kulturarv!
Nu har, den av den nya stadshusledningen beställda granskningen av Nya Slussen kommit. Expertgruppens rapport riktar betydande kritik mot Nya Slussen-projektet, särskilt när det gäller kollektivtrafik, cykeltrafik, biltrafik och kostnader samt att frågan om utsikter måste utredas

Vill du kommentera den här texten? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se

Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se