E-tidning

E-tidning

Förhistoriskt arv på väg att försvinna

En boplats från stenåldern låg bevarad i Ageröds mosse i Skåne under 9000 år. Men nu har den nästan utplånats,

Megadammar spär på regionala spänningar

I takt med att vi blir allt fler som vill ha alltmer och varken kol- eller kärnkraft längre är långsiktigt

ProSavana – hur Moçambiques civilsamhälle vann kampen mot den globala sojaindustrin

Nacala-korridoren, norra Moçambique. Ett decentraliserat lokalsamhälle med låg utbildningsgrad möter multinationella företag och investerare som lovar guld och gröna skogar

Akutplan för klimatet ute på remiss

– Det har gått 5 år sedan Parisavtalets förhandlingar och ännu har Sverige inte ens en föreslagen politik som går

Europeisk plast dumpas i Asien

Europa har utvecklat en världsledande infrastruktur för avfallshantering. Men 46 procent av den plast som sorteras ut exporteras från sitt

Direktaktioner mot inrikesflyget

Extinction Rebellion har i veckan genomfört flera fredliga civil ohörsamhetsaktioner på flygplatser runtom i Sverige som ett led i det

Pakistans gröna återhämtning: En ”tsunami” av träd

Sedan stora delar av landet stängde ned den 23 mars har miljontals daglönare blivit arbetslösa i vad som bara kan

Stort nytt marint naturreservat

Havsmiljön i södra Kattegatt och norra Öresund blir ett marint naturreservat, meddelar länsstyrelsen i Skåne. Naturreservatet i södre Kattegatt och

Lång rättsprocess om Preemraff väntar

Mark- och miljööverdomstolen i Lysekil går på Mark- och miljödomstolens linje, vars tillstånd gavs 2018 och ser inte att oljebolaget

ESTE ES UN COMENTARI

Robert Nyberg