Sverige stäms efter uranutvinningsförbud

– Vi kan aldrig acceptera att vinstintressena hos internationella företag står över enskilda länders demokratiskt fattade beslut. ISDS-klausulerna missbrukas kraftigt, och vi ser en ökning av detta missbruk.
Det säger miljöorganisationen Jordens Vänner i en intervju med Miljömagasinet, angående att ett australiensiskt prospekteringsföretag nu stämmer Sverige.

I Oviken i Jämtland letade Aura Energy efter uran. Men 2018 förbjöds uranprospektering i Sverige och företaget anser nu att landet ska betala för uteblivna framtida inkomster. (Foto: Toggan / CC BY-SA)

I förra veckan släpptes information om att Sverige stäms på 17 miljarder SEK av det australiensiska prospekteringsföretaget Aura Energy som har genomfört prospektering i Oviken I Jämtland. Stämningen bygger på att Sverige 2018 beslutade att förbjuda uranprospektering och uranbrytning. Aura Energy anser att Sverige är skyldigt att betala för de investeringar som gjorts i prospektering samt för framtida inkomster som nu går förlorade.

Miljöorganisationen Jordens Vänner motsätter sig Sveriges och Europas handels- och investeringsavtal, då dessa ger företag rätt att stämma stater när staten med demokratiska medel inför nya, progressiva lagar eller regleringar för exempelvis miljön. Detta skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Miljömagasinet tog kontakt med Mikael Sundström, ordförande för Jordens Vänner som här berättar mer:

Hur kan ett företag få stämma ett helt land?

– När ett land som Sverige skriver under handelsavtal med så kallade ISDS-klausuler öppnar vi upp för att enskilda företag kan stämma oss. Denna klausul finns numera i de flesta bilaterala handelsavtalen. Den är tänkt som ett skydd för företagen mot att stater exproprierar deras verksamhet, eller att företaget blir diskriminerat. Men vi ser nu hur företag använder klausulen för att stämma länder för att de tar demokratiskt fattade beslut inom till exempel miljöområdet.

Vad beror det på att antalet stämningar ökat i världen?

– Allt fler internationella företag missbrukar klausulen och använder den för att gå emot demokratiskt fattade beslut. Utvecklingen drivs också på av juridiska byråer som har stora vinstintressen i att få driva dessa processer.

Mikael Sundström, ordförande för Jordens Vänner. (Foto: Jordens vänner)

Vad är ISDS och CETA?

– CETA är frihandelsavtalet mellan EU och Kanada.

ISDS är en klausul som finns i detta och i en lång rad andra frihandelsavtal. Kortfattat så är ISDS ett oerhört kostsamt system utan oberoende rättsväsende, prejudikat eller överklagande möjligheter. Detta ger ökade lagliga rättigheter för globala företag som redan har enorm marknadsstyrka. Dessa företag baserar sin makt på juridiska begrepp som inte erkänns i nationella system och inte är tillgängliga för inhemska investerare.

Hur ser Jordens Vänner på detta och vad kan man göra åt det?

– Vi kan aldrig acceptera att vinstintressena hos internationella företag står över enskilda länders demokratiskt fattade beslut. ISDS-klausulerna missbrukas kraftigt och vi ser en ökning av detta missbruk. Det är ett system som helt enkelt inte fungerar och därför ska denna klausul inte finnas med i befintliga och framtida handelsavtal.

Vi har nu exempel på hur länder har stämts för att ha infört hälso- och miljöregleringar. Vi ser också hur hotet om att bli stämda inför ISDS-domstol (ett parallellt rättssystem) gör att stater drar tillbaka lagstiftning. Klausulerna ger orimligt mycket makt åt internationella storföretag och de är inte sena att utnyttja denna makt.

Vi menar tvärtom att företagens makt behöver minska. Vi uppmanar EU och medlemsstaterna att stödja skapandet av ett bindande FN-fördrag. Detta för att kräva ansvar av transnationella företag som bryter mot de mänskliga rättigheterna. EU behöver också redogöra för vilka brott dessa företag begått samt upphöra med deras straffrihet.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com