En miljon arter riskerar utrotning


Djur utrotas i dag snabbare än någonsin och nära en miljon arter är hotade, enligt en rapport från Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).Över 40 procent av amfibiearterna är hotade, enligt IPBES rapport.
Foto: Laura Wolf (is.gd/OWMQEv) / CC BY (is.gd/2eaEG2)

En miljon arter riskerar utrotning

Djur utrotas i dag snabbare än någonsin och nära en miljon arter är hotade, enligt en rapport från Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Rapporten är enligt IPBES själva
den mest omfattande som någonsin sammanställts, och den första där flera
regeringar deltagit. Den utgår från 2005 års Millennium Ecosystem Assessment. I
grunden finns en översyn av 15000 statliga och vetenskapliga källor och
omfattar även kunskap från urfolk och lokala rapporter.

Rapporten tar upp de förändringar
som skett under de senaste 50 åren och ger en övergripande bild av sambanden
mellan olika former av ekonomisk utveckling och deras inverkan på naturen.
Samtidigt presenteras en rad scenarion för kommande årtionden.

– De
överväldigande
bevis från
ett brett kunskapsfält som återfinns i IPBES globala utvärdering målar upp en
dyster bild, säger IPBES ordförande Robert Watson.

– Hälsan hos de ekosystem som både
vi och andra arter är beroende av försämras snabbare än någonsin. Vi bryter ned
själva grunden till våra ekonomier, försörjning, matsäkerhet, hälsa, och
livskvalitet över hela planeten.

Trots att ansträngningar gjorts för
att skydda naturen och införa regleringar menar rapporten att målen för
hållbarhet och naturskydd inte kan nås i dagens läge, och målen för 2030 och
senare kan bara nås genom stora ekonomiska, sociala, politiska och teknologiska
förändringar.

Sedan 1980 har utsläppen av växthusgaser
fördubblats, vilket har resulterat i en ökning av den globala temperaturen med
minst 0,7 grader Celsius. Redan det har påverkat naturen, men effekten väntas
stiga under kommande årtionden.

Utrotningen
av djur
går mellan tio och hundra gånger
snabbare nu än genomsnittet över en period på tio miljoner år, och upp emot en
miljon arter riskerar att försvinna, flera av dem inom några årtionden. Över 40
procent av amfibiearterna är hotade.

Mer än en tredjedel av planetens
landmassa och nästan tre fjärdedelar av färskvattensresurserna används nu för
att odla grödor eller föda upp boskap.

Samtidigt har skadade jordar
minskat produktionen på 23 procent av landytan. Grödor till ett värde av 577
miljarder dollar är i riskzonen till följd av minskad pollinering. Tre
fjärdedelar av markbaserade och två tredjedelar av marina miljöer har påverkats
starkt av människans aktiviteter.

– Det är djupt alarmerande, men
tyvärr inte överraskande nyheter, säger Lina Burnelius, ansvarig för skog och
bioekonomiska frågor på Greenpeace i Norden.

Men det finns ännu hopp, säger
Robert Watson.

– Rapporten berättar också att det
inte är för sent att agera, men då måste vi börja nu, på alla plan från lokalt
till globalt. Genom ”transformativ förändring” kan naturen ännu bevaras, återställas,
och brukas på ett hållbart sätt – vilket också är nyckeln för att uppnå de
flesta andra globala mål. Med ”transformativ förändring” menar vi en
fundamental, systemsomspännande reorganisering över teknologiska, ekonomiska
och sociala faktorer, inklusive paradigmer, mål och värderingar.

Utan sådana förändringar väntas dock nedgången fortsätta,
enligt rapportens utvärdering. Men den presenterar samtidigt en mängd åtgärder
för att uppnå större hållbarhet inom såväl naturliga som stadsmiljöer, energi, ekonomi,
med flera.

– Vad situationen nu kräver är
ambitiösa politiska mål för att drastiskt minska arealen brukad jord och för
att återställa den naturliga vegetationen och därmed ge hotade arter en chans
till återhämtning. Vi behöver äta de grödor vi odlar direkt, snarare än att
låta dem gå omvägen genom boskapsdjur. Genom politiska styrmedel behöver det
bli enklare och billigare att välja växtbaserat framför köttalternativ på
tallriken, säger Sandra Lamborn, ansvarig för livsmedelsfrågor på svenska Greenpeace.

Jonatan Lundbäck

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com