Publicerad under Insänt 13 April 2012

Paulsson och Bengmark blandar bort korten om LCHF

Replik på texten Inför skatt på köttprodukter i MM nr 12

Ännu en gång har osanningar om LCHF-kosten sett dagens ljus, i och med Jonas Paulssons och Stig Bengmarks debattartikel i Miljömagasinet. Där påstår de att två tredjedelar av alla människor dör i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer på grund av LCHF-kosten, något som motbevisas av en stor mängd noggrant genomförd forskning och tusentals människors vittnesmål om LCHF-kostens positiva inverkan på deras hälsa. Därmed inte sagt att alla föredrar LCHF-kosten, vissa människor känner att de mår bättre av en mer kolhydratrik kost med inte så mycket fett.

Författarnas avsikt med artikeln, att vilseleda läsaren, blir uppenbar när de ger LCHF-kostens röda kött och animaliska fett skulden för kostrelaterad hjärt- och kärlsjukdom och cancer, samtidigt som de nogsamt undviker att nämna de verkliga kostorsakerna till dessa problem. Vad är det då, enligt seriös, livsmedelsindustrioberoende forskning, som så radikalt har ökat de kostrelaterade folksjukdomarna de senaste decennierna och som Paulsson och Bengmark inte låtsas om?

Dels är det den kraftigt ökade konsumtionen av produkter som är så vanställda av livsmedelsindustrins tillverkningsprocesser att de inte längre kan kallas mat, till exempel härdade fetter i margarin och hel- och halvfabrikat, dels är det den ökade förekomsten i hel- och halvfabrikat av syntetiska tillsatser, som till exempel sötningsmedlet aspartam och smaksättaren natriumglutamat samt diverse andra e-medel.

En viktig orsak är också ett drastiskt ökat intag av inflammationsframkallande omega-6-rika vegetabiliska oljor, till exempel majs- och solrosolja liksom ett allt större intag av mycket energirika och omega-6-haltiga kolhydrater, till exempel bröd och pasta. Även fisk och kött, en gång våra viktigaste källor till det unika animaliska omega-3-fettet, innehåller idag en alltför hög andel omega-6-fett på grund av onaturliga uppfödningssätt. Också genmanipulering, konstgödsel och besprutningsgifter bidrar starkt till nämnda sjukdomar.

Stämmer det då inte att kött och animaliskt fett idag har en negativ inverkan på människors hälsa? Jo, men inte på grund av att det är animaliskt, utan på grund av att köttboskap oftast föds upp på ett fullständigt onaturligt sätt. Djuren tvingas äta kontgödselodlat, giftbesprutat, ofta genmanipulerat, näringsfattigt och artfrämmande foder i form av säd, soja och majs, en diet som håller dem i ett kroniskt sjukdomstillstånd, allt i en undermålig och stressande miljö. Uppfödaren dämpar sjukdomssymptomen med antibiotika, något som kanske håller djuren på benen fram till slakt, men i grunden gör dem mer olämpliga som föda. Däremot har man kunnat visa att ekologiskt rött kött och fett från djur uppfödda på gräs inte påverkar människors hälsa negativt, utan tvärtom främjar den.

Jonas Paulsson och Stig Bengmark vill att regeringen skall straffbeskatta animaliskt fett, eftersom en hög fettkonsumtion är, som de uttrycker det, starkt associerad med fetma. Visst är den det, men bara i mångas medvetanden, till följd av 60 års lögnpropaganda mot framför allt animaliskt fett, pådriven av den del av livsmedelsindustrin som tjänar på att vi får i oss våra kalorier från konventionellt odlade sädprodukter, vegetabiliska oljor, margarin, soja och majs. I forskningen och hos väldigt många människor som har prövat LCHF-kosten är dock inte animaliskt fett associerad med fetma. Tvärtom.

Paulsson och Bengmarks onyanserade skatteefterlysning på animalier är helt enkelt orättvis och väcker misstankar om förhastade slutsatser alternativt ekonomiska band till ovan nämnda livsmedelsintressenter. Världscancerfonden, med kopplingar till samma intressen och till läkemedelsindustrin, vars främsta mål är att tjäna pengar på sjukdom, är inte heller något sanningsvittne, vilket även kan sägas om våra myndigheter, som går i samma ledband.

Dock har de rätt i att hårt processat mjölkpulver och hårt processade köttprodukter påverkar hälsan negativt, det är mycket bättre att äta högkvalitativa, ekologiska, försiktigt torkade och så lite uppvärmda mjölkpulver som lagen tillåter och ekologiska, oprocessade köttprodukter. Jag håller också med om att ost kan vara olämpligt för många att äta, men inte på grund av att den är animalisk eller rik på fett, utan på grund av att en hel del människor har svårt att smälta mjölkproteinet kasein och vissa andra ämnen som finns mer eller mindre i alla mjölkprodukter.

Mitt alternativ till Paulsson och Bengmarks skatteförslag är att man genast inför skyhöga skatter på sådana produkter som uppenbart är skadliga för alla som konsumerar dem, till exempel genmanipulerat, läsk, godis, chips och liknande snacks, pommes frites, olika former av frukostflingor, margariner, skadliga tillsatser med mera; att man stegvis inför allt högre skatt på all konventionellt framtagen mat, det vill säga konstgödselodlad och giftbesprutad sådan, med målet att på sikt fasa ut denna helt; och att man genast tar bort all skatt på ekologisk, oprocessad mat.

Visst finns det anledning att diskutera det faktum att vi människor äter djur, inte minst utifrån en moralisk aspekt, men Jonas Paulssons och Stig Bengmarks nästan ensidiga och i väsentliga delar felaktiga argumentation för ökad beskattning av animalier är fördummande och skulle, om den genomfördes, få till följd att en stor del av befolkningen tvingades frångå den kost som bäst främjar deras hälsa. För övrigt bör en optimal LCHF-kost innehålla en ansenlig mängd sockerfattiga, ekologiskt odlade, helst råa, grönsaker.

Insändare: LCHF orsakar cancer och hjärt- och kärlsjukdomar - Jonas Paulsson och Stig Bengmark

Replik: Ät kött från djur som levt i frihet - Rebecka Svanberg, Jenny Reimers och Thorsten Laxvik

Replik: Jonas Paulsson och Stig Bengmark blandar bort korten om LCHF - Per Melin

Replik: Helt fel om LCHF - Diana Fernlund

Vill du kommentera den här texten? Skicka ditt svar till:
insant@miljomagasinet.se

Share

Kontakt: Miljömagasinet, Skånegatan 93 - Box 11 203, 100 61 Stockholm
Tel 08-640 82 80 - Fax 08-640 40 67 - e-post: redaktionen@miljomagasinet.se