LedareNyheter

En ny tid med svåra utmaningar

Sverige befinner sig i en ny tid. Demokratin är inget vi kan ta för givet. Det är något vi måste engagera oss i varje dag. Vi står efter valet 2022 inför något politikerna kallar paradigmskifte. En omvälvande förändring inom flera områden. Nya lagar eller förändringar av gamla pågår. Ungern och Polen är på väg mot ett autokratiskt styre efter det att populistpartier lyckats politisera domstolarna.  Inget säger att Sverige är immunt mot en liknande utveckling.

Vi håller på att få en hårdare och arrogantare retorik inom politiken. Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik får gå. Hans förordnande löper ut i maj. Ribbenvik motsvarar inte förväntningarna på ett paradigmskifte. Björn Söder, SD, välkomnade nyheten på Twitter: ”Dags att städa upp i Myndighetssverige. Bort med asylaktivister från Verket”.   

Ardalan Shekarabi (S) varnade för att Björn Söders kommentar om att det är ”dags att städa upp i Myndighetssverige” kan få farliga konsekvenser. Han vill att justitieministern agerar och tar avstånd från Söders uttalande.

– Han får ta ansvar för sin egen retorik, svarade justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Fler generaldirektörer kan komma att få gå.

Migration och integration står högst upp på SD:s dagordning över förändringsarbete. Vi kan inte ta emot alla människor som skulle behöva eller vilja komma till Sverige. Men vi kan inte heller omkullkasta människors liv helt. SD vill, i varje fall på sikt, ta bort systemet med permanenta uppehållstillstånd. Men det kan bli svårt att juridiskt återkalla permanenta uppehållstillstånd utan särskild anledning. Och i omvärlden växer problemen med klimatförändringar, krig, svält och naturkatastrofer. Samtidigt minskar vårt bistånd.

Tidöavtalets förslag till att begränsa rätten till tolkhjälp är ett annat förslag som förmodligen dröjer. Men i Stockholm vill M och SD ha en tolkavgift i sjukvården på 500 kronor. Bland vårdpersonalen är kritiken kompakt. Utan tolkar blir vården patientosäker och dyrare, säger distriktsläkaren Agmall Sarwari.

  Jag beställer en tolk för att jag som läkare måste begripa vad patienten berättar.

Inom Tidöpartierna finns olika uppfattningar om tolkhjälp.

Regeringen och SD vill dessutom göra oss medborgare till angivare genom att ange personer utan uppehållstillstånd.  Det är främst en fråga för polis och Migrationsverket. Eller begreppet bristande vandel. Ett juridiskt luftslott. Vilken instans och hur ska begreppet tolkas?

Man kan också bli missmodig då Tidöavtalet innehåller fler sidor om migration och integration än om skola och klimat.  Samtidigt blir det allt svårare att nå klimatmålen. Till exempel reduktionsplikten. Löftet var att lägga sig på EU:s lägstanivå – men i själva verket finns ingen reduktionsplikt i EU. Nu går bilden av vad löftet innebär isär mellan L och SD. Vi är överens om att sätta reduktionsplikten till EU:s lägsta nivå, och den nivån är just nu under förhandling, säger klimatminister Romina Pourmokhtari (L).

I juli 2018 infördes reduktionsplikten i Sverige. Det som förhandlas inom EU nu är förnybarhetsdirektivet. Det innehåller mål för transportsektorn, men där får man räkna in el så det är ett annat sätt att räkna än den svenska reduktionsplikten, säger Sara Sundberg, enhetschef för drivmedel och hållbara bränslen vid Energimyndigheten. Det är bland annat detta som SD tar fasta på när partiet menar att reduktionsplikten därför kan skrotas helt.

Men biogena utsläpp av växthusgaser är lika problematiska som fossilära, givet den korta tid vi har på oss för att bromsa klimatförändringarna. För att hinna få lagändringen på plats till årsskiftet måste regeringen inom kort skicka förslaget om sänkt reduktionsplikt på remiss.

Sverige sägs vara ett öppet land som präglas av tolerans. Men med ett allt hårdare samhällsklimat och politiska företrädare som späder på polariseringen ökar avhumanisering och diskriminering. Ett bättre samhälle skapas av oss alla tillsammans. Inte av populistiska partier som fiskar i grumligt vatten.

Eivor Karlsson

(Ledaren publicerades första gången i Miljömagasinet, papperstidningen Nr 7 den 24:e februari).

SOFIE BJÖRCK

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com