Runt Vättern om framtiden och Vättern

Vätterns framtid handlar om barnens framtid. Därför låter vi nu olika röster runt Vättern tycka till om Vättern och framtiden.

 


 

(Foto: Gunnar Lundquist)

Inger Ekengard, Gränna:

Vår framtid som vandrare på jorden är helt beroende av vattnet och att vi förvaltar det på rätt sätt. För oss som bor här är det först och främst Vättern och dess tillflöden samt småsjöarna.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och för Vättern gäller det ungefär 300000 människor. I framtiden kan det bli för det dubbla. Särskilt viktigt att värna det klara, rena Vättervattnet när många andra sjöar blir alltmer brunifierade och därmed olämpliga som dricksvatten.

Med klimatförändringarna kan vi räkna med att grundvattnet kommer att påverkas och småsjöarnas vattenmängd minskas. Detta kan också leda till att förutsättningarna för livsmedelsproduktionen kraftigt påverkas.

När det blir konflikt om vattenresurser kommer Vättern genom sin storlek och vattenvolym bli betydelsefull för balans och konfliktlösning. Vättern har speciella förutsättningar för vissa arter, till exempel rödingen, men också en del andra arter, ishavsrelikter, som visserligen kanske inte kan klassas som nyttig för människan, men som har sin plats just bara för mångfalden till exempel ishavsgråsuggan.

För den framtida livsmedelsförsörjningen kan man önska att de gifter som finns i dag kan neutraliseras så att fisken blir bättre som mat för alla. I framtiden önskar jag mig också en bättre balans mellan olika arter så att vi får en hållbar utveckling.

Vättern har en lång historia med Yoldiahavet och Anchylossjön men också i sägner som Jätten Vist, Drottning Omma och Mark Twains beskrivning av solnedgångarna från Vätternäs.

Berättelserna om Livet vid Vättern av Folke Dahlberg, Verner von Heidenstams Övralid och sagorna om Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin hör alla till Vätterns kulturhistoria, liksom flera av Alf Henriksons dikter.

I dag och i morgon skriver vi också Vätterns kulturhistoria. Vättern är en stor tillgång för oss alla. För att säkra Vätterns framtid måste vi alla hjälpas åt. Då måste riskfyllda exploateringar som gruvbrytning avvisas. All byggnation och resursanvändning i Vättern och dess närhet måste ske på ett hållbart sätt. Vi alla som har en relation till Vättern och gläds åt Vättern på olika sätt för fritidsändamål, rekreation och den fantastiska skönheten måste stå upp för Vätterns framtid. Det är också vår framtid.

 


 

(Foto: Lotta Hofström)

Camilla Linusson, Ödeshög:

Vätterns framtid är avgörande för väldigt många människor och kommer att bli för fler.

Det är väldigt få procent av jordens vatten som går att dricka. Att kunna dricka direkt ur sjön, som ur Vättern, går i stort sett ingenstans mer i världen. I nuläget får cirka 300000 personer sitt dricksvatten från Vättern och fler kommuner är på väg att ansluta sig.

Vi behöver sätta dricksvattnet högst upp och värdesätta det, göra dricksvattnet till överordnat riksintresse. Utan vatten överlever vi inte. Att stoppa gruvan i Norra Kärr, att omedelbart sanera det kraftigt PFAS-förorenade flygfältet vid Karlsborg, som står och läcker. Och att avsluta i stället för att öka förvarets övningsskjutningar i Vättern borde stå högst upp på regeringens agenda.

Det gäller allas vår framtid. Budkavlen bär med sig urfolkens klokskap:”Minns din historia sju generationer bakåt”.

Lev ditt liv så att sju generationer framåt får en ren livsmiljö för att kunna leva sina liv.

 


 

Relikt (Alf Henriksson)

Stenålderslivet i allmänhet dött och begravet

lever i djupet av Vättern och leker i lönn

Ishavsgråsuggan kan hälsa från Yoldiahavet,

rödingen frambär en hälsning från Ancylossjön.

Dem har jag förunnats att högaktningsfullt lära känna

en sommar i plaståldern alldeles utanför Gränna.

Där går de i smältvattnet än efter isen och snön.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com