På den här sidan publicerar vi läsarnas egna texter. Du kan även få dina kommentarer publicerade på hemsidan och i tidningen genom att skriva till debatt@miljomagasinet.se.

DEBATT 2012

Matsäkerhet med agroekologi

Hur kan vi möta en ökad efterfrågan på näringsrik mat i en tid när jordarna säger ifrån? I takt med att klimatförändringarnas härjningar blir alltmer frekventa och ödesdigra stimuleras också jakten på hållbara lösningar. Mirakelmetoder har bejublats och ratats, men ännu tycks den globala miljöspiralen fortsätta sin tveklösa väg ner i avgrunden. Men kanske är det äntligen tid för förändring? Lösningen stavas agroekologi.

Agnes Lanker
Läs Insändaren

Riskerna med trådlös teknik

Europarådet rekommenderar nu förbud för mobiler och trådlösa nätverk i skolor. Att barn inte förstår allvaret med skaderisken av elektromagnetisk strålning är förståeligt, men att föräldrar och skolpersonal verkar helt oinformerade och okunniga i ämnet är skrämmande. Detta kan vi tacka våra myndigheter för, som år efter år har gjort allt för att dölja dessa risker, liksom media som refuserar det mesta i detta ämne, till stor glädje för telekomindustrin.

Kalle Hellberg
Läs Ledarsticken

Replik: Ange källa Kalle Hellberg - Lars Klasén

Replik: Att söka information ger svar - Kalle Hellberg

Replik: Fyra oklarheter och ett rätt - Lars Klasén

Brott mot Nobels testamente

Den 10 december står ledande företrädare för Europeiska Unionen i Oslo uppklädda för att ta emot det fredspris som Stortingets Nobelkommitté har beslutat tilldela EU. Enligt Alfred Nobels testamentet ska fredspriset tilldelas "den person som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser"

Jan-Erik Gustafsson
Läs Insändaren

Vindkraft ger svenska jobb

Många vindkraftkritiker har klagat på att de vindkraftverk vi reser är importerade och därmed är vindkraft ingen inhemsk energikälla samt att den inte leder till så många arbetstillfällen i Sverige. Men detta är helt fel.
Det stämmer att vi inte har någon tillverkare av kompletta stora verk i landet, vilket vi borde ha med tanke på vår stora och kompetenta mekaniska och elektrotekniska industri. Men industriellt är vindkraften ändå en ypperlig affär för oss.

Göran Sidén
Läs Insändaren

Demokrati ur spel

När jag gick i gymnasiet på 1950-talet fick vi lära oss att Sverige är en demokrati. Det innebär, stod det i Svensk samhällslära, att en riksdag, bestående av representanter från hela landet och alla partier med över fyra procent av röstetalet, fattar beslut i frågor som rör hela riket.

Thomas Görling
Läs Insändaren

Nej till svensk vapenmässa

Den 27-29 november arrangeras för första gången en militär vapenmässa i Sverige. Syftet är att underlätta tillverkning och försäljning av vapen och militära materiel. För att åstadkomma det har mässan en egen "matchmaking" där civila företag sammanförs med företag inriktade på vapentillverkning, seminarier om hur man går till väga för att vinna upphandlingar och exportera vapen så effektivt som möjligt samt en mässhall full av vapenkomponenter.

Nätverket Ofog m.fl.
Läs Insändaren

Skärp gruvbrytningsreglerna

Enligt radioprogrammet Kaliber den 28 oktober så är Sverige billigast i världen när det gäller att tillåta utländska bolag att driva gruvbrytning. Australienska Dragon Mining har släppt ut mer än 40 gånger det tillåtna värdet av tungmetaller.

Börje Svensson
Läs Insändaren

Nedskräpning av cigarettfimpar ska kosta

Sedan den 10 juli 2011 är det förbjudet att skräpa ned på allmän plats. För den som låter bli att ta hand om sitt skräp blir det böter. Det finns dock några undantag i den nuvarande lagstiftningen. För den som slänger bussbiljetter, tuggummin, godispapper och cigarettfimpar på marken blir det inga böter.

Susanna Haby
Läs Insändaren

Krav-mjölk bättre

Fördelarna med Krav-märkt mjölk är bland annat: Krav-kor äter Krav-märkt foder som i huvudsak kommer från den egna gården. Det innebär att fodret odlats utan spridning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel som hotar naturens mångfald och grundvatten.

Per-Olov Erickson
Läs Insändaren

Lördagskött och mer vegetariskt

Många barn älskar godis. Om de hade fått som de vill hade de ätit godis varje dag. Men för många får man bara äta godis på lördagar, lördagsgodis. Totalt 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från djurhållningen (den totala transportsektorn står för 14 procent) enligt FN:s rapport.

Felicia Kindeberg Sederblad
Läs Insändaren

Miljösatsningarna uteblir

Regeringen har angett ett totalt reformutrymme för 2013 till 23 miljarder kronor. Av detta satsas endast 0,54 miljarder på klimat och miljö. Urdåligt. Det betyder att satsningen på sänkt bolagsskatt är 30 gånger högre och såvitt jag förstår utan att ställa några miljökrav på bolagen för att få del av skattesänkningen..

Börje Svensson
Läs Insändaren

Om MP:s program

Jag hörde vad som sades om förslaget till partiprogram för MP i radion och vart både förskräckt och förtvivlad och satte mig ned och skrev nedanstående som just är: En idéskiss till ram för MP:s partiprogram.

Jan-Olov Bernhard
Läs Insändaren

SJ får inte utkräva böter

För flera år sedan skrev jag i Järnvägsfrämjandets tidning Klart Spår en artikel betitlad "Varför vill inte SJ sälja biljetter?" Tyvärr fick jag inget svar på frågan.

Thomas Görling
Läs Insändaren

Lantbrukarnas riksförbund försvarar en sjuk sak

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har tydligen känt sig hotade av den växande kritiken mot skogsbruket. Nu har man skickat ut ett brev till sina medlemmar där man ber dem att "stå upp för den svenska modellen", läs kalhyggesbruket.

Thomas Tidholm och Viktor Säfve
Läs Insändaren

Replik: Sluta se landsbygdens folk som syndabockar - Thomas Gunnarson

Kommentar: Kalhyggesbruket en lekstuga - Barbro Helena Carlman

Stå upp för naturen vid Sveriges längsta sandstrand

Bilkörningen på den långa sandstranden i Laholmsbukten är en märklig tilldragelse, som skadar miljön, är föråldrad, otidsenlig, helt enkelt absurd. Stora naturvärden, rekreationsvärden och hälsovärden sätts åt sidan.

Gunvor Petersson
Läs Insändaren

Alla har inte råd med avdragsfinansierad välfärd

Även bland borgerliga politiker brukar det heta att vård, skola och omsorg ska vara gemensamt finansierad. Regeringens förslag om avdrag för läxhjälp och miljöpartiets förslag om avdragsfinansierat bostadsbidrag för ensamstående föräldrar signalerar något nytt.

Jan Lindholm
Läs Insändaren

Miljövänlig tillväxt

Hela vårt ekonomiska system står i dag inför en jättelik utmaning: Med en årlig tillväxt på dagens mål om minst 2 procent skulle ekonomin om 100 år vara sju gånger större och om 300 år cirka 400 gånger större.

Samuel Kazen Orrefur
Läs Insändaren

Tyskland bäst på förnybart

Enligt det tyska finansministeriet, om jag fattat rätt, så har stängningen av åtta kärnkraftsreaktorer i Tyskland kunnat ske utan någon ökning av koldioxidutsläppen.

Börje Svensson
Läs Insändaren

Hjälp den svenske bonden

Det går nu i svenska butiker att köpa brasilianskt kött för 98 kronor kilot. Trots att Sverige kan exportera ganska stora mängder svenskt kött på grund av att det håller bättre kvalité än övriga länders fortsätter svenskarna att köpa billigt importerat kött.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

Välj rätt fisk

Fisk är både gott och nyttigt och vi människor borde få njuta av havets läckerheter. Problemet är att 75 procent av världens fiskbestånd är överfiskade. Redan om 40 år kan haven var tomma på matfisk om vi inte gör något.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren

"Det är skillnad på vattenkraft och vattenkraft"

Att inse vattenkraftens stora negativa miljöpåverkan är en viktig del i en hållbar energiomställning. Som Nette Enström skriver (i Miljömagasinet nr 33) gör vattenkraften stor skada på ekosystem och natur i form av till exempel torrlagda älvfåror, översvämmade skogsområden och vandringshinder.

Emanuel Blume
Läs Insändaren

Utfasning av reseavdraget gynnar klimatet

Alla tillgängliga undersökningar visar att koldioxidutsläppen i Sverige och i resten av världen ökar. Mänskligheten är samlad på ett Titanic som i hög hastighet går rakt emot ett isberg.

Karin Svensson Smith
Läs Ledarsticket

Kommentar: Miljöaktivist? - Olle Ljungbeck

Lundsberg fostrar empatilösa strebrar

Det har talats mycket om pennalism och råhet i samband med elevhemmen på Lundsberg. Och det är bra att dessa feodala kvarlevor kommer upp i dagen. (Nu också fiffel med statsbidrag.)

Rune Lanestrand
Läs Insändaren

Till försvaret av svenska språket

I lördags hände det igen, svensk journalist intervjuade italienska modeskapare på engelska i radion. Italienarna svarade, mer eller mindre stapplande på engelska.

Sanni Gerstenberg (ledarredaktionen)
Läs Ledarsticket

Kommentar: Stå upp för svenskan - Medlemmar i Språkrådet

Haningeleden förstör Flemingsbergsskogens reservat

Flemingsbergsskogens naturreservat i Huddinge kommun bildades för sex år sedan för att skydda en av Stockholms läns viktigaste naturskogar. Skogen är stor och sammanhängande, på nästan 1000 hektar, och därmed ett av länets största väglösa områden.

Jacob von Oelreich
Läs Insändaren

Prostatacancer från mjölken?

Svenska Dagbladet (SvD) skrev den 18 december 2011 om "ett band av dödlig prostatacancer, som sträcker sig över Skandinavien." Man tror att svaret på sjukdomen kan bero på vår livsstil - kanske rent av finnas i mjölkglaset!

Agneta Gutiérrez
Läs Insändaren

Replik: Vad ska vi ge nyfödda pojkar? - Eric Swanström

Högsta förvaltningsdomstolen bryter mot mänskliga rättigheter

Jag begärde av domstolen att få en kopia på en dom från denna myndighet och förklarade att deras PDF-filer inte fungerar att läsa med skärmläsare, och att jag behöver få den i ett Word-format så att jag kan läsa domen utan hjälp av en seende person.

Sven Aivert
Läs Insändaren

Håll fast vid kvicksilverförbudet!

Sverige har sedan några år förbud mot kvicksilver i nya produkter. Nu vill EU, enligt radioekot, att Sverige ska tillåta kvicksilver i nykomponerade apparater. Jag hoppas verkligen att den svenska regeringen håller fast vid vårt förbud.

Börje Svensson
Läs Insändaren

LCHF orsakar cancer och hjärt- och kärlsjukdomar

För att bekämpa LCHF-diet-hysterin och förbättra matvanorna bör riksdagen ta initiativ till en utredning om hur matkonsumtionen kan påverkas med ekonomiska styrmedel. Vetenskapliga fakta är att dieten skadar hälsan.

Jonas Paulsson och Stig Bengmark
Läs Insändaren

Replik: Ät kött från djur som levt i frihet - Rebecka Svanberg, Jenny Reimers och Thorsten Laxvik

Replik: Jonas Paulsson och Stig Bengmark blandar bort korten om LCHF - Per Melin

Replik: Helt fel om LCHF - Diana Fernlund

Om Slussen och staden

Tisdagen den 17 april ordnade föreningen Bevara Slussen en träff i ABF-huset i Stockholm. Peter Frisk visade bilder och berättade om sin syn på hur man kan bevara, rekonstruera och modernisera Slussen alltiett och på ett bättre sätt än vad som är på gång.

Lilian Goldberg
Läs Insändaren

Etikgranskningen av Carema - En skymf

Carema Care har inte fällts av Vårdföretagarnas etikråd, kunde man nyligen läsa. Halleluja! Alltså gjorde de inget fel när de vanvårdade äldre demenssjuka. Eller?

Stina-Clara Hjulström
Läs Insändaren

Replik: Vårdföretagarna: Fortsatt förtroende för Carema - Håkan Tenelius

Det finns goda exempel på skolor

Annaskolan i Dalarna har som policy att vara en lågstrålande skola: inga trådlösa nätverk, telefoner eller mobiler får användas på skolan. Målsättningen är att inte utsätta barn för onödiga risker. Därför finns endast fasta telefoner och trådbundna nätverk på skolan.

Agneta Gutiérrez
Läs Insändaren


Kommentar: Trådlöst - för osäkert - Yvonne Chan

Volvo IT:s destruktiva datorsystem

Som gymnasieelev på Kärrtorps Gymnasiums tredje ring med inriktningen Naturvetenskap: Matematik och Programmering har jag studerat både före och efter bytet till Volvo IT:s systemlösning. Jag skriver den här insändaren för att informera om mina upplevelser med den nya kommunala IT-lösningen.

Henrik Hellström
Läs Insändaren

Kommentar: Centraliserad datorupphandling förstör utbildningen - Kristian Alvarez

Löshundsjaktens konsekvenser

Nu har det hänt igen! En hundförare har under jakt blivit allvarligt skadad, då hunden jagat upp en björn. Björnen attackerade jägaren, som försvarade sig genom att skadeskjuta björnen.Det är inte första gången som björnar uppretade av jakthundar går till livsfarliga angrepp mot hundföraren.

Per-Olof Erickson
Läs Insändaren


Körskadorna i skog allt brutalare

Skogsbrukets jakt på virke med monstruösa maskiner skapar körskador vid avverkningar av aldrig tidigare skådad omfattning - rent ut sagt groteska och förnuftsvidriga! Metoder och maskinpark anpassas inte för att minimera körskadorna.

Bert Andersson
Läs Insändaren


20 timmars vecka - bra men ändå fel

Det är så många som skriver bra artiklar om än det ena än det andra med målet att vi ska få en för människorna, och för vår jord, mindre stressig tillvaro. Men ytterst få kommer längre än att behandla ett symptom eller ett delproblem. Det gör mig förtvivlad, jag begriper inte varför det ska vara så svårt att ta ett par steg till i orsakskedjan och ge sig på det som är den faktor som driver på oss och gör att vi utan att se sambanden fyller vår funktion i tillväxtkarusellen.

Jan-Olov Bernhard
Läs Insändaren


Bojkotta storbankerna

Bankdirektörerna har rymliga samveten. Efter den baltiska skandalen har de nu mage att gå ut i pressen och hota med att sluta betjäna kunderna med insättning och uttagning av kontanter.

Herman Siklund
Läs Insändaren

Naturvårdsverket är orealistiskt

Naturvårdsverket utkom i januari med rapporten Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Det intressantaste med den är vad den inte innehåller.

Jan Lönn
Läs Insändaren

Bryr sig politiker om ungas behov

I TV4:s Nyhetsmorgon den 18/2 sitter Nyamko Sabuni, ungdomsminister, för att diskutera bostadslösheten och arbetslösheten för ungdomar. Med andra ord en diskussion om den prekära situation som ungdomar lever i.

Katarina Granander
Läs Insändaren

Sammanhållen journalföring

Det har enligt min uppfattning talats väldigt lite om Sammanhållen journalföring. Har man tagit upp det från makthavarnas sida har det bara varit i positiva ordalag. Men jag är inte så säker på att man som patient är medveten om vad det innebär.

Anette Schwartz-Bergman
Läs Insändaren

Vill du kommentera någon av dessa texter? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se