LedareNyheter

Vi säger nej till PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för högfluorerade, vatten- och fettavvisande kemikalier. PFAS finns i brandsläckningsskum, kläder, vattenbaserad färg, elektroniska produkter och köksredskap. PFAS-ämnena är spridda över hela jordklotet och kan förekomma i i olika miljöer som sediment, vatten, jord, damm och i levande organismer, i vilka PFAS kan anrikas. PFAS  är extremt beständiga ämnen i miljön.  

 Dricksvatten med förhöjda halter av PFAS kan utgöra en hälsofara. Det kan också utgöra en hälsorisk om man äter PFAS-förorenad mat eller andas in PFAS som damm. Många människor på jordklotet har antagligen uppmätbar halt av PFAS i sitt blod. Förhöjda halter av PFAS i blodet misstänkts kunna orsaka cancer och missbildningar. USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket EPA och USA:s försvarsdepartement bagatelliserade först larmrapporterna, som pekade på hälsoriskerna med PFAS. EPA erkände senare att det fanns studier som indikerade att exponering med PFOS och PFOA ii vissa nivåer kunde resultera i skadliga hälsoeffekter, bland annat fosterskador. 

(PFAS är ett samlingsnamn för 4 700 substanser, vari PFOA och PFOS ingår). Förhöjda halter av PFAS i modersmjölk kunde orsaka att barn drabbas av accelererande pubertet eller skelettskador. Andra skadliga effekter på hälsan är njur- och testikelcancer, leverskador, skador på immunförsvaret, sköldkörtelrubbningar och kolestrolförändringar. Det är ingen överdrift att påstå: PFAS är en tickande miljöbomb.

 Försvaret är en aktör som står för dessa miljöföroreningar genom sina övningar med brandskum. PFAS hittas även på kommunala brandövningsplatser. Nu när försvaret får en större ekonomisk kostym, är det rimligt att de tar ett större miljöansvar för sina verksamheter. Att man sätter igång att sanera de värsta hotspotsen med PFAS-föroreningar är det minsta man kan kräva.

 Det finns många exempel på giftskandaler med PFAS. Ronneby flygplats är ett sådant fall, som nu kommer bli ett prejudicerande ärende i Högsta domstolen.

 Varför måste vi försvara oss mot försvaret är en fråga som uppkommer, inte bara i Ronneby. Även Uppsala har en PFAS-skandal, som nu kan bli ett ärende i Mark- och överdomstolen efter överklagan av det för allmänintresset negativa beslutet i Mark- och miljödomstolen. Kommunen stämde Försvaret på drygt 250 miljoner som ersättning för den fördyrande reningen av dricksvattnet till kommunmedborgare, men förlorade i första instans.

 Aktion Rädda Vättern har under många år kämpat för att PFAS-befria flygplatsen i Karlsborg. Nu har regeringen beviljat försvaret undantag när det gäller att följa miljöbestämmelserna! Detta för att det ska vara fritt fram för försvaret och Nato att kunna använda flygplatsen för att öva i närheten av Vättern. Däremot ska flygplatsen i Skövde som ska läggas ner saneras från PFAS. Var finns logiken?

Karlsborgs flygplats och PFAS-problematiken kan nu också hamna hos Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom Aktion Rädda Vättern kommer att begära detta.

 Det har funnits tankar i debatten på att flytta övningarna från Karlsborgs flygplats till Älvdalens skjutfält. Det vore en klok lösning, som också välkomnas av kommunledningen i Älvdalen. Älvdalens skjutfält är ett av Europas bästa övningsområde vad gäller olika mätmetoder för träffar och verkansgrad.

 Försvarsmakten är själv en av medlemmarna i Vätternvårdsförbudet, men det minskar inte oron för Vättern och framtiden. Eftersom Vätternvårdsförbundet inte är en myndighet har de inte heller makt att kräva förändring eller ställa krav på sanering eller rening av PFAS. Detta hanteras av länsstyrelse och miljödomstol.

 Militärövningen AUORA 2023 genomfördes i slutet av april. Brandövningar och minröjningar var förlagda till Jönköpings flygplats. Detta ger anledning till oro. Jönköpings kommun har nämligen beslutat att satsa 50 miljoner på en ny övningsplats, eftersom den nuvarande är ganska PFAS-förorenad, vilket man tidigare har sagt att man ska åtgärda.

 PFAS-ämnen har via Tabergsån gått ut i Munksjön och sedan vidare genom kanalen till Vättern. Den är en miljöskandal om något. Det har gått 50 år sedan en vattendom kom om sanering av Munksjön. Nu är det dags att rena och sanera sjön. Tekniken finns, men finns viljan? Det är hög tid att något händer, inte minst när kommunen vill marknadsföra Munksjön som en plats för fiske och upplevelser av olika slag.

 En eloge till Aktion Rädda Vättern, Vättern-Vänstern, Urbergsgruppen, Föreningen Rädda Munksjön och alla andra föreningar/sammanslutningar och privatpersoner som vill PFAS-befria Sverige. 

Vi säger Nej tack till PFAS. Det är dags för politiken att vakna upp och inte låta försvaret göra som de vill. Hälsan är den största rikedomen en människa kan ha.

 

Hans Mannefred   

Folkbildare/samhällsdebabattör

 

SOFIE BJÖRCK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com