Mindre självskaderisk med melatonin

Sömnbehandling med melatonin verkar leda till att unga med självskadebeteende minskar sitt självskadebeteende, enligt en svensk studie vid Karolinska institutet nyligen.
Melatonin är ett hormon som reglerar sömn och vakenhet, och ges som behandling för sömnstörningar hos barn och ungdomar i Sverige. En observationsstudie vid Karolinska institutet har nyligen undersökt huruvida melatonin även kan minska risken för självskada hos unga med dessa svårigheter.
– Det finns ett etablerat samband mellan sömnproblem, depression och självskada. Därför ville vi undersöka om sömnmedicin är förknippad med en lägre risk för avsiktlig självskada hos unga personer, säger forskaren Sarah Bergen, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet, samt studiens huvudförfattare.
Studien omfattade över 25000 barn och tonåringar i Sverige som fått melatonin på recept. Över 87 procent hade minst en psykiatrisk diagnos, främst adhd, ångest, depression eller autism. Självskada var ungefär fem gånger vanligare hos flickor än hos pojkar.
– Tidigare studier har tittat på hur andra läkemedel, som antidepressiva, påverkar risken för självskadebeteende men ingen har undersökt effekten av melatonin på samma noggranna sätt, säger Bergen.
Studien visar att risken för självskada ökade strax innan förskrivningen av melatonin, men minskade med ungefär hälften månaderna efter att behandlingen påbörjats. Den minskade risken var särskilt tydlig bland tonårsflickor med depression och ångest.
– Vi ser en ökad psykisk ohälsa bland ungdomar och förekomsten av självskadebeteende och självmord är hög. Våra resultat stöder hypotesen att sömnbehandling kan minska risken för självskador hos unga, särskilt hos flickor, fortsätter Bergen.
Hon påpekar vidare att det i vissa fall kan finnas ett samband med annan parallell terapeutisk behandling, som också minskar risken för självskadebeteende på sitt sätt, men att det sammantaget pekar mot en koppling då melatonin finns med i bilden.
Användningen av melatonin har ökat mycket under de senaste åren och läkemedlet finns även att köpa receptfritt. Studien har publicerats i tidskriften The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Anna Henriksson

Foto: Pixabay

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com