AktivismAktuelltHuvudnyheterInrikesMiljöNyheterSamhälle

Budkavle ska rädda Vättern

I dag tar vi pulsen på Elisabeth Lennartsson, ordförande i Aktion Rädda Vättern som brinner för att rädda Vättern. Hon är en av nyckelpersonerna bakom Budkavle runt Vättern, som äger rum den 25 juli till och med 7 augusti.

 

Föreningen Aktion Rädda Vättern vill bevara Vätterns ekosystem och unika naturområden.
(Foto: Camilla Linusson)

Varför ordnas Budkavle runt Vättern?

– Dels för att uppmärksamma Vättern som den fantastiska sjö den är, och dels för att många turister finns runt sjön under den tiden och vi tycker att de ska få veta lite mer om vår verksamhet för att skydda dricksvattnet. Sjön behöver få större uppmärksamhet och vi vill sprida kunskapen om hur känslig sjön är på grund av den långa omsättningstiden på 60 år. Det som vi släpper ut i sjön nu kommer att finnas kvar fram till år 2080 minst, innan det runnit ut genom Motala ström mot havet. Det är många långlivade kemikalier som PFAS, PCB och dioxiner som behöver minska i sjön eller spädas ut, men det går väldigt sakta eftersom tillrinningen är så liten.

Dessutom är det viktigt att folk nu efter pandemin kan träffas och ha lite roligt, likaså att vi som är föreningsstyrelse får chansen att träffa våra medlemmar och prata med varandra på ett lättsamt sätt, inte bara att vi bråkar med olika myndigheter om sådant som vi anser är felaktiga beslut.

 

När kommer den att äga rum?

– Det startar i Klevens loge den 25 juli med invigningen av budkavlen och går sedan söderut till Jönköping, därefter västra sidan Vättern upp till Askersund, där vänder vi sedan och går i mål i Gränna den 7 augusti.

 

Elisabeth Lennartsson.

Hur är programmet/upplägget för budkavlen?

– Det kommer att vara fem grupper som ansvarar för var sin del av ”rundresan”. Temat är Vatten, men programmen kommer att vara lokalt styrda av föreningar/organisationer och enskilda personer som alla gillar tanken att skydda Vätterns vatten och vill göra något trevligt. Det blir mottagning av budkavlen och avlämning på många platser, och vi vill gärna att någon politiker eller annan framträdande lokal profil kanske håller ett kort tal i samband med det. Mycket sång och musik, teaterstycken, konst, korvgrillning och andra trevliga händelser ser vi fram mot.

Transporten av budkavlen kan ske på alla möjliga slags vis: promenad, simning, hästekipage, båtfärd, bil eller kanske till och med drönare. Det ordnas lokalt av grupperna, det finns många sätt.

 

Vart kan de som vill vara med vända sig?

– Vänd er till någon av följande personer:

Roland Thörnquist
0708 576569
modell.utstallningsteknik@gmail.com

Lisa Lennartsson
070 65 909 63
lisa.olshammar@gmail.com

Carina Gustafsson, Urbergsgruppen Grenna
balteberga24@yahoo.com

Sedan ser vi till att folk hamnar i rätt grupp som ansvarar för sitt geografiska område.

 

Vilka är arrangörer för Budkavle runt Vättern?

– Ett samarrangemang från Aktion Rädda Vättern och Urbergsgruppen i Gränna tillsammans med alla dem som vill vara med, alla är välkomna att delta. Vi hoppas på en folkfest runt sjön.

 


 

Föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) bildades för att bevara Vättern som dricksvattentäkt, friskt ekosystem och unikt naturområde genom att i första hand skydda Vättern mot tre nya storskaliga hot. Det handlar om

• att i lag förbjuda borrning i alunskiffer efter fossil metangas i Motalaviken och Vätterns strandområden,

• att förhindra att nya gruvor anläggs inom Vätterns tillrinningsområde och

• att stoppa Försvarsmaktens planer på att kraftigt utöka användningen av Vättern som skjutfält och flygövningsområde.

ARV:s styrelse kan vid behov ta upp och prioritera andra miljöfrågor som berör Vättern än dessa tre huvudfrågor. Utgångspunkten ska dock vara att frågorna har ett brett allmänt stöd och att ARV:s styrelse bedömer att föreningen kan bidra med lösningar och förbättringar.

ARV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen är icke vinstdrivande med huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen i Vättern och Vätterbygden.

Källa: Föreningen Aktion Rädda Vättern

Jonatan Lundbäck

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com