Om Oss

OM MILJÖMAGASINET


Miljömagasinet är
 en svensk dagstidning som utkommer 1 gång/vecka. Det är en oberoende grön nyhetstidning. Den produceras till en del av ideella krafter.

Efter Miljöpartiets bildande på hösten 1981 blev Alternativet i svensk politik partiets officiella veckotidning. Tidningen leddes av ett särskilt tidningsutskott inom Miljöpartiet. Miljöpartiet var huvudägare fram till den 1 augusti 2000.

Numera ägs Miljömagasinet av ett stort antal ideellt engagerade privatpersoner och ideella föreningar. Tidningen uppbär presstöd och är i dag politiskt, fackligt och religiöst obunden.

Miljömagasinet är en svensk dagstidning som utkommer varje fredag. Det är en oberoende grön nyhetstidning. Den produceras till en del av ideella krafter.

Efter Miljöpartiets bildande på hösten 1981 blev Alternativet i svensk politik partiets officiella veckotidning. Tidningen leddes av ett särskilt tidningsutskott inom Miljöpartiet. Miljöpartiet var huvudägare fram till den 1 augusti 2000.

Numera ägs Miljömagasinet av ett stort antal ideellt engagerade privatpersoner och ideella föreningar. Tidningen uppbär för närvarande inget presstöd. Tidningen är i dag politiskt, fackligt och religiöst obunden.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com