Risk att COP27 blir ett misslyckande

FN:s tjugosjunde klimatkonferens, COP27, går av stapeln mellan den 6 och 18 november i Sharm El-Sheikh i Egypten. En konferens med stora utmaningar. FN:s generalsekreterare António Guterres uttryckte nyligen hur allvarligt läget är:

– Uppsummerat, nuvarande utfästelser och politik stänger dörren för våra chanser att begränsa temperaturhöjningen till 2 grader, mycket mindre att motsvara 1,5-graders målet. Vi är i en liv-eller-död kamp för vår egen säkerhet i dag och vår överlevnad i morgon.

 

Roger Bydler.

Ländernas åtaganden att minska utsläppen, Nationally Determined Contributions (NDC:s), speglar hur låga ambitionerna är. Trots ländernas överenskommelse på senaste klimatkonferensen, COP26 i Glasgow, att uppdatera och öka ambitionsnivån på sina nationella NDC:s, har i stort sett inget hänt sedan dess. Ett enda land, Australien, har uppdaterat sin NDC med höjd ambitionsnivå. Detta sedan landet bytte regering. De flesta länder har inte lämnat in några nya NDC:s, och de som är inlämnade är inte i linje med Parisavtalets klimatmål att hålla temperaturökningen väl under 2 grader och att sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Med den klimatpolitik världens länder för i dag kommer vi enligt forskarna att hamna uppåt 3 graders uppvärmning.

 

Egypten, som är värd för COP27, är tyvärr ett exempel på hur otillräckliga ländernas planerade klimatåtgärder är. Den NDC som Egypten lämnade i juli i år innebär att utsläppen kommer att fortsätta öka. Egypten står för över en tredjedel av förbrukningen av fossil gas i Afrika och är den nästa största producenten av gas. Climate action Tracker, som följer upp ländernas planer på klimatåtgärder, uppskattar att om alla världens länder skulle ha samma inriktning på klimatpolitiken som Egypten så skulle det leda till en global uppvärmning på över 4 grader.

En av de mest konkreta överenskommelserna på COP26 var en global minskning av kolanvändningen. Den energikris som Ukrainakriget har lett till har i stället lett till att kolproduktionen ökat och är nu uppe på samma nivåer som när den varit som högst. Samtidigt röstade EU i juli för att fossil gas ska betraktas som ett ”klimatvänligt” bränsle.

 

För länderna i Afrika, de fattigare länderna i Asien och i Latinamerika är det framför allt behovet av ekonomiskt och annat stöd för att åtgärda och förebygga effekterna av klimatförändringen som förs fram inför COP27. Extremväder leder till katastrofer med förödande konsekvenser för människor, djur och natur. Det är den rika delen av världen med sina utsläpp av växthusgaser som har orsakat klimatförändringen. Därför kräver de drabbade länderna att dessa länder ska ställa upp med kompensation för de konsekvenser klimatförändringen får i form av skador och förluster – benämns Loss and Damage.

 

Väderkatastroferna har blivit allt värre och inte minst i år har vi sett hur översvämningar, torka och bränder drabbat länder i alla världsdelar. I Pakistan ställdes en tredjedel av landet under vatten och över 1000 människor dödades. I Nigeria tvingades över en miljon människor att lämna sina hem och över 600 dödades. I Venezuela orsakade regnmängderna att en damm brast, vilket ledde till att en hel stad fick utrymmas. I Australien har städer blivit avskurna från sin omgivning på grund av de enorma regnmängderna. Just nu drabbas Somalia av en ny period med torka som tvingar människor att lämna sin hem och bege sig till flyktingläger.

Behoven av ekonomiska och andra stödåtgärder är enorma och i många länder akuta. För de fattiga länderna är därför Loss and Damage högst upp på agendan inför COP27. Den rika världen, med USA i spetsen, har hittills agerat mot överenskommelser som skulle medföra att kompensation ges till länder som drabbas av klimatförändringen och som inte har bidragit till utsläppen av växthusgaser.

 

Även om förväntningarna från många håll syns vara låga på vad COP27 ska resultera i är det ett mycket viktigt möte. Klimatförändringen leder nu till så allvarliga konsekvenser att åtgärder måste sättas in för minskade utsläpp.

Guterres igen:

– Det är tid för en banbrytande, allomfattande överenskommelse mellan rika länder och tillväxtekonomier. Världen kan inte vänta. Utsläppen är på en rekordnivå och ökande. På varje klimatfront är den enda lösningen solidariskt beslutsamt agerande. COP27 är platsen för alla länder – lett av de rika länderna – att visa att de är med i kampen och det tillsammans.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com