Miljöpartiet vill satsa på etanolbilar

I dagarna blev det klart att Miljöpartiet vill satsa på ombyggnad av fossildrivna bilar till etanolbilar. Detta som ett led i att försöka få ner koldioxidutsläppen och samtidigt skapa nya jobb. Därför föreslår partiet nu en bonus på upp till maximalt 5000 kronor för den som väljer att bygga om sin bil. Stödet för förslaget i riksdagen är dock ännu oklart.

Drivmedlet E85, som består av 85 procent etanol och 15 procent bensin, hade under en kort tid under 00-talet stor framgång som bilbränsle. 2008–2010 var nästan var fjärde bil som såldes en etanolbil tack vare skattelättnader. Därefter minskade dock försäljningen av etanolbilar i rask takt trots att E85 blir allt mer miljövänligt. Detta skedde i samband med att politikerna plockade bort de ekonomiska incitamenten.

Nu tycks emellertid vindarna åter ha vänt för etanolen. Miljöpartiet föreslår nämligen en bygg om-bonus för bensinbilar som görs om till miljöbilar. Blir idén verklighet innebär det bland annat att det införs ett direktstöd på hälften av kostnaden för ombyggnaden av en fossildriven bil till etanoldriven. Som mest kan man då få 5000 kronor. Miljöpartiets motion innebär också att det införs ett stöd på hälften av kostnaden för att bygga om sin bil till biogasdrift. Högst 20000 kronor är man berättigad till för detta. Konvertering till biogas tar omkring två dagar. Att konvertera till etanol tar cirka två-tre timmar i verkstad.

V, KD och C ställer sig positiva till förslaget, medan M och SD ger tummen ner. Liberalerna vill analysera idén och Socialdemokraterna har valt att inte kommentera MP:s proposition då de hänvisar till att de sitter i regeringsställning med partiet.

Enligt Miljöpartiets språkrör Per Bolund kommer förslaget förutom klimatnyttan också att generera pengar och nyanställningar i verkstadsbranschen då det ger möjlighet till en ny näringsgren.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com