HuvudnyheterLedareNyheterPolitikSamhälle

Segregationen – en het valfråga

Eivor Karlsson.

Valrörelsen fick en något tumultartad start när integrationsminister Anders Ygeman (S) härom veckan gav sig ut och pratade om kampen mot brottslighetsdrivande segregation, regeringens, enligt egen utsago, högst prioriterade uppgift. Med inspiration från Danmark lyfte Anders Ygeman en hög andel boende med utomnordisk bakgrund som ett möjligt mått.

– Jag tror det är dåligt att ha områden där majoriteten har utomnordiskt ursprung, sa Anders Ygeman i DN intervjun 31 juli.

Vidare sa Ygeman i intervjun att han vill se tydligare kriterier i klassningen av utsatta områden och att andelen boende med utomnordisk härkomst skulle kunna vara ett av dem. Han sa att det finns en ”etnisk dimension” av segregationen och att Sverige har misslyckats med att bryta den för att försöka införa etnicitet som ett urval.

 

Ett kommunalråd i Malmö, Sedat Arif (S), tyckte att det var ett dåligt förslag. Det är ingenting som löser problemet utan här handlar det enbart om att slussa runt ett problem och det kommer inte att hjälpa till eller lösa detta. DN 3 augusti.

En lösning som skulle vara omöjlig i Södertälje, enligt Boel Godner (S). kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har andra förslag till lösningar.

Oppositionsrådet Karin Wanngård (S), Stockholm, tyckte att grundproblemet är tillgången på pengar. Hon menar att det viktigaste är politik som fokuserar på jobb, utbildning och bostäder.DN 7 aug.

 

Det är ett enormt bostadssocialt experiment som satts i gång i Danmark. En genomgripande förändring av Danmarks utsatta områden, det som politikerna kallar parallellsamhällen eller ghetton. Tanken är att skapa socialt blandade områden till 2030, Vägen dit är rivning, nybyggen och skärpta regler för vilka som får bo där. Danska myndigheter har även genomfört utförsäljningar av allmännyttiga bostäder för att minska andelen ”icke västliga” boende i olika områden.

 

Visst krävs det mer än rivningar och omflyttningar för att bemöta segrationen, men det har inte Anders Ygeman, som nu fått stöd av statsminister Magdalena Andersson, utvecklat.

På Aftonbladets fråga om färre utomnordiskt födda i utsatta områden skulle kunna bidra till minskade skjutningar i gängmiljö svarade Andersson: Det skulle kunna bidra till att minska segregationen /…/ Att vi vill avskaffa Ebo råder det ingen tveksamhet om. AB 7 aug.

”Med bästa vilja tror jag uppsåtet var gott, men okunnigt och illa förankrat i verkligheten”. Det skrev Nalin Pekgul i Expressen 10 augusti som svar på Ygemans intervju. Hennes förslag var bland annat att se till att SFI inte är privat utan att det drivs i kommunens regi och ger folk möjligheten att lära sig bra svenska.

”Vidare”, skrev Pekgul, ”fortsätt också med utökning av kameror i de utsatta bostadsområdena, och fortsätt att utöka polisnärvaron. Jag skulle vilja ha en kamera i varenda port. Det har jag sett i Oosterheem, Zoetermeer i Nederländerna, ett område liknande Tensta. Klockan elva på kvällarna kunde vi gå ut och tryggt promenera”.

 

Moderaterna kom nyligen med ett förslag om att snabbtesta skolklasser i utanförskapsområden för adhd för att på så sätt förebygga gängkriminalitet. Professionen håller i stort sett inte med. I Region Stockholm tar det dessutom närmare ett år att få en adhd-diagnos, och köerna är långa. Lena Nylander, överläkare och specialist i allmän psykiatri på Lunds universitet, kallar M:s förslag för obehagligt och menar att metoden med snabbtester inte är speciellt effektiv.

I september 2021 beslutade den blågröna majoriteten i Region Stockholm att dagens 16 BUP-mottagningar blir nio inför år 2023. Detta riskerar att slå hårt mot unga som är i behov av hjälp och stöd från BUP.

Vi är nog många som anser att segregation är en klassfråga och inte en fråga om etnicitet. Fattigdom är ett av grundproblemen i de utsatta områdena. I övrigt handlar det om arbetsmarknadspolitik, billigare lägenheter och satsningar på skolan och fritiden. Det behövs också ett rejält åtgärdsprogram.

 

Såväl forskare, experter som sakkunniga måste få komma till tals när vi talar om barn och familjer för att förhindra uppkomsten av kriminalitet och våldsbrott bland barn och unga.Vi kan inte enbart överlämna den frågan till politiska utspel i en valrörelse.

Vi måste vända på helt andra stenar nu. Vilka vet jag inte riktigt, men den diskussionen är mycket viktig. Det behövs också bättre sakpolitik. När får vi höra det? Det är snart val.

 

Jonatan Lundbäck

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com