Historisk satsning på klimatforskning

Historisk satsning på klimatforskning

På onsdagen röstade EU-parlamentets forskningsutskott för den största satsningen någonsin på klimatforskning och klimatsmart teknik inom EU. Utskottet röstade för att 35 procent av EU:s forskningsbudget ska gå till klimatrelaterad forskning, vilket motsvarar 432 miljarder svenska kronor.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde har förhandlat fram förslaget för den gröna partigruppen. Han tror att satsningen kan bli en viktig pusselbit i EU:s arbete för att uppfylla Parisavtalet.

 

35 procent klimatrelaterat

– Vi är väldigt stolta över att ha lyckats förhandla fram att 35 procent av budgeten ska gå direkt till klimatrelaterad forskning, vilket är en klar förbättring gentemot tidigare forskningsprogram. Forskning och innovation är avgörande för att EU ska uppnå Parisavtalet, så vi är väldigt glada över att detta görs till en prioritet för europeisk forskning, säger Jakob Dalunde.

 

Gynna svenska företag

Miljöpartiet har drivit på för att en större del av forskningsprogrammet ska vikas till klimatforskning, ett arbete som nu verkar bära frukt. Jakop Dalunde tror att detta kommer gynna svenska företag och universitet.

 

– Svenska företag och universitet ligger redan i framkant inom hållbar utveckling och är bra på att söka forskningspengar från EU. Därför är detta väldigt viktigt för svensk del, då en stor del av den svenska forskningen inom klimat och hållbar teknik fi nansieras genom EU:s forskningsprogram.

 

Han hoppas på fler viktiga innovationer framöver, som kan bidra till EU:s mål om att nå nollutsläpp av växthusgaser.

 

– Flera av de stora framstegen för klimatet som redan skett har kommit till genom innovation och forskning. Det är kittlande att tänka att vad vi beslutat om i dag kan leda till framtida teknologiska genombrott som gör att vi uppnår klimatmålen. Vissa innovationer kommer att ske i närtid, men detta öppnar också upp för ny teknik som kanske når marknaden om 10-20 år.

 

Uppnå Parisavtalets mål

Forskningsprogrammet går under namnet Horisont Europa och ska enligt förslaget omfatta totalt 120 miljarder euro. Förutom att 35 procent av programmet (432 miljarder SEK) ska gå till klimatforskning har Miljöpartiet fått igenom skrivelser om att ett av de övergripande målen för EU:s forskning ska vara att uppnå Parisavtalet.

 

Så kallad ”missionsdriven forskning” blir ett nytt element i programmet. Detta innebär att det fi nns ett tydligt mål för en viss del av forskningen, exempelvis att forskarna ska jobba gränsöverskridande mellan olika forskningsdiscipliner för att åstadkomma koldioxidfria städer eller plastfria hav.

 

Efter omröstningen i utskottet väntar ett slutgiltigt ställningstagande i plenum och förhandlingar med EU-kommissionen och ministerrådet.

Henrik Ljung
Foto: Northvolt
Batteritillverkaren Northvolt i Skellefteå har fi nansierats genom det tidigare forskningsprogrammet Horisont 2020.
Foto: Riksdagen
Jakob Dalunde.