Ursprungligen publicerad på Debatt i Miljömagasinet 14, 5 April 2012

Ät kött från djur som levt i frihet

Replik på texten Inför skatt på köttprodukter i MM nr 12

Vetenskap handlar om att förkasta teorier när verkligheten inte stämmer överens till 100 procent. I praktiken är det dock inte praktiskt möjligt på grund av mätfel och dylikt. Därför tillämpas den strikta metoden endast inom de mest teoretiska disciplinerna, huvudsakligen matematik och filosofi.

Andra discipliner förkastar istället sina teorier när man kan visa att de inte är konsekventa, alternativt konsekvent misslyckas med att förklara vissa fenomen.

I artikeln Inför skatt på köttprodukter finns ett flertal sådana hypotetiska resonemang som borde förkastats sedan länge. Man radar upp siffror på sjukdomar, köttkonsumtion och pengar, och sedan är det meningen att man ska dra slutsatsen att siffrorna hör ihop.

Låt oss börja med sjukdomar och konsumtion av animalier. Några av de mest friska folkgrupperna i världen lever i hög grad på animaliska produkter. Dit hör inuiter (huvudsakligen säl, ren och fågel) massajer (nästan bara mjölk) och skogsindianer (rött kött, huvudsakligen älg). Det finns fler sådana grupper.

Dessa folkgrupper lever hälsosammare än de vegetarianer som brukar lyftas fram som hälsans högborg... eller levde, kanske man ska säga, eftersom många numera har anammat den västerländska livsstilen med sprit, röka och hamburgare.

Poängen är dock tydlig; konsumtion av animaliska produkter, inte ens så utskällda som det "röda köttet"", är inte konsekvent associerad med ohälsa. Tvärtom så är köttätande associerat med både hälsa och ohälsa, någonting som vanligtvis brukar få de ?bäst underbyggda teorier "att förpassas till historiens skräphög".

Dessutom har man misstolkat de senaste forskningsrönen om kött och cancer, som ganska tydligt säger att det inte är köttet som orsakar cancern utan ?någonting asocialt med köttet, troligtvis någonting som tillsätts i köttet?. Kanske ?nitrit? som enligt lag måste tillsättas i charkuteriprodukter?

Det är ett utav de giftigare ämnen som förekommer fritt i naturen. Inte det giftigaste, men mycket giftigt. Det bildar en rad kraftigt cancerogena ämnen tillsammans med protein i sur miljö (som i magsäcken). Man tillsätter det med förevändningen att det skyddar mot botulism, men det finns bättre sätt att hindra botulism eftersom bakterien inte förekommer i kött. Den förekommer däremot i avföring, havsvatten (och därigenom fisk) samt jord (det vill säga på rotfrukter).

Ett ofta framfört argument är att köttkonsumtionen nästan har dubblerats sedan 60-talet. Vad man dock inte nämner är att köttkonsumtionen var historiskt låg under 60-talet. För hundra år sedan var köttkonsumtionen inte så olik vad den är idag, och då pratar vi om allmogen, inte rika godsherrar.

Någonting annat som man inte heller säger, är att konsumtionen av säd och processade kolhydrater har ökat i ungefär lika stor grad under de senaste 50 åren. Vi äter således inte bara mer kött, vi äter mer av allt. Mest av allt äter vi processad mat som är baserad på vetemjöl, vilket överhuvudtaget inte fanns för hundra år sedan.

Miljötanken blir absurd, när man tror att det alltid går att föda fler människor på vegetabilier och att det alltid är mer miljövänligt. Så är det inte. Det finns i princip alltid växter som klarar av att växa i ett område, men på mager jord går det inte att odla växter, som människor kan konsumera. Det kan dock många andra djur, och av dessa är idisslare de som generellt är bäst på att omvandla växtmaterial till kött.

Monokulturen är den idealiserade odlingen, och motsatsen till ett fungerande ekosystem. Där finns bara en enda art. I praktiken så utgörs odlingar av den odlade arten, plus "ogräs" och "skadedjur". Per definition blir nämligen allt som inte hör till odlingen "ohyra".

Dessa monokulturer är det stora och allt överskuggande hotet mot miljön, och det spelar inte någon egentlig roll om monokulturen består av en växt eller ett djur. Det är mycket svårt för en människa att livnära sig på vegetabilisk mat som inte kommer från monokulturer. På vissa platser på jorden så är det möjligt att överleva på det viset med stor möda, på andra är det stört omöjligt.

Däremot är det möjligt att leva ganska gott på jakt eller "extensivt jordbruk" (ungefär: skogsbete) över hela jorden. För att återknyta till argumentet om att man "i vissa fall" kan föda fler människor på vegetabilier än på animalier, bör det påpekas att om man utplånar ett helt ekosystem för att odla en enda art, så är det inte så konstigt om man kan föda fler individer eftersom man bokstavligt talat har stulit de resurser som skulle räcka åt tiotusen upp till miljontals andra arter. Miljövänligt är det i vilket fall inte, eftersom man just har utplånat "miljön".Nog om det, men vill man värna om miljön bör man snarare satsa på en "monokultursfri måndag" än en "köttfri måndag".

Vi hävdar att djur ska leva naturligt (det vill säga på det vis som de är skapta för). Animaliska produkter ska säljas i så oförändrat skick som möjligt. Lägg gärna skatt på köttindustrin, djurfabrikerna och fiskodlingarna ? men lägg i så fall även skatt på växtindustrins monokulturer; veteöknar, palmoljeplantager och sojafält.

Däremot finns ingen anledning att lägga skatt på djuruppfödning som sker i samklang med naturen. Småskaliga växtodlingar är inte heller något som bör beskattas, men det var det nog knappast någon som hade tänkt heller. Det finns egentligen ingen "köttindustri". Det som finns är en "matindustri", och den industrin skulle bli överlycklig om alla människor blev veganer ? därför att kött är dyrt att producera, säd och spannmål är billigt, men båda kan säljas för samma pris.

Men människan ska inte äta industrimat. Hon blir sjuk av det och dör i förtid. Människan ska äta djur som fått leva i frihet, och växter efter behov. I övrigt kan var och en följa sin egen tro.

Insändare: LCHF orsakar cancer och hjärt- och kärlsjukdomar - Jonas Paulsson och Stig Bengmark

Replik: Ät kött från djur som levt i frihet - Rebecka Svanberg, Jenny Reimers och Thorsten Laxvik

Replik: Jonas Paulsson och Stig Bengmark blandar bort korten om LCHF - Per Melin

Replik: Helt fel om LCHF - Diana Fernlund

Vill du kommentera den här texten? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se

Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se