Vill du skriva i Miljömagasinet?

Första sidan

Miljö och fred förenades 1972

Det finns en del att lära av tidigare erfarenheter när vi nu står inför påtagliga globala hot. Inte minst hur

Pandemi och #metoo i mitt skafferi

Jag går fram till mitt skafferi, tittar på flaskan med olivolja och etiketten märkt ”Paolos” och suckar tungt. Flaskan med

Balkans djurliv får ökat skydd

Brunbjörn, europeisk ål och det märkliga ögonlösa grottdjuret olm är alla exempel på arter som finns på Västra Balkan. Regionen

Livsuniversitetet – där drömmar blir verklighet

– 1991 kom det en grupp indianer till Väddö. Det var framför allt kvinnor och barn. Jag blev väldigt gripen,

Allt annat än rödgrön coronapolitik

”Det går ett spöke genom Europa”. Sällan har väl Marx & Engels bevingade inledning till Kommunistiska manifestet (1848) varit mer

Djurindustrins antibiotikamissbruk ökar resistensen – ett hot även vid virusutbrott

Allt fler experter drar kopplingen mellan antibiotikaresistens och risken att dö i covid-19. Det kan vara en bidragande orsak till

Ja till fördämning i Falsterbo

Efter nära två års förhandlingar har Mark- och miljödomstolen i Växjö beviljat Vellinge kommun tillstånd att upprätta vallar och murar

Nordisk satsning på grön omställning

När världsekonomin ska sättas i gång igen efter coronakrisen är det viktigt att den gröna omställningen utgör en motor i

Vätgas – framtidens energibärare

Utvecklingen av den fossilfria vätgasen går snabbt. Fastän vätgasens potential och förhållandevis rena energi har varit känd sedan 1700-talet är

ESTE ES UN COMENTARI

Robert Nyberg