livsstilsfrågorNyheterpsykologiSociala frågor

Livet går inte i repris!

– En intervju med  Catharina Sjögren Froborg, som skrivit boken “Arbeta Mindre – LEV MER!”.

Catharina Sjögren Froborg, har skrivit boken "Arbeta Mindre- LEV MER!".
Catharina Sjögren Froborg, har skrivit boken “Arbeta Mindre- LEV MER!”.

 Livet går inte i repris! Därför är det viktigt att vi lever livet enligt vår mening och vårt syfte, att “leva mer” genom att utveckla sin själsliga intelligens, SQ. Genom att dela med sig av både sina personliga och professionella erfarenheter visar Catharina Sjögren Froborg hur man kan ha roligt och förstå meningen med livet. Hennes bok handlar just om hur man kan leva mer, i stället för att springa i det berömda ekorrhjulet.

Berätta ditt livs berättelse: Då och nu, hur har du själv fått nytta av principerna du beskriver i boken?

-Många gånger fastnar vi i tankar kring “livet händer mig” och att vi inte kan påverka. Men vi kan ta ansvar för att hantera livet på bästa sätt genom att välja våra tankar, använda vår visdom och gå utanför de dramer som vi dras in i dagligen. Ett färskt exempel på att livet händer oss, är att jag själv fick en hjärnblödning mitt under redigeringsarbetet av denna bok – 48 år gammal.

Jag har oroat mig för många saker i livet, men inte att jag skulle få en allvarlig hjärnblödning i så ung ålder. För att mentalt hantera situationen var min fortsatta utveckling inom själslig intelligens central. Jag gick djupare inom mig, för att använda mig än mer av min inre visdom och de tio SQ-nycklarna. 

-Jag ställde mig frågor som till exempel: “Hur får jag mer tid för att leva? Leva och fylla livet med det som är viktigt för mig och de personer jag älskar och bryr mig om. Vilka minnen har jag, och vilka minnen vill jag skapa för att svara på frågan “vad går mitt liv ut på?”. För det är ju faktiskt jag själv som äger den värdefulla tid med stunder, dagar och år som getts till mig. Det är jag som bestämmer och kan påverka hur jag försöker att förvalta den tiden på allra bästa sätt.

Jag är helt övertygad om, i djupet av mitt hjärta, att jag och du som läser detta, kan skapa “vårt bästa liv” genom att vara mer i vårt högre jag, mer närvarande i livet, kärleksfulla, tacksamma och att drivas framåt genom hög själslig intelligens.

Livet går inte i repris, eller hur?

-Exakt, och just därför är det otroligt viktigt att vi själva väljer att leva vårt liv så att det känns meningsfullt och viktigt. Att vi själva tar ansvar för vår egen tanke, känsla och lycka. Många gånger kan vi välja detta, och det påverkar hur vi uppfattar och lever vårt liv.
 Mänskligheten det vill säga vi, har ett grundläggande behov av att finna mening och att se meningen i det vi gör. Detta är starkt kopplat till SQ och unikt för oss människor.

-Ett exempel är just lyckoforskning som visar och bekräftar ovanstående.
 Internationell forskning visar i sina resultat kring lyckoforskning att cirka tio procent av upplevelser av lycka är kopplat till omständigheter som yrke, ekonomi, partner och hälsa. 50 procent av vår lyckokvot sitter i våra gener. Resterande 40 procent kan vi påverka själv genom våra tankar och handlingar. Denna forskning påvisar hur mycket vi kan påverka själva – 40 procent är en stor andel.

-Det pekar på kraften av att arbeta med den själsliga intelligensen där du lägger ökad fokus på det inre och det du kan påverka med dina tankar och handlingar. Fokus på ett växande tankesätt, ditt högre jag och visdom. För att få tid till att orka ändra fokus, behöver du finna balans i livet. Då får du utrymme att arbeta med din själsliga intelligens.

 “Personligen försöker jag i största mån fokuserar jag på det som gör mig lycklig. Kärlek, närvaro, tid för mina barn, man, vänner, nära familj. Och inte minst alla underbara människor jag möter i coachingen dvs mina klienter, kunder, möten med människor och fantastiska läsare av min bok som så generöst återkopplar med hur mycket den betyder för dem och deras utveckling.
 Desto mer vi ger av oss själva, desto mer får vi tillbaka. Det är medmänsklighet och värme=Livet.”

 Vilka slutsatser kan man dra av det?

-Du är ytterst ansvarig för dina tankar. Du kan välja om du vill fokusera på det som inte är bra och att “andra” är anledningen till det du tänker och känner. Det vill säga att vara i en offerroll där man ofta ältar saker. Här mår du inte bra och det blir lätt en ond spiral.

Eller så väljer du att medvetet skifta fokus och välja att fokusera på det som är bra, det du kan påverka. Det vill säga ett proaktivt fokus där du tar ansvar för dig själv och var du lägger din kraft. Din tanke påverkar dina känslor, som i sin tur påverkar hur du mår, handlar och lever ditt liv.

 Varför har du skrivit boken “Arbeta Mindre-Lev Mer!” ?

-Boken ville bli skriven. Redan för 10 år sedan hade jag skrivit en lapp och lagt i en bok. På lappen stod det “Till min blivande bok: Dela med dig av din kompetens, kunskap och dina personliga erfarenheter”. Då hade jag ingen aning om vad jag skulle skriva om, men sedan så började jag skriva olika kapitel kring delar som är viktiga i personlig utveckling och efter ett tag såg jag att helhetsperspektivet är SQ, det vill säga själslig intelligens. Ett viktigt begrepp både för oss människor som privatpersoner men lika viktigt för näringslivet.  För att vi ska leva och bidra hållbart, både till oss själva, världsekonomin och framtidens företagande.

 Varför ska vi arbeta mindre?

-Vi behöver inte nödvändigtvis arbeta mindre “timmar”. Men vi ska arbeta smartare. Då blir vi mer hållbara, kreativa och motiverade.

-Tittar man exempelvis på senaste forskningen från Karolinska Institutet visar den att medarbetare förlorar 38% av sin produktivitet vid stress. Med hjälp av verktyg från SQ kan man som chef och medarbetarna skapa bättre förutsättningar för att arbeta smartare och därmed mindre. Med lägre stress och högre produktivitet som resultat.

Vad ska man ha fokus på för att ha det goda livet?

-Givetvis är det individuellt för varje person. Vi är åtta miljarder människor och vi är alla olika. Men när vi lever enligt det som är meningsfullt och ger oss ett syfte mår vi bra. Lever vi därtill enligt våra innersta kärnvärderingar, så har vi en automatisk livskompass som för oss rätt i livet.

-Det är också väldigt viktigt att komma ihåg, att det inte är i det yttre och materiella som lycka och mening med livet ligger. Det är i ditt inre du finner det.

-Tips/verktyg:
När du väl uppnått det du drömt om – bevara känslan av lycka genom att påminna dig själv om tacksamhet och att vara närvarande i nuet så du kan njuta av det du uppnått, i stället för att skynda vidare mot nästa mål (SQ-nycklarna: Närvaro, fokus och balans i livet (nummer 4) samt Tacksamhet (nummer 6).

Mitt sätt att stanna upp för närvaro och tacksamhet är exempelvis att jag stannar upp varje dag när jag kommer hem och tänker: “Så glad och tacksam jag är för att vi har det så mysigt och fint.” Jag tar mig tid till att lägga fokus på och uppskatta det som skapar en känsla av ro och trygghet för mig. Samma sak gör jag varje morgon när jag stiger in på mitt lilla mysiga kontor. Jag tar ett djupt andetag, ler och låteren behaglig känsla sprida sig i kroppen. För mig påverkar det resten av dagen. Jag fokuserar medvetet på det som är bra, det jag är tacksam för och det jag kan påverka.

 Förklara begreppen: IQ, EQ och SQ.

-IQ står för det rationella och det du tänker. EQ står för dina känslor och vad du känner. –SQ står för helheten och hela dig, det vill säga den du är. -Vi behöver både IQ och EQ, men med SQ går du upp ytterligare en nivå och använder alla dina förmågor och intelligenser.

-När vi är i kontakt med oss själva och våra känslor, skapar vi ofta bättre relationer och mindre missförstånd. Detta beror på att du både vet och kan uttrycka vad du vill, står för och behöver. Det behöver inte alltid bli på ditt sätt, men när du är nära dig själv och dina känslor tar du aktivt medvetna val.

 -Att öka din själsliga intelligens är ett sätt att få verktyg för att sätta saker i större perspektiv och skapa förutsättningar för att vara mer närvarande i nuet. Det bidrar i sin tur till ökad drivkraft och mening med livet. Förutsättningar för det välbefinnande många av oss längtar efter. Rätt förutsättningar för ett hållbart liv – mentalt och fysiskt.

Hur ska vi kunna utveckla vår själsliga intelligens (SQ)?

-Du kan utveckla din själsliga intelligens genom att steg för steg arbeta enligt SQ pyramiden (som är en modell för att utveckla din SQ i kombination med de 10 SQ nycklarna).
 Vi börjar med grunden, det vill säga att öka vår Självkännedom (kapitel 5 i boken). Därefter går vi vidare till SQ pyramidens andra nivå, Medvetenhet om omvärlden (kap 6). Tredje nivån är Personlig utveckling (kap 7) och slutligen fjärde och sista nivån är ökad själslig intelligens, SQ (kap 8).

-För att du ska bli själsligt intelligent behöver du ha god uppfattning om dig själv, en tydlig bild av din världsuppfattning och av ditt “life purpose”, det vill säga vad livets mening är just för dig. Att vara själsligt intelligent innebär även att du har undersökt, och vet, vilka värderingar som din innersta grund ska byggas på. Med andra ord, SQ bygger på att du har tittat på och förstår vilka värderingar det är som styr dig och som är viktigt för just dig.

-SQ är kopplat till mänsklighetens behov av mening, en fråga som är högaktuell i dagens samhälle där psykisk ohälsa, såsom utbrändhet, depressioner och mental trötthet är vanligt i alla åldrar och samhällsklasser. SQ är den intelligens vi använder för att utveckla vår längtan och förmåga till mening, vision och värde.

Utvecklad själslig intelligens gör att vi kan drömma och sträva mot det som ger oss harmoni, lycka och glädje. SQ ligger till grund för de saker vi tror på och den roll vår tro och värderingar spelar i de handlingar vi utför och den form vi därmed ger våra liv.

Vilka goda råd vill du ge till den som förändra sitt liv?

  1.   Börja med att ta reda på vilka dina innersta värderingar är. Lever du enligt dem?
  2.   Finn målet och meningen i ditt liv. Vilket är ditt “Life purpose”? 
Ett sätt är att tänka på att du som 80-åring tittar tillbaka på livet och verkligen med glädje ser tillbaka på det som du var glad att du valde och fokuserade på i livet. Vad är det du berättar som ”80-åring”?
  3.   Våga välja in och våga också välja bort saker. Vi hinner inte allt.

 Du skriver i boken om tacksamhet och ödmjukhet. Vad är dina tankar om detta?   

-När vi känner tacksamhet blir vi ofta mer generösa i tanke och handling. Det skapar i sin tur en positiv bumerangeffekt. När vi ställer upp för varandra skapas känslor som medkänsla, tacksamhet och ödmjukhet.
-Att ge ger glädje. Att kunna glädja andra, visar forskningen, ger den djupa och innerliga glädjen. -Att ställa upp för varandra i medkänsla, tacksamhet och ödmjukhet.

Vi människor är födda med en mun, men två öron. Vad kan det ge för lärdom?

Bra fråga och reflektion: Kort och gott vill jag referera till Dalai Lama, som sa: 
”När du talar, upprepar du bara vad du redan vet. Men när du lyssnar kan du lära dig något nytt.” Relationer: goda sådana både privat och på jobbet kan vara nycklar till att må bra.

Hur får vi goda relationer? Vilka goda råd kan du ge?

-Tänk på att man alltid är två i en relation. Hamnar vi i en konflikt, välj att lyssna på vad den andra säger och dennes perspektiv. Tänk dig till exempel att ni ser en 6:a och en 9:a från varsit håll. Välj att gå över och se utifrån den andres perspektiv som ser en 6:a (om du ser 9:an). Och välj att hitta en lösning, det handlar inte alltid att ha “rätt”. Lyssnande är en viktig nyckel här.  Ju mer du arbetar med att utveckla din själsliga intelligens (självinsikt och medvetenhet om andra) desto bättre och smidigare relationer får du. Ett flow som ger energi, både på jobb och privat.

 Pengar kan ge lycka, men också leva till olycka. Hur ska vi förhålla oss till pengar för att det inte ska leda till negativa följder?

-Pengar är såklart bra och en grund för oss för att känna oss trygga (boende, mat etcetera).  Men om vi tror att rikedom och yttre materiella ting ger oss ultimat lycka är vi oftast fel ute. Jag tänker ofta på Demokritos citat “Lycklig är den som inte sörjer över vad han saknar, men som glädjs åt vad han har”.

 – Det är viktigt att vara glad, och nöjd och att leva i en känsla av rikedom och överflöd, i stället för att drunkna i känslor av avund och missnöjsamhet. Många gånger blandar vi ihop lycka och mening. Visst hänger de ihop, men meningsfullhet ger en mer långvarig och djupare glädje än det som lyckokickarna ger. Vi har en lyckonivå där vi är nöjda.

-Vi tror många gånger att vi kan öka vår lyckonivå hela tiden genom att exempelvis tänka: “Om jag bara tjänar mer, blir rik eller kan bo på de bästa lyxhotellen, då blir jag ännu lyckligare.” Vi fokuseraroch strävar så mycket efter det materiella och ytliga att vi glömmer att det är närhet, kärlek, generositet, medkänsla och gemenskap som ger den inre lyckan och en känsla av meningsfullhet.

 Du skriver om visdom i din bok. Vad är visdom för dig?

-Med kunskap hanterar vi vår yttre värld och med visdom hanterar vi vår inre värld.  -Hög intelligens behöver inte betyda att personen är vis. Människor med hög visdom har förmågan till helikopterperspektiv. De vet vad de ska fokusera på och vad de ska släppa fokus på. De har förmågan att skala lök för att ta bort onödiga lager och fokusera på kärnan, det vill säga att fokusera på det som är viktigt, på riktigt.

-För mig betyder visdom något stort, det som är större än jaget och mitt ego. Visdom går ihop med mitt högre jag.

 Berätta om hjärnforskningen om SQ?

-Exempel på forskning och vikten av SQ visas bland annat av neurologen Wolf Singers forskning som pekar på hur ofattbart komplex vår hjärna är och exemplifierar hur hjärnan består av hundra miljarder sammankopplade neuroner och att det finns en process i hjärnan som ägnar sig åt att förena och ge mening åt våra upplevelser.

-Annan hjärnforskning från neurologen Terrence Deacon, från Harvard University, visar i sina publikationer att språk är unikt för mänskligheten. Varken datorer eller apor kan använda språk för de saknar den främre delen i hjärnan där sökandet av mening skapas (SQ står ju för vårt mänskliga behov av mening och syfte).

– Därtill finns det stora mängder forskning som på olika sätt pekar på styrkan i den själsliga intelligensen och hur dess helhetstänkande balanserar hela vårt system, såväl mentalt som fysiskt.

 Vilka tre goda råd vill du ge till oss, så att man inte hamnar i det sk ekorrhjulet?

– Balansera ditt varande och görande. Spring mindre i ekorrhjulet där fokus är på prestation och ägande och tillåt dig själv att känna in och vara mer närvarande i nuet. Det bidrar till att vi vågar släppa kontrollen och ett inre lugn infinner sig oftare.– Våga välj det du vill och välj bort det som inte får plats i ditt liv just nu. När vi gör val, då skiftar vi till rätt energi. Vi behöver många gånger välja för att hitta vår balans.

 – Använd dig av den enkla “3 × 8-timmarsmodellen” för att se vad du har att spela med och vad du rimligtvis kan hinna med under dygnets 24 timmar.

 Vilka tre goda råd vill du ge till den, som hamnat i ekorrhjulet?

-Använd dig av “3 × 8-timmarsmodellen” och “Livspusslet-modellen” som beskrivs i min bok, och våga välja bort saker.

Vad är det bästa med livet?

Det är såklart individuellt. För mig är det: Kärlek, medkänsla, empati, gemenskap, skratt och att ha roligt tillsammans.

-Det är så basalt och enkelt, och ändå så springer vi ibland så snabbt att vi glömmer bort det eller inte tar oss tid för det.

 Kan folkbildning och kultur vara redskap för att få det goda livet?

-Absolut. Folkbildning innefattar just utveckling och att lära nytt. Kultur är en nyckel för det vackra, skapande och kreativa.
Min åsikt är att utbildning skapar utveckling och kultur är en del av det vackra i livet som skapar glädje och lust.

 Vem tar du med dig till en öde ö?

-Jag tar med mig mina barn och min man. Med dem har jag roligt, skrattar mycket och känner innerlig kärlek och glädje. 

Vem ger Du dagens solros (Ukrainas nationalblomma)?

-Till alla fina läsare av min bok. Jag är helt överväldigad över den generösa och fina respons de återkopplat med. Jag blir innerligt glad när de berättar hur mycket boken betyder för dem och hur de i läsandet utvecklas och går vidare i sin personliga utveckling. Jag känner stor tacksamhet.

 Skulle din bok kunna bli en studiecirkel?


-Ja, tror absolut att boken kan bli en studiecirkel. Man kan till exempel tänka sig att man börjar studiecirkeln med en workshop/föreläsning med mig, och sedan arbetar studiecirkeln vidare med olika uppgifter/teman och övningar utifrån bokens upplägg och kapitel. I boken finns också olika övningar och frågeställningar.

-Redan idag håller jag många workshops, föreläsningar och utbildningar i ämnet.

 

Text/intervju: Hans Mannefred

 

 

SOFIE BJÖRCK

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com